Elektro.noElektrogruppen satser på fremtidens ledere med BAS-skolen

Elektrogruppen satser på fremtidens ledere med BAS-skolen

Med en historie som strekker seg over flere tiår, satser Elektrogruppen på fremtidens ledere med BAS-skolen ved Elektroakademiet.

Elektroakademiet er en læringsplattform der Elektrogruppen samler alle ressurser og utviklingsmuligheter på ett sted, tilgjengelig for alle ansatte. Den omfattende plattformen, med både digitale og fysiske læringsmuligheter, skal bidra til å skape en kultur for kontinuerlig læring og utvikling.

– Det er ute på anleggene at verdiene skapes og det har vi fått til fordi vi har en kompetanse som har vært etterspurt i over 76 år i Elektro og over 96 år i Nilsson, sier direktør strategi og forretningsutvikling i Elektro, Andreas Melby.

Les også: Elektrogruppen med egen skole: – Det er kjempeviktig å investere i våre ansatte

Melby mener det er viktig å være “fremme i skoen” når det kommer til utdanning. 

– Det er viktig å sørge for at vi har denne kompetansen, som markedet vil etterspørre i tiden fremover, slik at vi kan være her de neste 75 årene også, sier Melby. 

Satser på utdanning

Sammen med prosjektlederskolen, er BAS-skolen den største modulen i Elektroakademiet i dag. Formålet er å utvikle medarbeidere til å ta på seg ansvaret for å ta styring på anlegget iht. bedriften og kundens krav og forventninger. 

– Vi legger mye ressurser i å heve kompetansen til våre ansatte, sier Melby.

Rollen som BAS innebærer daglig oppfølging på anlegget, logistikk og sikre produktivitet og sikkerheten til arbeidslaget. BAS-en er på mange måter prosjektlederens forlengede arm. Medarbeideren skal kunne nyttiggjøre seg av kunnskap, ferdigheter, verktøy og teknikker nødvendig for å imøtekomme prosjektets målsetninger, og videre økt lønnsomhet i bedriften. 

– Vi ønsker å utvikle våre medarbeidere ved å gi dem mulighet til å delta på Elektroakademiet, sier Melby.

 

Gode resultater og tilbakemeldinger

BAS-skolen har i dag hatt 3 kull, og planlegger kull 4 over nyttår. Etter en undersøkelse har deltakere scoret kurset til et resultat på 5.7 av 6, hvor 6 er toppscore. 

– Det er gjennomgående gode tilbakemeldinger på at kurset har relevans til egen arbeidshverdag. Kurset har vist seg å treffe et behov i bedriften, tilføyer Melby.

Les også: Mikael har jobbet i Elektro i 10 år: – Det er mange muligheter i Elektro for alle

Elektro-Runar-Midtgard

Runars reise med BAS-skolen

Runar Midtgård jobber som serviceelektriker for større næringskunder i Elektro, men også som BAS på ombygninger. Han deltok på BAS-skolen i fjor.

– Jeg setter pris på muligheten til å utvikle meg selv og bli bedre på deg jeg gjør i det daglige, sier Midtgård. 

Midtgård mener at BAS-skolen har vært med på å styrke kompetansen på arbeidsplassen, noe som gjør at man er tryggere i rollen som BAS-leder

– Å delta på kurset har hjulpet meg med å se ting fra et annet synspunkt enn mitt eget. Det gjør at man er bedre rustet til å takle problemstillinger som dukker opp fra mer enn en innfallsvinkel, legger han til. 

Midtgård mener en av de største styrkene med Elektrogruppen er tilbudet om Elektroakademiet. 

– Det legges mye ressurser ned i deg som ansatt. Det betyr at man som enkeltperson kan bidra til at bedriften som helhet kan oppnå best mulig resultat, avslutter Midtgård.

 

BAS-skolen består av 2 samlinger på 2 dager hver, som utgjør totalt 4 dager med undervisning. Noen av modulene i kurset handler om deg som leder, planlegging og tidsstyring av prosjekt, kommunikasjon og teamledelse. Dersom noe av dette høres interessant ut for deg, søk jobb hos oss i Elektrogruppen for muligheten til å utvikle din kompetanse!