Elektro.noNarvik Helsehus – Elektro Bodø og Elektro Ofoten skal levere el.arbeidet

Narvik Helsehus – Elektro Bodø og Elektro Ofoten skal levere el.arbeidet

Elektro Bodø AS signerte i høst kontrakt med HENT for elektroarbeider. Et stort prosjekt som vil gå fram til sommeren 2024, spesielt for Elektro Ofoten som nyoppstartet bedrift i vekst. De vil bidra med personell inn i prosjektet.

Arbeidene er i gang og prosjekteringen pågår. Vi regner med å slippe til på Furumoen rundt årsskiftet, forklarer prosjektleder Wiggo Bjørnerud. Det nye helsehuset vil inneholde 40 korttidsplasser for heldøgns behandling og omsorg. I tillegg et kommunalt legesenter for 7 leger, fysio- og ergoterapitjeneste, hverdagsrehabilitering, friskliv og mestring og lokaler for andre tverrfaglige team. Totalt areal er på 6900 m2 BTA.

Vi gleder oss til å ta fatt på prosjektet og det føles godt å bidra til å øke kapasiteten og bidra til et viktig samfunnsoppdrag for kommunen. Med lang erfaring fra prosjekter i helsesektoren får vi vist hva faglig kompetanse ervervet over tid betyr. Det er gøy at vi får med oss Elektro Ofoten, en nyoppstartet bedrift i konsernet med flinke folk som tidligere jobbet i Elektro Bodø AS, avslutter prosjektleder Wiggo Bjørnerud.

Med trygghet i alle ledd skal vi også her lever fra oss et godt sluttprodukt i form av overlevering av et funksjonelt anlegg til en fornøyd kunde.

Les mer om vårt totaltekniske spenn i tjenester og produkter for næring og bedrift.

Narvik Helsehus

Det nye helsehuset vil blant annet inneholde 40 korttidsplasser for heldøgns behandling og omsorg.

Narvik Helsehus

Arbeidene er allerede i gang og prosjekteringen pågår. Vi regner med å slippe til på Furumoen rundt årsskiftet, forklarer prosjektleder Wiggo Bjørnerud i Elektro Bodø.