Elektro.noElektrogruppen investerer i lederutvikling

Elektrogruppen investerer i lederutvikling

I februar samlet ledere fra Elektrogruppen seg for den første samlingen av Ledelsesprogrammet, til tross for de utfordrende værforholdene orkanen Ingunn brakte med seg. Denne samlingen markerte begynnelsen på en spennende satsning med mål om å styrke lederskapet på alle nivåer i Elektroakademiet.

– Ekstra spennende ble det da vinduene på hotellet begynte å fly, smiler Ewy Myrhaugen, seniorrådgiver i Evan Jones

Sammen med Bodil Skjørestad har Myrhaugen vært med på å utvikle Ledelsesprogrammet, og deres erfaring og kompetanse har bidratt til å forme et kurs av høy kvalitet.

– Det er mange måter å tilnærme seg ledelsesteori på. For oss er det viktig å kombinere akademisk grundighet med praktisk anvendelse, altså jobbe med hvordan vi bruker lærdommen direkte i arbeidshverdagen, fortsetter Myrhaugen.

Vi har allerede utdannet over 50 prosjektledere, og nesten like mange anleggsledere (BAS) over en toårsperiode.

Les også: Utvikling av prosjektlederkompetanse i Elektrogruppen: – En stor del av utviklingen

Tre fokusområder for god ledelse

Den røde tråden i undervisningen på Ledelsesprogrammet bygger på tre fokusområder – “meg som leder”, “virksomhetsledelse”, og “ledelse av medarbeidere”.

– Målet er å utvikle hver enkelt leder til å prestere på sitt beste, påpeker Myrhaugen.

Programmet, som strekker seg over flere måneder, tilbyr en kombinasjon av samlinger, personlig coaching og oppgaveløsning mellom hver samling, med tett oppfølging for å sikre maksimal læring og utvikling.

– Det var spesielt nyttig for oss som deltakere å få samarbeide og dele erfaringer på tvers av selskapene i konsernet, forteller avdelingsleder hos Elektro Lofoten avd. Ramberg, Thomas Engebretsen.

 

Ledelsesprogrammet-Thomas-Engebretsen-Elektrogruppen-1
– Det var spesielt nyttig for oss som deltakere å få samarbeide og dele erfaringer på tvers av selskapene i konsernet, forteller avdelingsleder hos Elektro Lofoten avd. Ramberg, Thomas Engebretsen.

Det var også Erik Thronæs, daglig leder i Argon Elektro i Trondheim, enig i:

– Vi driver med ledelsesutvikling i en bransje som kanskje ikke alltid har hatt dette som hovedfokus. Kursholderne har vært flinke til å veilede oss individuelt, og jeg gleder meg til å utforske temaer som for eksempel organisatorisk ledelse videre i kurset.

Les også: Elektrogruppen satser på fremtidens ledere med BAS-skolen

En vellykket samling

Målet til Elektrogruppen er å styrke sin posisjon som en attraktiv arbeidsgiver med fokus på  utvikling og kompetanseheving.

– Det handler til syvende og sist om folk, og det er veldig viktig å investere i den ansattes kompetanse. Våre toppledere er intet unntak, sier direktør for strategi og forretningsutvikling i Elektrogruppen, Andreas Melby

Han håper Elektroakademiet, og de omfattende opplæringsprogrammer på alle ledernivåer, er tiltak som gjør at Elektrogruppen skiller seg ut fra konkurrentene.

– Vi har allerede utdannet over 50 prosjektledere, og nesten like mange anleggsledere (BAS) over en toårsperiode. Nå kobler vi på avdelingsledere og daglige ledere for å sikre “hel ved” i hvordan vi utøver ledelse, noe vi anser som et helt eget fag hos oss. På den måten sikrer vi likhet i planlegging og gjennomføring av prosjekter hvor deltakerne snakker samme språk. De vet hva de kan forvente av hverandre, og vi er omforent om våre prinsipper for tydelig ledelse i Elektrogruppen, sier Melby.

 

– Det handler til syvende og sist om folk, og det er veldig viktig å investere i den ansattes kompetanse […], sier Andreas Melby.
Les også: Elektrogruppen med egen skole: – Det er kjempeviktig å investere i våre ansatte

Å samle ledere innenfor de ulike bedriftene i konsernet til slike kurs har også andre viktige fordeler, fortsetter Melby.

– Vi ønsker å legge til rette for økt samarbeid på tvers av konsernet. Evnen til å samarbeide og lære av andre ledere i lignende situasjoner gir verdifull innsikt og muligheter.

Han drar fram utvikling som et stort ledd i konsernets strategi.

– Dette styrker ikke bare selskapet internt, men bidrar også til å forme de som vil lede Elektrogruppen inn i en stadig mer kompleks og utfordrende tid fremover, avslutter han.