Elektro.noVi ringer i bjella for Wood Hotell Bodø

Vi ringer i bjella for Wood Hotell Bodø

Elektro Bodø AS har signert kontrakt med HENT for en flerteknisk leveranse til Wood Hotell Bodø på Rønvikfjellet. Et skikkelig signalprosjekt er dermed i havn, og leveransen består av elektro, tele, ventilasjon, rør, automatikk og lås & beslag.

Det jobbes iherdig i to av konsernets bedrifter, som er godt i gang med en spennende leveranse på Rønvikfjellet. Grunnarbeidene har startet og prosjekteringen pågår. Oppstart av våre arbeider blir i begynnelsen av 2023, og prosjektet skal ferdigstilles våren 2024, forteller totalteknisk prosjektleder Daniel Mathisen.

Bygget vil blant annet inneholde hotellrom, leiligheter, restaurant og spa, fordelt på omtrent 9400 kvadratmeter. Vår kontrakt er mot hoved-entreprenør HENT.

På Rønvikfjellet får vi vist vår bredde og allsidighet. Sammen med vårt søsterselskap Nilsson, skal vi gjøre vårt ytterste for å levere et godt prosjekt, sier Mathisen.

Dette er et konsept som ikke finnes i byen fra før. Det er – og har vært mye oppmerksomhet rundt prosjektet, og vi gleder oss til å ta fatt, sier prosjektlederen.

Som alltid skal vi, med trygghet i alle ledd, sørge for overlevering av et høykvalitets anlegg til en fornøyd byggherre!

Les mer om vårt totaltekniske spenn i tjenester og produkter for næring og bedrift.

Wood Hotel Bodø

Det nye Wood Hotel på Rønvikfjellet vil blant annet inneholde hotellrom, leiligheter, restaurant og spa, fordelt på omtrent 9400 kvadratmeter.