Elektro.noBygningsintegrerte solceller i Bodø – en stor suksess

Bygningsintegrerte solceller i Bodø – en stor suksess

Etter å ha prøvd ut bygningsintegrerte solceller på rehabiliteringssenteret i Gamle Riksvei 18, kan Elektrogruppen nå se tilbake på et vellykket prosjekt.

Etter å ha prøvd ut bygningsintegrerte solceller på rehabiliteringssenteret i Gamle Riksvei 18, kan Elektrogruppen nå se tilbake på et vellykket prosjekt. 

I mars 2022 startet arbeidet til Elektrogruppen med panelmontasje. Prosjektet ble ferdigstilt med idriftsettelse november samme år. Målet var at de fasadeintegrerte solcellene skulle gi besparelser i form av mer enn bare strømkostnader. Gamle riksvei 18 ble det første bygget hvor man testet ut solceller i fasaden.

– Solcelleteknologien har ikke bare ført til besparelser på strømkostnader. Den har også bidratt til å redusere materialbruk og arbeidskraft, sier prosjektleder i Elektrogruppen, Daniel Mathisen.

Bidrar til å nå kommunens klimamål

Prosjektet har vært et viktig skritt i å nå Bodø Kommunes ambisiøse klima og energimål. Elektrogruppen har jobbet hardt med å utvikle seg som en ledende leverandør av solcelleteknologi i regionen, og deres prosjekt med fasadeintegrerte solceller på Gamle Riksvei 18 i Bodø har vist seg å være et viktig skritt i den retningen.

– Vi er stolte over å ha levert et grønt og energieffektivt bygg som ikke bare er godt for miljøet, men også for lommeboken til eierne, sier Mathisen.

Mathisen er godt fornøyd med å ha fullført et prosjekt som er det første av sitt slag i regionen, og som viser hva som kan oppnås med riktig teknologi og kompetanse.

Klar for neste prosjekt

Elektrogruppen har allerede begynt å se etter nye muligheter innen solcelleteknologi, og vil fortsette å jobbe hardt for å levere innovative og bærekraftige løsninger til kunder og samfunnet generelt. 

– Vi ser et økt behov på fornybare løsninger, og tror at sol vil være en stadig viktigere del av energisystemet i tiden fremover, sier Mathisen.

Fasadeintegrerte solcellepaneler har også den fordelen at de kan hjelpe til med å beskytte bygningens fasade mot vær og vind. Mathisen tror derfor at dette ikke er siste gang de jobber med denne typen prosjekt.

– Dette har vært et signalprosjekt som har vært spennende på alle måter, og vi ser frem til å jobbe mer med dette i fremtiden, avslutter Mathisen.