Elektro.noElektrogruppen styrker satsningen på solceller

Elektrogruppen styrker satsningen på solceller

For å imøtekomme det økte behovet for fornybare løsninger, fortsetter Elektrogruppen satsningen for å bli en aktør å regne med i store- og små sol-prosjekter der hvor vi driver virksomhet. I Trondheim som ellers i landet ser vi en vekst i interessen for solenergi.

Dette prosjektet for eiendomsselskapet Koteng, gir Argon Elektro og resten av konsernet verdifull erfaring. Både på montasje og drift av den typen anlegg som nettopp er installert på taket i Yngvald Ystgaardsvei 15, bygget hvor Argon Elektro selv er leietaker.

Bærekraft er konkurransekraft

Trenden er en reduksjon i kostnadene for utbygging av solenergi, mens etterspørselen øker. Egenprodusert solstrøm avlaster kraftnettet, og frigjør kapasitet til andre sektorer som transport og industri. Med det i tankene tror vi sol vil spille en stor rolle i fremtidens energisystem. Her skal vi være med, og fortsette bygging av kompetanse på tvers av selskapene i konsernet, sier direktør strategi og forretningsutvikling Andreas Melby.

I dette tilfellet har Argon Elektro vært sterkt delaktig i å bevisstgjøre eiendomsselskapet med hvordan de kan ta gode og fremtidsrettede valg. Sammen tar de nå et steg i det grønne skiftet!

At vi er aktive i å bevisstgjøre kunder om hvilke muligheter som finnes mht. energibesparelser er helt i tråd med vår bærekraftstrategi, og en rolle vi som teknisk entreprenør skal ta.

Solcellepanel dekker tak med blå himmel i bakgrunnen.

Fra energisløsing til energiløsning med solceller!

På initiativ fra Argon Elektro, leietaker i Yngvald Ystgaardsvei 15, har Koteng nå et flunkende nytt og velfungerende solcelleanlegg på taket av bygningen. Dette gir både Koteng som eiendomsutvikler og Argon Elektro som installatør en mulighet for å videreutvikle konseptet for lokalprodusert solstrøm på flere eiendommer på sikt.

Solcelleanlegget forsyner eiendommen med egenprodusert solstrøm og oppfyller i dag kravene til lavenergistandard. Anlegget består av 102 stk. solcellepaneler levert av Norsolar AS, hvor Argon Elektro har stått for montasjen. All egenprodusert strøm nyttes internt av bedriften. Driften så langt gir en forventet produksjon på 21.000 kWh/år, noe som i sommerhalvåret dekker opp mot 75% av forbruket til Argon Elektro. Bygget får nå levert ca. 70 kWh/m2/år fra nettet, noe som er lavt for denne type kontorbygg.

Produksjonen har Frode Gustafson, Anders Redving og Kim-Arve Røstad kontroll på i sanntid på skjermer satt opp i sine felleslokaler. En måte å bli kjent med systemet, og litt ekstra inspirasjon med hensyn til eget forbruk.

Gratis, tilgjengelig og klimavennlig

Solen er en gratis, lett tilgjengelig og en klimavennlig energikilde som kan høstes og benyttes lokalt.
Investeringen betaler seg over tid og vil dessuten bidra positivt i miljøregnskapet fra første dag, noe som er i tråd med både Argon Elektro og resten av gruppens bærekraftstrategi.

Hvor passer det med solceller og solcelleanlegg?

Ettersom solcellepanelene er skalerbare og leveres i ulike formater, kan de passe for små installasjoner på bolighustak, så vel som på store næringsbygg eller industrianlegg.
– Er det flate, er det mulighet!

Kontakt oss for en mulighetsstudie.

Solcellepanelene er tilnærmet vedlikeholdsfri, og teknologien vil gi eieren av bygget fullstendig oversikt over både produksjonen og ytelsen til hvert enkelt solcellepanel og kan avlese dette på PC, telefon eller nettbrett i sanntid.

For mer informasjon – se vår fagside for solcellepanel.