Elektro.noNår alt bare virker som det skal…

Når alt bare virker som det skal…

En kveld i januar kunne det gått skikkelig galt da det brøt ut brann på Radisson Blu hotell i Bodø. Brannen oppstod på et rom i 10. etasje i den 13 etasjer høye bygningen og forårsaket kraftig røykutvikling og etter hvert flammer. Denne gangen slapp vi med skrekken, bortsett fra omfattende materielle skader, men sikkerhetssjefen ved Radisson Blu, Aleksander Sommerbakk, er klar på at det ikke var tilfeldig at det gikk bra.

I kritiske situasjoner som denne spiller tiden og utstyret en viktig rolle – og akkurat som de skulle, meldte røykdetektorene fra til nødetatene og til hotellets resepsjon, som umiddelbart iverksatte evakuering av de ca 30 personene som befant seg i bygningen.

Takket være forbilledlig innsats fra hotellpersonalet og mannskaper fra brann- og redningsetatene, gikk det bra denne gangen – i tillegg til en annen vesentlig faktor som også var avgjørende; nemlig at brannalarmanlegget virket som de skulle.

Rødt, lysende varslingsskilt for brann.
Den brannrammede hotellfløya i 10. etasje er snart ferdig utbedret etter brannen.

Den brannrammede hotellfløya i 10. etasje er snart ferdig utbedret etter brannen.

Robust sikkerhetssystem

Sommerbakk er tydelig på viktigheten av at sikkerhetssytemene er på plass og at de virker når det trengs.

Hotellet er utstyrt med adresserbart varslingsanlegg, både automatiske og manuelle brannvarslere og rømningssystemer som røykdører, nødlys mv. Ved røykutvikling skal branndørene lukkes automatisk for å hindre skadelige gasser i å spre seg til resten av bygningen.

Heisene skal gå ned til 1. etasje og branntrappene skal brukes ved evakuering. Begge trapperommene er utstyrt med trykkvifter, som skaper overtrykk og sørger for at rømningsveiene er trygge og fri for skadelig røyk.

Dette er såpass effektivt at de færreste gjestene ved hotellet merket noe før de kom ut på gata og fikk se de store mengdene røyk som kom ut fra hotellets viftesystem, forteller Sommerbakk.

Avdelingsleder for Elektro Bodø AS sin avdeling for alarm og sikkerhet, Thomas Rognan og sikkerhetssjef ved Radisson Blu, Aleksander Sommerbakk.

Thomas Rognan, sjef for Alarm og sikkerhet hos Elektro, sammen med sikkerhetssjef for Radisson Blu, Aleksander Sommerbakk.

Gode rutiner og kontroll

De fleste store hoteller og næringsbygg er utstyrt med lignende systemer, har utarbeidet rutiner for brannberedskap og avholder øvelser med jevne mellomrom.

– Det er bra og det er viktig, men det er også svært viktig å kontrollere at alle tekniske installasjoner virker som de skal – når de skal. Gjør detektorene jobben sin? Er adresseringen på brannalarmanlegget korrekt? Virker branndørene og trykkviftene?

Hos Radisson Blu har vi fast avtale med Elektro Bodø AS, som sørger for jevnlig kontroll av hele systemet. Det gir ekstra trygghet for våre gjester og for oss som jobber her, sier sikkerhetssjefen, som sammen med avdelingsleder for Elektro Bodø AS sin avdeling for alarm og sikkerhet, Thomas Rognan, poengterer at det er mye som kan gå galt på såpass store anlegg.

Det kan for eksempel oppstå slitasje på mekaniske deler, feil på elektronikk og det kan gjøres bygningsmessige forandringer som krever at man bør ta ekstra hensyn til brannsikkerhetssystemene.

Kontrollpanel for trykkviftene i hotellets trappeganger.

Kontrollpanel for trykkviftene i hotellets trappeganger.

Kontrollpanelet for det adresserbare brannvarslingsanlegget viser nøyaktig hvor på huset brannen har oppstått.

Kontrollpanelet for det adresserbare brannvarslingsanlegget viser nøyaktig hvor på huset brannen har oppstått.

Elektro har avanserte systemer for overvåking av anlegg og registrering av avvik, som sammen med gode rutiner for oppfølging og utbedring av feil og mangler gir full oversikt og trygghet for at anleggene er i orden til enhver tid.

Det at våre folk kjenner anleggene godt – og i noen tilfeller også har vært med på prosjektering og installasjon av anleggene, bidrar også til ekstra trygghet.

Kontakt Elektro for mer informasjon om brannsikkerhet.

Gjennomsnittlig omkommer 61 personer i brann pr år i Norge, og selv om trenden har vært fallende de siste årene, er det fortsatt mye som kan gjøres for å bedre sikkerheten – både i næringsbygg og i private hjem.

Det er ikke tvil om at det i en god del tilfeller tas for lett på overvåking, kontroll og vedlikehold av barnnsikkerhetssystemene, sier Rognan, og det kan være mange, både praktiske og økonomiske årsaker til det.

– Men, når uhellet er ute og det virkelig gjelder, er det god å vite at det som kan gjøres er gjort og alt virker som det skal.