Elektro.noÅ skape trygge fagfolk er viktig både for Elektro og Musikkfestuka

Å skape trygge fagfolk er viktig både for Elektro og Musikkfestuka

Selvtillit og riktig framferd overfor mottakere av det man er god på – det er blant egenskapene nyutdannede fagfolk må lære mer om etter at den generelle, grunnleggende utdanninga er ferdig. Musiker-spirer og håndverker-spirer har noe til felles der.

Nordland Musikkfestuke er en av landets største festivaler – og en av de viktigste formidlere av klassisk musikk i landsdelen, men også andre sjangere som jazz, folkemusikk, musikkteater, dans, pop, rock har sin plass i festivalen. Rundt 25 000 mennesker besøker et arrangement i regi av Nordland Muskkfestuke hvert år. En av Musikkfestukas samarbeidspartnere er Elektro AS, som er en av landets største privateide tekniske entreprenører, med ansatte som har fagekspertise på alt innen elektro- og vvs-faget.

Egne utviklingsprogrammer

Musikkfestuka har et spesielt program for utvikling av unge musikere. I løpet av den perioden et knippe musikere i startgropa til en profesjonell karriere deltar i dette utviklingsprogrammet, lærer de mer enn det rent musikalske. Like viktig er å lære alle de andre sidene og elementene som det innebærer å være profesjonell musiker. Det handler blant annet om personlig innsikt, framferd på en scene, produksjon av en konsert, og markedsføring.

Elektro har også et eget program der fagfolk, og særlig de yngste, kan utvikle seg. Ikke bare i spesifikke fagområder, men også for å få nye og flere impulser og «inputs». Vi kaller det å bli en del av Elektrofamilien, med tanke på bedriftskultur og kompetanse. Utviklingsprogrammet for Elektros fagfolk, som konsernet står for, heter Elektroakademiet. Utviklingsprogrammet for musikere, som Musikkfestuka står for, heter Spire.

Flere fellesnevnere

Musikkfestuka og Elektro AS har funnet flere fellesnevnere i sine to utviklingsprogrammer. Dette gjør vi kan gi impulser og hjelp til hverandre på mange plan. Det er ikke så stor forskjell på det å videreutvikle musikere og det å videreutvikle fagfolk som Elektro har i sitt system. De er samstemte, direktør for strategi og forretningsutvikling i Elektro AS, Andreas Sandness Melby, og Musikkfestukas direktør Gro Bergrabb, når de snakker sammen om talentutvikling.

– Det handler om å bli en del av en kultur, men også en del av en familie. Når våre folk deltar i Elektroakademiet knytter de forbindelser på tvers av både arbeidsområder og arbeidssteder, sier Andreas Melby, og fortsetter:

– For oss er det viktig at hver enkelt skal være sulten på ny kunnskap og utvikling, men også at de skal være bevisste på verdier som vi setter høyt; som trygghet, ansvarlighet, og det å være løsningsorientert. De omlag hundre lærlingene våre er en meget viktig del av Elektroakademiet, og her er parallellene til Spire svært mange.

Lærlingene kommer inn og vi tilbyr dem trygg og tett oppfølging slik at hver enkelt får spesialisert seg innen sitt fagfelt. Lærlingen settes sammen med våre erfarne fagarbeidere. De får ferdigstilt utdannelsen sin her hos oss og dermed muligheten til å bli dyktige fagarbeidere.

Spire og Elektroakademiet

– Dette er nettopp en del av ideen med Spire, og en klar parallell med Elektroakademiet, sier Gro Bergabb. – Den enkelte unge musiker må ikke bare være god til å stå og drille på øvingsrommet. For å være dyktig musiker og fagperson må man også ha grep om sin egen karriere, må kunne beherske sosiale media, kunne noe om økonomi, og må vite hvordan man steller i stand en konsert. For å klare å stå i det over tid må man ha et videre fokus enn bare musikken, man må også vite hvordan man organiserer seg i forhold til alt en musiker kan være med på.

– Ja, nettopp, fortsetter Andreas Melby. – Inspirert av Spire-programmet har jeg brukt en analogi til et kompass: Elektroakademi-deltakerne vet at de har støtten fra bedriften, men det de lærer skal også være som et kompass for å stake kursen videre. Vi skal hjelpe til å finne den utvikling som passer den enkelte best – om det er faglig kompetanseheving, ledelse, prosjektutvikling eller annet.

Store aktører med klart samfunnsansvar

På det personlige, en-til-en-planet er det også viktige paralleller mellom Elektroakademiet og Spireprogrammet. – Hver enkelt montør, om det så er bare på et lite serviceoppdrag hjemme hos noen, er ansiktet til bedriften. Oppførsel, verdisettet vi har og vår historie som kvalitets-leverandør må også læres, sier Melby. – Helt parallelt til det å jobbe med klassisk musikk, det å stå på en scene og selge «et produkt», må også læres. Det er veldig få som klarer å høre om det som leveres er 70 eller 110 prosent akkurat der og da, og nettopp derfor er det viktig at musikeren klarer å framstå trygg og med selvtillit i forhold til det som leveres, sier Bergrabb.

– De selger jo ikke bare seg selv, men også et helt kulturfelt. De som klarer å komme nært publikum i det de gjør skaper et bedre forhold mellom publikum – som også kan kalles kunder – og leverandør.

– Som store aktørene innen våre bransjer har vi et klart samfunnsansvar, sier Melby. – Det er ikke det at vårt utdanningssystem for fagarbeidere er for dårlig, men vi må samtidig gi støtte og muligheter for videreutvikling av de nyutdannede i egen bedrift. De må få anledning til å bli enda dyktigere på det de allerede er flinke til. Akkurat som med musikere.

Gro Bergrabb på Musikkfestukas vegne og Andreas Melby på Elektros vegne er enige om mange likheter mellom det å lage gode musikere og det å lage gode fagfolk innen elektro, vvs, telekommunikasjon og automasjon. Det handler om verdien av å hente ut menneskelige ressurser ut over det vanlige, det handler om å gi gode opplevelser, og det handler om samfunnsansvar. Og når én lykkes er det ofte også bra for noen andre.