Elektro.noPrøver ut ny teknologi for en grønnere fremtid

Prøver ut ny teknologi for en grønnere fremtid

– Fasadeintegrerte solceller gir besparelser i form av mer enn bare strømkostnader

Elektro Bodø AS fortsetter sin satsning på solcelleteknologi, og på dette prosjektet er vi engasjert for å ta hånd om de bygningsintegrerte solcellene på bygget. Det første av sitt slag i regionen.

Prosjektet går foran og prøver ut teknologi for fremtiden – en grønnere fremtid. Vi ser et økt behov på fornybare løsninger, og tror at sol vil være en stadig viktigere del av energisystemet i tiden fremover.

Vi har derfor søkt- og tatt en posisjon som rådgiver og installatør innenfor solcelleteknologi i ulike former, sier direktør for strategi og forretningsutvikling Andreas Melby.

Vi fortsetter å bygge kompetanse på tvers av selskapene i konsernet, og med prognoser på kraftunderskudd og høyere strømpriser i tiden fremover gir det grunn til å tenke nytt når det skal investeres i både næring og på privaten. Dette gjelder så vel rehabilitering som nybygg.

Gamle riksvei 18, vinteren 2021.

Ambisiøse klimamål

I tillegg til driftsbesparelser vil også bygningsintegrerte solcelleløsninger bidra til besparelser i materialbruk og arbeidskraft, sammenlignet med mer tradisjonelle løsninger hvor paneler monteres over eksisterende tak eller fasade. Når en gjør fasadeendringer som her, vil det da være fornuftig å se på bygningsintegrerte løsninger, forteller prosjektleder Daniel Mathisen.

Vi applauderer Bodø Kommunes offensive klima og energimål, og gleder oss til å bidra til å komme et skritt nærmere å nå dem. Det er prosjekter som dette, hvor man tør å prøve, at vi utvikler oss og tar overgangen til fornybare løsninger. Det handler om å finne arealet som kreves for å produsere. Er det en flate er det det en mulighet, skyter Melby inn.

Teknisk tegning av Riksvei 18 – den nye versjonen

Tegninger av Gamle riksvei 18 med fasadeintegrerte solceller.

Et spennende prosjekt

Gunvald Johansen Bygg er totalentreprenør, og har engasjert Elektro Bodø som totalteknisk underentreprenør for prosjektet Gamle Riksvei 18, iht. NS 8417. Rehabiliteringssenteret ble satt opp ved tusenårsskiftet, men har etter lang tid vært utsatt for fuktighet og ytre påvirkninger.

Nå skal Bodø kommune rehabilitere alle fasadene etter stormskader, og vi har fått oppdraget med å levere komplett prosjektering og leveranse av elkraft- og solcelleinstallasjoner, sier prosjektleder Daniel Mathisen.

Vi starter panelmontasje fra mars 2022, med planlagt ferdigstillelse og idriftsettelse av panelene påfølgende november, fortsetter han.

Et signalprosjekt og spennende på alle måter. Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet!