Elektro.noElektro investerer i Helgeland – kjøper aksjer i Helgeland Ventilasjon AS

Elektro investerer i Helgeland – kjøper aksjer i Helgeland Ventilasjon AS

Elektro AS, Bodø har kjøpt 70 prosent av aksjene i Helgeland Ventilasjon AS i Mosjøen. Aksjene er kjøpt fra gründerne av selskapet.

Styrker satsningen på Helgeland

— Vi ønsker ytterligere å styrke vår satsing på Helgeland. Vår inntreden i Helgeland Ventilasjon AS er derfor viktig for oss, sier Einar Jørgensen administrerende direktør i Elektro AS.

— Vi har et meget godt inntrykk av Helgeland Ventilasjon AS. De har kompetente medarbeidere og ledelse, samt god erfaring innenfor mange ulike prosjekter og tjenester. Selskapet har også sunn økonomi og lønnsom drift, fortsetter Jørgensen.

— Elektro AS er allerede hovedeier i elektroentreprenøren Elektrikern Mosjøen AS. I tillegg eier Elektro AS elektroentreprenøren Elektro Mo AS og rørentreprenøren Nilsson Mo AS, begge med virksomhet på Mo, samt elektroentreprenøren Elektro Helgeland AS i Lurøy kommune. Kjøpet av Helgeland Ventilasjon AS vil styrke Elektro-konsernets posisjon som leverandør av byggtekniske løsninger i Helgelandsregionen. Det vil også være med på å trygge og utvikle arbeidsplassene i våre bedrifter, fortsetter Jørgensen videre.

Sikrer lokale arbeidsplasser

— Når det først ble aktuelt å få inn flere eiere, ønsket vi å ha en større aktør med på laget. Vi følte det da naturlig ha med en nordnorsk privateid bedrift som Elektro AS, sier Rune Bjørkås, eier og daglig leder i Helgeland Ventilasjon AS.

— Med Elektro AS på eiersiden vil vi stå bedre rustet for fremtiden. Etter vår oppfatning vil fellesskapet i Elektrogruppen og samarbeidet mellom selskapene i konsernet gi oss utviklingsmuligheter både faglig og markedsmessig. Det vil også styrke bedriften og sikre lokale arbeidsplasser, sier Bjørkås, som sammen med de øvrige gründerne fortsatt vil være medeiere i selskapet.

Helgeland Ventilasjon AS vil nå bli et datterselskap i Elektro-konsernet, og vil bli videreført i sin i helhet med nåværende ledelse. Selskapet har kontor i Mosjøen, og har i dag 6 ansatte som utfører oppdrag i store deler av Helgeland. I 2021 hadde de en omsetning på 14,5 mill. kroner.

Helgeland Ventilasjon as er et ventilasjonsentreprenørselskap etablert i 2013 med tilholdssted på Øya Industriområde i Mosjøen. Vi er 8 ansatte fordelt på administrasjon, prosjektavdeling med blikkenslagerverksted og lager samt serviceavdeling.