Elektro.noElsikkerhet i julen: Unngå de vanligste fellene med våre 10 tips

Elsikkerhet i julen: Unngå de vanligste fellene med våre 10 tips

Når julen nærmer seg, øker også bruken av elektriske apparater og dekorasjoner, noe som kan føre til økte sikkerhetsrisikoer. Sten-Lasse Halvorsen, avdelingsleder for serviceavdelingen hos Elektro Bodø, deler sine beste tips for en trygg og bekymringsfri høytid.

– Elsikkerhet handler om å gjøre tiltak og følge forholdsregler, som er nødvendige for å opprettholde sikkerheten knyttet til bruk av elektrisitet, sier Halvorsen. 

Han mener dette er avgjørende for å beskytte mennesker og dyr, men også forhindre skader på de elektriske apparatene vi har.

– Som huseier er det ditt ansvar å sørge for at det elektriske anlegget er trygt og oppdatert. Jevnlig vedlikehold og nødvendige oppdateringer er avgjørende for å sikre en trygg og pålitelig elektrisk installasjon, sier Halvorsen.

Elsikkerhet med overspenningsvern og komfyrvakt

Halvorsen anbefaler installasjon av overspenningsvern i sikringsskap, da det er med på å beskytte elektriske apparater mot skader som kan oppstå på grunn av høye spenninger i strømnettet som videre kan føre til brann.

– Dette kan skje ved lynnedslag, strømbrudd eller andre forstyrrelser, legger han til.

Halvorsen anbefaler også å installere en komfyrvakt.

– Denne forhindrer branner som kan oppstå på grunn av feil på komfyren, eller bruk av komfyren. Komfyrvakten fungerer ved å overvåke for unormal varme eller røyk. Hvis den registrerer slike tegn, vil den automatisk kutte strømforsyningen til komfyren for å hindre ytterligere risiko, sier Halvorsen.

Les også: Derfor bør du investere i en elbillader

I juletiden er det økt bruk av elektriske apparater og dekorasjoner som kan føre til risikoer hvis det ikke håndteres forsvarlig.

Elsikkerhet er viktig! Sjekk alt av elektrisk dekorasjon før bruk. Illustrasjonsbilde: DALL-E.

Her er noen tips for å unngå de vanligste elektriske fellene:

  1. Overbelastning: Begrens antall tilkoblede apparater per strømuttak for å unngå overbelastning og mulig brannfare.
  2. Inspeksjon av julelys: Gjennomgå julelys for eventuelle slitasjer eller skader. Bytt ut defekte lys for å forebygge kortslutninger.
  3. Trygg juletrebelysning: Sørg for å inspisere og erstatte eventuelle skadede ledninger eller pærer før bruk.
  4. Komfyrvakt: Vi anbefaler sterkt installasjon av en komfyrvakt. Denne enheten overvåker unormal varme eller røykutvikling og vil automatisk kutte strømforsyningen til komfyren ved fare, noe som kan forhindre branner.
  5. Sjekk brannvarslerne: Bytt batterier i brannvarslerne – spesielt hvis dette ikke ble gjort på røykvarslerens dag, 1. desember.
  6. Sikringsskap og overspenningsvern: Installering av overspenningsvern i sikringsskapet er anbefalt for å beskytte elektriske apparater mot skader ved høye spenninger, som kan føre til brann.
  7. Bruk av varmeovner: Plasser varmeovner forsiktig og følg produsentens instruksjoner for å unngå brannrisiko.
  8. Erstatt eldre utstyr: Gamle elektriske apparater kan være mer utsatt for feil. Erstatt dem ved behov for økt sikkerhet.
  9. Jording: Sørg for at all julebelysning og dekorasjoner er tilkoblet uttak med jordpotensial for å redusere risikoen for elektriske støt.
  10. Bruk av utendørs belysning: Velg belysning spesielt beregnet for utendørs bruk for å unngå farlige situasjoner.

Husk å få sjekket det elektriske anlegget ditt. Hvis du er usikker, kan det være lurt å vurdere en elektrisk sjekk for å forsikre deg om at alt er trygt hjemme.

Les også: Elektrogruppen forener lærlinger i nytt nettverk: – Vi skal skape en arena for læring og erfaringsutveksling

Er du usikker på om har alt på plass før jul? Ta kontakt med oss i Elektro, så hjelper vi deg!