Elektro.noVi er med på å forme nye Sjøgata!

Foto: Link arkitektur

Vi er med på å forme nye Sjøgata!

Elektro Bodø AS har skrevet kontrakt med Veinor om utførelse av elektroarbeidene i prosjektet Nye Sjøgata, Bypakke Bodø. Bodø kommune er byggherre, og skal oppgradere hele Sjøgata fra Hålogalandsgata til rundkjøringa ved jernbanestasjonen. Dette er et pilotprosjekt på veien mot fremtidig utslippsfrie anlegg, iht. kommunens klima- og energiplan.

Det er umiddelbar oppstart på prosjektet og Veinor er allerede igang. med arbeidene. Med unntak av et lite opphold som følge av europeisk kulturhovedstad i 2024, skal det pågå helt til juni 2026. Elektro Bodø AS skal blant annet levere nytt gatelysanlegg samt gatevarme i fortau og sykkelfelt på begge sider av Sjøgata. Så, det skal være lyst og komfortabelt å ta seg miljøvennlig fram i byen, sier prosjektleder Morten Arntzen. Videre skal vi etablere ladeinfrastruktur til El-biler.

Prosjektet omfatter flere fagområder, herunder vei, VA, ladskapsarbeider, fjernvarme i tillegg til vårt fagfelt Elektro. Kunden har satt høye klima-, energi- og miljømål for kommunen og sjøgata-prosjektet skal være med å vise vei.

Det er 17500 kvadratmeter med tiltaksområde, så det er mye teknisk infrastruktur som skal i bakken de neste årene med mange hensyn å ta til det som allerede ligger der fra før av. Vi gleder oss til å ta fatt på utfordringen, avslutter Arntzen.

Bodø kommune er en viktig kunde for oss, og som alltid skal vi etterstrebe gjennomføring med trygghet i alle ledd!

Les mer om prosjekter vi har gjennomført den siste tiden i oversikten over våre prosjektreferanser.

Anleggsarbeid i Sjøgata

Med unntak av et lite opphold som følge av europeisk kulturhovedstad i 2024, skal arbeidene pågå helt til juni 2026. (Foto: Big picture Bodø AS)