Elektro.noElektrogruppen setter fokus på varsling, likestilling og diskriminering

Elektrogruppen setter fokus på varsling, likestilling og diskriminering

Elektrogruppen har i høst gjennomført en kampanje i Elektro Bodø og Nilsson med fokus på varsling, likestilling og diskriminering. Målet med kampanjen er å fremme et godt arbeidsmiljø og informere om varslingsrutinene.

Vi ønsker at våre medarbeidere skal glede seg til å gå på jobb. Som arbeidsgiver skal Elektrogruppen legge tilrette for en trygg hverdag i et arbeidsmiljø der alle våre medarbeidere trives. Det skal være enkelt å si ifra hvis en ser eller opplever noen som helst form for diskriminering eller trakassering. Elektro forplikter seg til å ta varslene på alvor.

Lunsjbesøk på anlegg

I et trygt, godt arbeidsmiljø er det viktig at alle ansatte kjenner rutinene og kan varsle på en trygg måte. Anleggene som ble besøkt er prosjekt Domstolene og Aleris. Her spiste vi lunsj før vi hadde en presentasjon med formål å fremme likestilling, hindre diskriminering og gjenta varslingsrutinene.

Elektro si ifra domstolene

Det ble et hyggelig besøk på prosjekt Domstolene med pizza, brus og presentasjon.

Varslingsrutiner

Elektrogruppen etablerte varslingsrutiner i 2017, og har siden da ikke mottatt et eneste varsel. Vi håper og tror at dette er fordi vi er bra folk, og ikke fordi varslingsrutinene er for lite kjent. Etter god diskusjon med prosjektene fortalte de at det ikke oppleves vanskelig å si ifra dersom man opplever noe som er ugreit.

Elektro si ifra Aleris

På prosjekt Aleris spiste vi lunsj, før vi hadde presentasjon og en god diskusjon i møterommet etterpå.

Si ifra-plakat

Det er utarbeidet en plakat som både henger i bedriftenes lokaler, på enkelte anlegg og er publisert digitalt. Budskapet er «Vær en kompis, si ifra om diskriminering på arbeidsplassen. Vi kan bare gjøre noe med det vi vet om».

Dette er et tiltak i forbindelse med vår likestillingsredegjørelse som ble publisert tidligere i år.

Elektrogruppen Si ifra plakat