Elektro.noElektro Bodø kåret til månedens bedrift av NHO Nordland: – Stor stas!

Elektro Bodø kåret til månedens bedrift av NHO Nordland: – Stor stas!

I november mottok Elektro Bodø AS den prestisjetunge tittelen “Månedens Bedrift” – en anerkjennelse fra NHO Nordland for selskapets strategiske fokus, som setter medarbeidere og lærlinger i sentrum.

I en seremoni på Energihuset fikk Elektro Bodø AS prisen fra Hans Christian Hansson, regiondirektør i NHO Nordland.

– Det er en glede å overrekke prisen til én av landets største tekniske entreprenører. Vi er stolte over å ha de her i Bodø. Selskapets positive utvikling over flere tiår, kombinert med strategiske grep for vekst og utvikling, er imponerende. Bedriften jobber målrettet, har et kontinuerlig fokus på kompetanseheving og har befestet en ledende posisjon. Slik har Elektro Bodø blitt en spydspiss, som bidrar til å løfte en hel bransje, sier Hansson.

I begrunnelsen til NHO Nordland står det også at “satsningen og strategien til Elektro Bodø og Elektrogruppen gir ringvirkninger – også utenfor egne ansatte. Det setter en standard for bransjen.”

“Slik har Elektro Bodø blitt en spydspiss, som bidrar til å løfte en hel bransje.”

– Med en sterk forpliktelse til kontinuerlig utvikling for sine ansatte, engasjement for lærlinger og en proaktiv strategi for å bygge samfunnet rundt seg, har Elektro Bodø vært med på å skape et unikt avtrykk i bransjen og regionen, legger regiondirektør Hansson til.

Les også: Elektrogruppen forener lærlinger i nytt nettverk: – Vi skal skape en arena for læring og erfaringsutveksling

Stor stas å få prisen

Prisen ble overrakt av regiondirektør Hans Christian Hansson i NHO Nordland og regionsjef Trond Morten Røst i Nelfo Nord.

– Det er stor stas å få prisen! At vårt arbeid med ansatte og lærlinger, inkludert ansettelser, rekruttering og oppfølging av lærlinger, blir verdsatt, sier en stolt og kry administrerende direktør i Elektro Bodø, Einar Jørgensen, som tok imot prisen.

– I tillegg er det gledelig å se at alt det vi bidrar med i lokalsamfunnet, blir lagt merke til, sier Jørgensen.

Han tror også mye ligger i satsingen på medarbeiderutvikling. Særlig gjennom Elektroakademiet og Lærlingnettverket.

– Elektrogruppen tilbyr omfattende lederutdanning som underbygger vår satsning på kompetanseheving, og Lærlingnettverket fremmer utviklingen av fremtidens fagarbeidere. Begge initiativene er sentrale i hvordan vi tenker og jobber, og vi har lagt ned mye ressurser i å bygge opp dette de siste to årene, sier Jørgensen.

elektro-bodø-månedens-bedrift
F.v. Trond Morten Røst (regionsjef Nelfo Nord), Hans Christian Hansson (regiondirektør), Einar Jørgensen (adm.dir. Elektro Bodø), Aina Fagereng (rådgiver NHO Nordland) og Tom Erlend Kristiansen (daglig leder Nordkontakt). Foto: Deadline / Synne Marie Tømmerberg.


Les også: Elektrogruppen satser på fremtidens ledere med BAS-skolen

Et selskap som tar bredt samfunnsansvar

“Selskapet er en foregangsbedrift som tar et bredt samfunnsansvar, også ved å løfte frem og utdanne neste generasjon fagarbeidere.” skriver NHO Nordland i sin begrunnelse. 

Dette har også fylkesråden for utdanning Joakim Sennesvik (H), lagt merke til.

– Jeg vil gratulere Elektro Bodø AS med prisen, og samtidig takke dem for deres innsats for å utdanne morgendagens fagarbeidere. Hvis vi skal lykkes med at flere skal fullføre utdanningen sin, og at flere skal bli inkludert i fremtidens arbeidsliv, er vi avhengige av et næringsliv som tar sin del av samfunnsansvaret. Det viser Elektro Bodø at de gjør til gangs, og fremstår i tillegg som et stort forbilde for andre lærebedrifter, avslutter fylkesråden.

Les også: Utvikling av prosjektlederkompetanse i Elektrogruppen: – En stor del av utviklingen

Ønsker flere flinke folk

For å bli enda bedre ønsker Elektro Bodø å tiltrekke seg flere dyktige medarbeidere.

– Vi har et stort fokus på å være en attraktiv arbeidsplass, og i tiden fremover – med vår vekst og utvikling – er vi ivrige etter å bygge et team som deler vår visjon og engasjement for bransjen og lokalsamfunnet, avslutter administrerende direktør i Elektro Bodø, Einar Jørgensen.

Kunne du tenke deg å jobbe i Elektrogruppen? Se ledige stillinger, eller send en åpen søknad.



Hva er NHO Nordlands “Månedens Bedrift”?

NHO Nordland hedrer hver måned en bedrift med utmerkelsen Månedens bedrift. Prisen tildeles bedrifter som gjennom sin virksomhet bidrar til lokal jobb- og verdiskaping og som utmerker seg i særlig grad med sin kompetanse, sine produkter, utvikling over tid, sysselsetting og engasjement for lokal nærings- og samfunnsutvikling.