Elektro.noArbeidet med kyststien i Bodø har startet: – Det er veldig gledelig å komme i gang

Arbeidet med kyststien i Bodø har startet: – Det er veldig gledelig å komme i gang

Elektro AS er stolt over å være med på prosjektet som gjør Kyststien fra Bodøsjøen og østover tilgjengelig for alle. Prosjektleder Morten Arntzen snakker om det spennende arbeidet.

Kyststien er en planlagt sammenhengende tursti langs kysten i Bodø kommune. Den skal gjøre Bodøs naturskjønne kystlinje tilgjengelig for alle, med fine utsiktspunkter, rasteplasser og hvilebenker underveis. Strekningen fra Bodøsjøen til Mørkvedbukta vil være til sammen 6,5 km lang og vil være et lavterskeltilbud nær store boligområder, en miljøvennlig og trygg transportåre, og knytte sammen viktige friluftsområder langs sjøen, skriver Bodø kommune om prosjektet.

En viktig del av prosjektet

Det er Elektro som vil stå for elektroarbeidet, som underentreprenør for Roald Madsen AS.

– Denne oppgaven er todelt, forklarer prosjektleder i Elektro, Morten Arntzen. – Vi utfører tekniske installasjoner til servicepunkter langs kyststien og til vann- og avløpsanlegg (VA), i tillegg til belysning.

Et flott lavterskeltilbud for Bodøs befolkning

– Kyststien vil gi befolkningen i Bodø et fantastisk tilbud for friluftsliv og rekreasjon. Jeg tror dette vil være et populært utfartssted og en flott måte å oppleve den vakre kystlinjen vår på, sier Arntzen.

Han mener prosjektet vil gi Bodøs befolkning et flott utfartsområde med en sammenhengende kyststi, som knytter sammen alle boligområdene langs kysten.

Ivaretakelse av landskap og miljø – en viktig del av prosjektet

Arntzen forklarer også at det er viktig å ivareta landskap og miljø og gjøre så lite inngrep i naturen som mulig, slik at det fortsatt er natur. 

– Det er definitivt noen utfordringer knyttet til å bygge kyststien, spesielt når det gjelder å ivareta landskapet og miljøet. Men vi er klare for utfordringen og har lagt en god plan for å minimere inngrepene i naturen. For oss så handler det først og fremst om å være så skånsom som mulig med tanke på transport og ferdsel når vi trekker kabel og sånn, sier Arntzen.

Stolte over å være en del av prosjektet

Selv om arbeidet er i startfasen, er Arntzen og resten av teamet i Elektro AS glade for å ta fatt på arbeidet. 

– Det er veldig gledelig å komme i gang. Vi har et stort ansvar for å sørge for at alt blir gjort riktig og i tråd med kravene til prosjektet. Vi har jobbet tett med Roald Madsen AS og Bodø kommune for å sikre at alt blir gjort på en måte som ivaretar landskap og miljø samtidig som vi oppfyller kravene til funksjonalitet og sikkerhet langs kyststien. 

Planen er at prosjektet skal være ferdig innen høsten 2024.

– Vi er veldig stolte over å være en del av prosjektet og ha ansvaret for elektroinstallasjonene langs stien. Vi har dedikert et erfarent team som vil sørge for at alt blir gjort på en trygg og effektiv måte, avslutter Arntzen.

– Det er veldig gledelig å komme i gang, sier prosjektleder i Elektro, Morten Arntzen.