Elektro.noStrømprisene har skutt i været – hvilke tiltak kan iverksettes?

Strømprisene har skutt i været – hvilke tiltak kan iverksettes?

Av og til opplever vi at spotprisen på elektrisk kraft blir svært høy. Dette øker motivasjonen for å redusere forbruket, noe som er gunstig både for pengeboka og for miljøet.

Kraftprisene i Norge styres av markedsmekanismer basert på tilbud og etterspørsel. Vi er en del av et europeisk kraftmarked, slik at prisene også påvirkes av kraftmarkedet i andre land. Siden vår kraftproduksjon i hovedsak er basert på vannkraft vil også vær og klima i stor grad påvirke prisene. Både fyllingsgrad i vannmagasiner, nedbørsmengder i nedslagsfelt for disse, samt årstider med temperatursvingninger innvirker på prisene. Så, selv om vi har hatt en våt sommer i nord, betyr ikke det at strømprisene nødvendigvis blir lavere av den grunn.

Kartlegge forbruket

Med høye strømpriser blir det mer og mer aktuelt å gjøre tiltak for å redusere eller ha kontroll over energibruken. Ved å kartlegge ut hvor og når strømforbruket er størst, er du allerede på god vei til redusert forbruk. Kartlegging av hva den elektriske energien brukes til kan derfor gi stor økonomisk og miljømessig gevinst.

Et målesystem og smarthusteknologi er løsningen

For å få oversikt over energiforbruket er løsningen å installere et målesystem. Måleutstyret kommuniserer med et system som kan logge og presentere både momentan- og historiske verdier. Til eksempel varme. Ut fra disse resultatene kan vi vurdere hvilke tiltak som kan gjøres for å redusere forbruket.

Spar strøm, spar penger, spar miljøet.

Vil du vite mer? Ta kontakt med kundeservice@elektro.no

Kontakt Elektrogruppen

Kontakt oss for mer informasjon
om hva vi kan gjøre for deg.

BESTILL ELEKTRIKER