Elektro.noEt av verdens største landbaserte oppdrettsanlegg

Et av verdens største landbaserte oppdrettsanlegg

Elektro Bodø AS er med på oppføringen av gigantanlegget Salten Smolt, et skikkelig signalprosjekt for Bodø og omegn. 7 000 kvadratmeter med landbasert opprett settes opp i Breivik i Bodø kommune og produserer en plass mellom 8 og 12 millioner yngel i året. Ikke småtterier!

Salten Smolt, eid av Salten Aqua-gruppen, har engasjert hovedentreprenøren Krüger Kaldnes som RAS og teknologi leverandør til anlegget. Elektro Bodø er der igjen en av de største lokale underleverandørene som bidrar i forbindelse med utbyggingen i Breivik.

Prosjektet er nå inne i den mest hektiske perioden.

Alle fag skal ferdigstille sine arbeider slik at vi kan begynne å teste de første avdelingene i Juni og klargjøre for oppstart utover høsten. Fremdriften er veldig god, prosjektet ligger på plan og vi opplever en enorm vilje og motivasjon hos alle leverandører for å levere sitt ytterste for at dette skal bli det beste anlegget vi har levert til nå, forteller prosjektleder Per Ivar Foshaug i Krüger Kaldnes. Elektro er en ny leverandør for oss og har overbevist med sin utførelse av høy effektivitet, fleksibilitet og gode samhandling. Vi ser frem til å sammen levere et kvalitetsanlegg til Salten Smolt, fortsetter Foshaug.

Sjømat er en del av fremtiden.

Det er gøy å være med på et prosjekt som dette, med så mange positive effekter for næring og lokalsamfunn. Landbasert oppdrett, med lavere fotavtrykk og mindre sjans for rømming er i tillegg mer bærekraftig. Noe som passer godt inn i Elektros ønske om å ta en aktiv rolle i det grønne skiftet. Her sees det forbi byggeperioden, og det tas tidlig grep for å sikre optimal drift og vedlikehold i mange år fremover.

Den «blå næringen» er i sterk vekst, og vi håper dette kan være en døråpner til flere prosjekter i denne spennende bransjen, forteller prosjektleder Runar Hansen. For Salten Smolt leverer vi elektroinstallasjonene til prosessanleggene. Herunder føringsveier, kabling og kobling til frekvensomformere, pumper, ventiler og øvrig instrumentering, samt oppstartsassistanse. Det stilles store krav til leveransen, så vi får vist hva som bor i oss og vår kompetanse.

Anlegget skal ferdigstilles februar 2022, men tas i bruk allerede i November i år med første innsett av fisk.
Elektrogruppen er sterkt representert langs kysten fra Harstad i Nord til Trondheim i sør. På elektro.no kan du lese mer om hva Elektro Bodø-. og de øvrige selskapene tilknyttet Elektrogruppen, kan levere til sjømatsektoren.