Elektro.noOmbygging av helikopterbasen NAWSAHR

Ombygging av helikopterbasen NAWSAHR

Elektro Bodø er med på ombyggingen av basen for å ta imot nye helikoptre med en viktig funksjon i regionen.

Forsvarsbygg skal på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet (JD), planlegge, bygge og drifte lokasjonene for redningshelikoptertjenestens nye helikoptre «SAR Queen». Nå skal de oppgradere den eksisterende helikopterbasen for midlertidig bruk, slik at den kan ta imot nye helikoptre fra høsten 2022.

Samarbeid

Forsvarsbygg har tegnet kontrakt med den lokale entreprenøren Fauskebygg AS, og Elektro Bodø AS er kontrahert som totalteknisk underentreprenør i form av beskrevet entreprise (8415).

Oppgraderingen er i gang og vil ta ett år, sier kalkulasjonsleder Stephen Antonsen. Basen er lokasjonen for redningshelikoptertjenestens nye helikoptre «SAR Queen». Fra høsten 2022 skal den kunne ta imot nye helikoptre.

Helikopter på helikopterbasen NAWSAHR. (illustrasjonsbilde)

Prosjektomfanget

Arbeidene omfatter et kompakt frittstående tilbygg på en etasje, ombygging i eksisterende hangar og utomhusarbeider. Det nye tilbygget inneholder treningsrom for 330-skvadronen, garasje for legebil og garderober. Det eksisterende bygget og utomhusarealene skal oppgraderes for å kunne drifte de nye helikoptrene. Elektro Bodø AS utnytter sin tverrfaglige kompetanse og leverer elektroinstallasjon, ventilasjon og andre tjenester til prosjektet.

Til sammen tre helikoptre skal driftes fra Bodø, og basen skal være operativ under hele byggeperioden.

Et viktig prosjekt for en viktig beredskap i regionen! Dette gleder vi oss til.