Elektro.noElektro AS utvider på Helgeland, kjøper 55 prosent av Elektrikern Mosjøen AS

Elektro AS utvider på Helgeland, kjøper 55 prosent av Elektrikern Mosjøen AS

Elektro AS, Bodø har kjøpt 55 prosent av aksjene i Elektrikern Mosjøen AS i Mosjøen. Aksjene er kjøpt fra gründerne av selskapet.

— Vi ønsker å styrke vår satsing på Helgeland og vår inntreden i Elektrikern Mosjøen AS er derfor viktig for oss, sier Einar Jørgensen administrerende direktør i Elektro AS.

— Vi har et meget godt inntrykk av Elektrikern Mosjøen AS, selskapet har kompetente medarbeidere og ledelse, samt god erfaring innenfor mange ulike prosjekter og tjenester. Selskapet har også sunn økonomi og lønnsom drift, fortsetter Jørgensen.

— Elektro AS er allerede hovedeier av elektrikerbedriften Elektro Mo AS samt rørleggerbedriften Nilsson Mo AS, begge med virksomhet på Mo. I tillegg eier Elektro AS selskapet Elektro Helgeland AS i Lurøy. Kjøpet vil styrke Elektro-konsernets posisjon som elektroentreprenør i regionen, samt være med på å trygge og utvikle arbeidsplassene i våre bedrifter, fortsetter Jørgensen videre.

— Når det først ble aktuelt å få inn flere eiere, ønsket vi å ha en større aktør med på laget. Vi følte det da naturlig ha med en nordnorsk privateid bedrift som Elektro AS, sier Tore Mortensen, som er en av eierne og styreleder i Elektrikern Mosjøen AS.

— Når vi nå slipper inn Elektro AS på eiersiden er det for å stå bedre rustet for fremtiden. Etter vår oppfatning vil et samarbeid med selskapene i Elektro-konsernet gi oss større muligheter, sier Mortensen som sammen med de øvrige gründerne fortsatt vil være medeiere av selskapet.

Elektrikern Mosjøen AS vil nå bli et datterselskap i Elektro-konsernet, selskapet vil bli videreført i sin i helhet og med nåværende ledelse. Elektro AS vil være representert gjennom styreverv.

Elektrikern Mosjøen AS har 24 ansatte og hadde i 2020 en omsetning på 34 mill. kroner. Selskapet har kontor i Mosjøen, men utfører oppdrag på store deler av Helgeland

Elektrikern Mosjøen AS

Elektrikern Mosjøen AS ble etablert i 1997 og har for tiden 24 ansatte. Elektrikern Mosjøen AS er autorisert som elektro- og teleinstallatør og er medlem av Elektrikerkjeden Norgeseliten og Norges Elektroentreprenørforbund (NELFO). 

Bedriften utfører alle typer elektriske installasjoner innen bolig, næringsbygg og industri på store deler av Helgeland.

Selskapet er for tiden involvert i flere prosjekter og forventer en omsetning på rundt 35 millioner i 2021.

Elektro AS eier 55 prosent av selskapet, de øvrige 45 prosent eies av 3 ansatte (Tore Mortensen, Geir Olav Laksforsmo og Torstein Dagsvik, alle med 15 prosent hver. 

Selskapets nye styre vil bli ledet av styreleder Einar Jørgensen (administrerende direktør Elektro AS), Frode Enoksen (økonomidirektør Elektro AS) og Geir Olav Laksforsmo (prosjektleder i Elektrikern Mosjøen AS). Tore Mortensen er daglig leder i Elektrikern Mosjøen AS.