Elektro.noElektrogruppen blir værekraftspartner

Elektrogruppen blir værekraftspartner

Kirkens Bymisjon Bodø har endelig åpnet Værekraftsenteret. Her kan mennesker som av ulike grunner har falt utenfor samfunnet, finne egenverdi gjennom ulike tilbud. Nå går Elektrogruppen inn som værekraftspartner for å støtte arbeidet for et mer inkluderende samfunn.

Gjennom hele byggeprosessen i Værekraftsenteret har ansatte fra Elektro Bodø og Nilsson vært både høyt og lavt. Det er lagt rør, trukket kabler og satt opp ventilasjon – alt med mål om å benytte så mye gjenbruksmateriale som mulig.

– For oss i Elektrogruppen er dette arbeid som støtter en svært viktig sak, som vi har valgt å sette høyt på prioriteringslista. Vi er imponerte over Kirkens Bymisjon og den innsatsen som legges ned for å gjøre Bodø til et bedre sted for alle, sier administrerende direktør i Elektrogruppen, Einar Jørgensen.

Han er tydelig på at bymisjonens verdier samsvarer godt med Elektrogruppens egne verdier, både innen grønn og sosial bærekraft.

– Materialene vi har brukt er gjenbruksmateriale i så stor grad som mulig, og det samsvarer godt med våre grønne målsettinger. I tillegg ligger det viktige myke verdier i den sosiale dimensjonen som senteret har som kjerneverdi, forklarer han.

Det er også grunnen til at Elektrogruppen, i tillegg til å gi et fysisk bidrag i form av arbeidskraft, nå går inn som Værekraftspartner de neste tre årene.

Einar Jørgensen, Elektrogruppen, og Lars Vestnes, Kirkens Bymisjon, er fornøyde med det nye samarbeidet.

Einar Jørgensen, Elektrogruppen, og Lars Vestnes, Kirkens Bymisjon, er fornøyde med det nye samarbeidet. Foto: Chris Slettvoll, Kirkens Bymisjon Nordland.

Stor betydning for byen

Lista over oppgaver Elektrogruppen har bidratt med er lang, og har betydning for mange i Bodø.

– Uten Elektrogruppens medvirkning hadde vi ikke realisert Værekraftssenteret. Bidraget har vært betydelig økonomisk, men ikke minst uvurderlig med tanke på fremdrift i prosjektet. De har gjort et betydelig arbeid gjennom å skaffe ombruksmaterialer og sette opp økonomisk gunstige avtaler med leverandører. Det forteller Lars Vestnes, daglig leder i Kirkens Bymisjon Bodø.

Vestnes legger ikke skjul på at samarbeidet med de ansatte i Elektrogruppen har vært svært positivt.

– Vi har jobbet tett sammen med flere av de dyktige ansatte i Elektro og Nilsson. Det har gitt oss en opplevelse av at hele deres organisasjon verdsetter arbeidet til Kirkens bymisjon og at vårt partnerskap er godt fundamentert også i verdiene hos Elektrogruppen, fortsetter han.

– Vi er både stolte og takknemlige for å kunne bidra til dette arbeidet, og ser frem til å samarbeide med Kirkens Bymisjon i årene fremover, avslutter Jørgensen.