Elektro.no10 års arbeid ved nye Nordlandssykehuset – ingen uhell

10 års arbeid ved nye Nordlandssykehuset – ingen uhell

For Elektro Bodø er det stort å se tilbake på ti år med innsats for det nye Nordlandssykehuset. En jobb som har vært alt annet enn enkel. – Det handler om liv, sier leder Einar Jørgensen i Elektro AS.

– Det er krevende å jobbe i et bygg med sårbare mennesker og et helsevesen i full drift. Derfor er det ekstra givende at det har gått så bra. Det har ikke vært noen alvorlige hendelser disse årene, sier Jørgensen.

Han forteller at Elektro har hatt ansvaret for alt av elektro og teleanlegg i storutbyggingen til Nordlandssykehuset, og har omsatt for omlag 300 millioner gjennom tilsammen tre kontrakter disse ti årene.

– Vi har hatt opp til 35 ansatte på jobb på sykehuset på det meste, noe som kan sidestilles med en middels stor bedrift. Dette har vært et stort prosjekt og et avansert bygg, og det mest imponerende er jobben som er gjort mens sykehuset har vært i drift – på alle måter. For det er sårbart og det handler til syvende og sist om liv, sier Jørgensen.

Einar Jørgensen, Terje Arthur Olsen, Wiggo Bjørnerud, Aleksander Johansen Welle og Helge Antonsen fra Elektro og nordlandssykehuset

Leder Einar Jørgensen hos Elektro Bodø AS, tidligere utbyggingssjef ved Nordlandssykehuset Terje Arthur Olsen, prosjektleder Wiggo Bjørnerud hos Elektro Bodø AS, anleggsleder Alexander Johansen Welle hos Elektro Bodø AS og utbyggingssjef Helge Antonsen ved Nordlandsykehuset er alle glade for 10 år med iherdig innsats, god dialog og snart et flunkende nytt og moderne sykehus i Bodø. (Alle foto: Christine Karijord)

Nøkkelfaktorer for suksess

God planlegging, tålmodighet, koordinering og jevnlige møter med åpen og direkte dialog er noen nøkkelfaktorene som både tidligere utbyggingssjef Terje Arthur Olsen, utbyggingssjef Helge Antonsen og avdelingsleder prosjekt Wiggo Bjørnerud hos Elektro Bodø er enig om kan beskrive hvorfor det har gått så bra disse årene.

– Dette er et lass vi har dratt sammen, ingen tvil om det. Det har vært mange aktører involvert, både entreprenører, byggherre, sykehusorganisasjonen og ikke minst pasienter og de som jobber på de forskjellige avdelingene, sier Bjørnerud.

Han beskriver rokkeringer og flytting av hele sykehusavdelinger og hvordan hele ombyggingsprosessen har blitt organisert for å tilrettelegge for både pasienter, sykehuspersonale og entreprenører. At konsekvensen ved strømbrudd har vært sikret med reservekraft og nødstrømsforsyning for å sikre liv og helse under utbyggingen.

– Det har vært godt samarbeid fra alle de involverte, og stor forståelse fra brukere av sykehuset. Det har vært et svært komplekst prosjekt med et sykehus full av teknikk og med innholdsmessige avanserte bygg, sier Antonsen.

Begrensninger og pasientsikkerhet

I hele den ti år lange byggefasen har pasientsikkerhet vært hovedfokus. Noe som gir begrensninger på frihetsgraden og som gjør arbeidet til alle involverte særdeles kompleks og komplisert.

– Det er ikke et kontorbygg vi har renovert og bygget ut. Det er et høyteknologisk sykehus i Bodø sentrum. Vi har hatt strenge tidsplaner og stor velvilje hos entreprenører til å ferdigstille. Jeg vil si at lojaliteten og viljen hos Elektro har vært upåklagelig, sier utbyggingssjefen.

For Olsen, med erfaring fra blant annet bygging av operaen i Oslo, er det uten tvil gjort en solid innsats fra alle hold i sykehusprosjektet.

– Dette er kanskje en av de mest komplekse utbygginger vi har hatt i Norge, sier Olsen, som vil berømme Elektro for effektivitet og leveringsevne på alt fra lys, stikk, nødstrøm og pasientsignalanlegg.

– Elektro har levert alt som går på strøm. Det har vært mye rivning, og konsekvensene er helt klart tilstede hvis man skulle kappe en feil ledning. Ikke fatale med tanke på liv og helse, men det ville skapt stor usikkerhet i organisasjonen, sier den tidligere utbyggingssjefen.

Helge Antonsen utbyggingssjef Nordlandssykehuset.

Utbyggingssjef Helge Antonsen ved Nordlandssykehuset vil berømme Elektro Bodø AS for jobben som er gjort de ti årene med i full oppgradering av Nordlandssykehuset. – Dette har vært en kompleks og utfordrende jobb, sier han.

– Man blir godt kjent

Det å jobbe sammen med rom for dialog, problemløsning og åpenhet for diskusjoner, gjør at folk i et så langvarig prosjekt som utbyggingen av Nordlandssykehuset blir godt kjent.

– Selv om vi har diskutert underveis har vi alltid kommet fram til gode løsninger. Det er viktig med fravær av tvil på et prosjekt som dette og at folk er flink til å spørre når det er usikkerhet. Resultatet nå er et nytt sykehus, det er bare skjelettet som står igjen, sier Antonsen.

For Elektro har det betydd mye å kunne bidra til et tidsriktig sykehus og utføre en jobb som gjør en stor forskjell for folk. Også faglig sett har prosjektet vært utviklende.

– Det er klart at betydningen av denne typen prosjekt har oppretthold engasjementet vårt, og i tillegg har vi som bodøfirma hatt stort eierskap til det vi faktisk bidrar med for folk. At vi er nært har gjort oss fleksible med tanke på å sette inn flere i jobben ved behov, og kunnskapen vi har tilegnet oss disse årene, den forblir i Bodø, sier Jørgensen.

– Jeg er stolt over alt vi har fått til i sykehuset uten skader. Det har alt i alt vært en lærerik og veldig interessant prosess, sier Bjørnerud som har vært prosjektleder fra Elektro Bodø.