Elektro.noSkal levere totalløsning til Gigante Salmon

Skal levere totalløsning til Gigante Salmon

Elektro Bodø og Nordkontakt skal være med på laget, når Gigante Salmon bygger sitt nye oppdrettsanlegg i Rødøy kommune, og skal levere en totalløsning på automatisering, instrumentering, IKT-/telekommunikasjon og kraftdistribusjon.

Et skreddersydd prosjekt

Gigante Salmon bygger oppdrettsanlegg for laks på Lille Indre Rosøy i Rødøy, og nå har de inngått signert kontrakt på totalleveranse med Nordkontakt og Elektro Bodø. Totalløsningen er skreddersydd for Gigante Salmon Rødøy, og ivaretar en sikker og oversiktlig strømforsyning, styring og kontroll av driften av anlegget. Leveransen omfatter automatisering, instrumentering, IKT-/telekommunikasjon og kraftdistribusjon, i tillegg til prosjektering, installasjon, testing og igangkjøring.

Anleggsarbeidene startet i september 2021. Produksjonen i anlegget starter høsten 2023, og vil pågå parallelt med arbeidet som ferdigstiller anlegget 1. halvår 2024.

Vi er glade for å få Nordkontakt og Elektro Bodø med i dette prosjektet. Selskapene har gode referanser, og skal levere en god løsning for
anlegget vårt.

Helge E. W. Albertsen, CEO Gigante Salmon.

Ledende leverandør til sjømatsektoren

Nordkontakt har hovedkontor i Bodø, og deres hovedfagfelt er automasjon, digitalisering og informasjonsteknologi. Selskapet inngår i Elektrokonsernet, som også har hovedkontor i Bodø. Selskapet gleder seg til å komme i gang med prosjektet.

– Denne avtalen befester vår posisjon som en ledende leverandør til hele næringskjeden i den norske sjømatsektoren, sier adm.dir. Tom E. Kristiansen i Nordkontakt.

Foto/illustrasjon: Gigante Salmon/BOARCH. Gigante Salmon AS bygger oppdrettsanlegg for laks på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune. Anleggsarbeidet startet i september 2021, og den første fisken settes ut høsten 2023. Selskapet har tillatelse til å produsere 13.731 tonn MTB, noe som utgjør opp mot 20.000 tonn laks (rund vekt) per år ved full produksjon.