Elektro.noNye avdelingsledere i Elektro Bodø AS

Nye avdelingsledere i Elektro Bodø AS

Stephen Antonsen og Lars Ole Hagen er allerede godt i gang med oppgavene som henholdsvis avdelingsleder ventilasjon og avdelingsleder automasjon i Elektro Bodø AS.

Stephen Antonsen (39) er utdannet i VVS ingeniør og automatiker. Han har jobbet ca 2,5 år som prosjektutvikler og kalkulasjonsleder i Elektro Bodø AS. Før det hadde han en viktig rolle i å bygge opp ventilasjonsmiljøet i Elektro Bodø tilbake i 2014.

«Det har vært noen intensive uker i overgangen fra kalkusjonsleder, hvor jeg har prioritert gode samtaler med medarbeiderne i avdelingen. Jeg liker å jobbe med mennesker, og gleder meg til å lede en avdeling med så mange dyktige folk», sier Stephen Antonsen.

Stephen Antonsen

Stephen Antonsen er ny avdelingsleder for ventilasjon i Elektro Bodø AS

Lars Ole Hagen (35) er utdannet ingeniør i automatiseringsteknikk og har fagbrev som elektriker. Han har jobbet tre år som prosjektleder automasjon i Elektro Bodø AS. Han har tidligere jobbet som teknisk prosjektleder for Siemens Marine i Trondheim hvor han jobbet med fremdriftssystemer for skip.

«Jeg gleder meg veldig til å ta fatt i de nye arbeidsoppgavene samtidig som jeg ikke helt skal slippe taket i de spennende prosjektene vi har. Vår styrke er at vi leverer hele tjenestespekteret fra prosjektering og programmering til testing og idriftssettelse. Dette har vi erfart at våre samarbeidspartnere setter stor pris på! Vi kan også  tilby våre tjenester til andre elektroentreprenører i Bodø og omegn, som ikke har denne kompetansen i egne rekker. Vi er konkurransedyktig og jobber hele tiden med å utvikle den faglige kunnskapen til våre medarbeidere.

Lars Ole Hagen

Lars Ole Hagen er ny avdelingsleder for automasjon i Elektro Bodø AS

Videre satsing på totalteknisk gjennomføringskraft

I de siste årene har vi gjennomført flere større totaltekniske prosjekter hvor ventilasjon har vært en viktig del av leveransen, forteller Stephen. Med ny organisering får vi rendyrket fokus på faglig utvikling og vekst innen ventilasjon. Sammen med våre kollegaer på automasjon skal vi holde inneklimaet optimalt for våre kunder, uavhengig av ytre omstendigheter.

Automasjon og teknisk byggdrift er et område hvor vi de siste årene har tatt større markedsandeler, og har et ønske om videre vekst. Vi skal fortsette å levere høy kvalitet på tekniske løsninger og ivareta integrering slik at alt spiller på lag. Våre ansatte kan etter overlevering drifte byggene på vegne av kunden slik at energiforbruket blir minst mulig, supplerer Lars Ole. Vårt formål er å øke driftssikkerhet og til syvende og sist brukerens opplevelse av bygget. Vi er med andre ord til stede i hele livssyklusen.

Vi er godt fornøyde med at begge tar utfordringen, og vi gleder oss over å ha fått unge og dyktige karer inn i ledelsen, avslutter daglig leder Einar Jørgensen.

Les mer om ventilasjon og automasjon