Elektro.noLanserer Elektroakademiet for kompetanseheving i bedriftene

Lanserer Elektroakademiet for kompetanseheving i bedriftene

Vår viktigste kapital er våre medarbeidere! Den vi skal vi forvalte som best vi kan i den nyetablerte opplæringsplattformen, Elektroakademiet. Akademiet omfatter Elektrofaget og de øvrige tjenestene konsernet samlet sett leverer.

I Elektrogruppen vokser vi sammen, og medarbeiderne gis rom til å utvikle seg selv og sin kompetanse. Vi streber etter å gjøre våre arbeidsoppgaver litt bedre i dag enn vi gjorde i går, og en arena for læring er viktig for å jobbe med kontinuerlig forbedring, mener vi.

I Elektroakademiet kan medarbeiderne søke ny- eller friske opp sin kunnskap. Vi er her fordi markedet har etterspurt vår kompetanse i over 75 år, og skal vi ha håp om å være her de neste 75 også må vi hele tiden være sultne på ny kunnskap, sier direktør strategi og forretningsutvikling, Andreas Melby.

En moderne opplæringsplattform

Elektroakademiets hensikt er å bygge kultur og bevissthet om hvem vi er som arbeidsgiver, og aktivt fremme utviklingsmuligheter for den enkelte. Vi vil synliggjøre muligheter, tilrettelegge for utvikling og på den måten trekke til oss flittige hender og kloke hoder i et stadig trangere arbeidsmarked. Sentralt i konsernets identitet, på tvers av våre 15 ellers unike entreprenører, er at kunden kan stole på at vi har kompetansen, viljen og evnen som skal til for å få jobben gjort.

Vi samler klasseromskurs, nettkurs og E-læring, video-opplæring, beste praksis, utviklingsprogrammer med mer i én og samme nettbaserte løsning. Det er nærmest ingen grenser for hva vi kan fylle akademiet med, som gjør at vi kan spre kunnskap og beste praksis bredere og mer effektivt. En positiv tilleggseffekt er at vi knytter tettere bånd mellom medarbeidere på tvers av selskapene i konsernet, fortsetter Melby.

Vi legger til rette for en god karriere i Elektrogruppen.

– Les mer om våre muligheter her.

Stor fleksibilitet

Vårt behov er å kunne utvikle kurs selv, synliggjøre dette for våre medarbeidere samt gjennomføre- og dokumentere selve opplæringen. Vår plattform er komplett i så måte, og med den kan vi utvikle alt fra små nettbaserte opplæringssekvenser til komplette program bestående av både nettkurs og fysiske samlinger.

Som et totalteknisk konsern med tjenesteområder innenfor elektro, rør, telekommunikasjon, ventilasjon, automasjon, alarm og sikkerhet, lås og beslag samt service og vedlikehold, er vi også avhengig av å kunne målstyre opplæringen til et enkelt selskap og videre til de ulike rollene vi har totalt sett.

Ung Elektro medarbeider.

Bygger stein på stein

Som en kickstart på 2022, lanserer vi nå akademiet for halvparten av alle våre ansatte i hele konsernet. Elektroakademiet implementeres i to faser. Dette er første fase, som begge Bodøbedriftene Nilsson AS og Elektro Bodø AS er en del av.

Fra start vil det tilbys rundt 80 ulike E-læringskurs, og innholdet vil bli bygd opp modul for modul med både fysiske og nettbaserte tilbud. Det er stort potensial for en målrettet opplæring innenfor blant annet kategoriene HMS, KS, kontraktsrett, markedsføring, salg, personalledelse, prosjektleder- og bas-opplæring samt alle fagene vi utøver, nevnt tidligere.