Elektro.noFaglig påfyll og nyttig inspirasjon på årets Eiendomsforum

Faglig påfyll og nyttig inspirasjon på årets Eiendomsforum

Også i år arrangerte vi i Elektro «Eiendomsforum» i Tekno Arena på Energihuset. Fokus på brannsikring, ENØK og bærekraft traff ekstra godt i en tid med høye energikostnader og økende priser generelt.

Eiendomsbesittere, byggforvaltere, entreprenører og andre tilhørere fikk fengende foredrag som belyste flere interessante aspekter ved bygging, teknologi, og stømsparing. – Planer om nybygg, ivaretakelse av eksisterende bygg, samt ulike teknologiløsninger både med tanke på ENØK og brannsikring.

Bodø/Glimts Frode Thomassen presenterte planene om Bodø Storstue og tanker rundt dette. Paal Skaalsvik fra Nordvikgruppen fortalte hvordan de har gjort endringer og utbygginger for å redusere strømforbuket på anleggene sine. Siemens tok for seg ny teknologi innenfor bygninger, og hvordan dette kan legges til rette for alle partene i bygget. Det hele ble avrundet med nyttige foredrag om brannsikkerhet fra Fire Eater, Swegon og Brannrådgivning.

Mellom foredragene var det mingling, minimesse og lett servering i Tekno Arena. Godt besøkte stands og interessante samtaler er også suksessfaktorer når fagfolk møtes til Eiendomsforum.

Vi håper og tror at årets Eiendomsforum har vært til nytte og inspirasjon, og gleder oss allerede til neste års arrangement.

Les mer om våre tjenester til næringslivet

Eiendomsforum – Nordvikgruppen

Paal Skaalsvik fra Nordvikgruppen fortalte hvordan de, over flere år, har gjort endringer og utbygginger for å redusere strømforbuket på anleggene sine

Eiendomsforum Bodø/Glimt

Bodø/Glimts Frode Thomassen presenterte planene om Bodø Storstue og tanker rundt dette.

Mingling og minimesse

Godt besøkte stands og god stemning rundt kaffebordet.