Elektro.noKontroll på grensesnittene i storslått hotellprosjekt

Kontroll på grensesnittene i storslått hotellprosjekt

Elektro Bodø AS og Nilsson Haras AS er begge delaktige når Petter Stordalen bygger Quality Hotel Richard With på Stokmarknes. Teknisk sjef, Arne Magnussen i Elektro Bodø AS, har ansvaret for å kvalitetssikre samspillet mellom de tekniske leveransene til bygget som prosjektets ITB koordinator. Nilsson Haras er engasjert som rørentreprenør.

Hotellet tegnet av arkitektene VIS-A-VIS skal bestå av to fløyer på henholdsvis 7 og 8 etasjer. I tillegg til restaurant, konferansefasiliteter og trimrom vil bygget ha 154 hotellrom av ulik standard når det står ferdig. Stordalen begrunner satsningen med de fantastiske omgivelsene, og et reiseliv i vekst nordpå. Det skal være en møteplass for tilreisende, turister og forretningsfolk, i tillegg til lokalbefolkningen på Stokmarknes blir det sagt.

Peab Bjørn Bygg har totalentreprisen på 190 MNOK, og nytter i stor grad lokale entreprenører for jobben med å bygge Vesterålens største hotell. Ringvirkningene for turismen, lokalbefolkning og næringslivet i Nordland vil være positive. Hotellet ligger rett ved hurtigrutemuseet.

Digitale rendringer av hotellprosjektet sett fra gågaten. Bilde av Arkitektene Visavis.

Skisse av hotellene fra gateplan. Det hvite bygget i bakgrunnen hurtigrutemuseet. (Foto: Arkitektene Visavis)

ITB koordinator

En ITB koordinator skal håndtere planlegging, koordinering og kvalitetssikring av installasjon og integrasjon av komplekse tekniske systemer.

Som totalteknisk leverandør har helhetstenking og systemintegrasjon vært fokusområdene for oss gjennom mange år. Vi ser en utvikling hvor stadig flere oppdragsgivere ser viktigheten av en dedikert integrator, spesielt i større prosjekter som dette for å sikre at tekniske grensesnitt mellom ulike fag og entreprenører gjennomgås. Dette er en viktig jobb av flere årsaker. I første omgang er det for å sikre at ansvar for leveranser er definert og at ingen grensesnitt er uklare. Videre at teknisk utstyr vil kommunisere på tvers av de ulike leverandørene og fungere som tiltenkt. En tidlig oppstart av denne prosessen begrenser overraskelser i bygge- og idriftsettelsesfasen.

Det er derfor hyggelig å bli spurt om å bidra i et signalprosjekt som dette, sier Teknisk Sjef Arne Magnussen.

Byggestart for hotellet er sommeren 2021, dørene skal åpnes ila vinteren 2022/2023.
Elektrogruppen er sterkt representert fra Harstad i Nord til Trondheim i sør. På elektro.no kan du lese mer om hva Elektro Bodø-. og de øvrige selskapene tilknyttet Elektrogruppen, kan levere av tekniske tjenester langs vårt langstrakte land.

Arne Magnussen, Elektro Bodø.

Arne Magnussen, teknisk sjef for Elektro Bodø AS.