Elektro.noElektro Bodø og Troll Systems samarbeider for å revitalisere livet i Paddehavet, Oslofjorden

Elektro Bodø og Troll Systems samarbeider for å revitalisere livet i Paddehavet, Oslofjorden

Automasjonsavdelingen hos Elektro Bodø har i april overlevert et prosjekt sammen med Bodø-bedriften, Troll Systems, som skal bidra til å redde miljø og liv i Oslofjorden.

Initiativet ble opprinnelig startet av Troll Systems som et forprosjekt, med teknisk innsikt og løsninger levert av Anders Isachsen fra Elektro Bodø. Dette forprosjektet utviklet seg til et konsept som senere ble implementert for å forbedre styringssystemene hos Hafslund.

– Det som er fint med Elektro Bodø er at vi er allsidige og kan bistå med det kunden trenger. I dette tilfellet har vi laget en skreddersydd løsning, forteller Isachsen.

Les også: Elektrogruppen investerer i lederutvikling

En innovasjon for miljøet i Paddehavet 

Prosjektets hovedinnovasjon er et system som skal transporterer oksygenrikt vann fra overflaten og ned til havbunnen. Dette håper forskerne vil bidra til å fremme algevekst og annet liv fremover. Forskningsprosjektet ledes av NIVA og er finansiert av Hafslund.

– I dag lever ikke noe på bunnen der, men jeg har skikkelig trua, sier André Staalstrøm, forsker i NIVA, Norsk institutt for vannforskning, til Dagbladet, som skrev om saken i mars.

Paddehavet er valgt som eksperimentområde fordi det inneholder det grunneste oksygenfrie vannet i fjorden. Dette starter ved omtrent 12 meters dyp.

Elektriker fra Elektro, står og jobber på installasjon, som skal i Oslofjorden, Paddehavet.
Anlegget ligger fortøyd i Paddehavet innerst i Oslofjorden, like ved Ulvøya.
I tillegg til Anders Isachsen har Preben Pedersen, Martin Nymo og Sigve Blix Nilsen fra Elektro Bodø vært med på prosjektet.

– Ganske stilig å få være med

Isachsen forteller at han er veldig glad for at Elektro Bodø er med på å levere skreddersydde løsninger sammen med Troll Systems, som de tidligere også har levert andre tekniske automasjonsløsninger til.

– Hva betyr det egentlig for Elektro Bodø å kunne være med å kanskje redde livet i Oslofjorden?

– Det er ganske stilig å få være med, sier Isachsen og legger til:

– Det er utrolig spennende å få være med på dette prosjektet. Vi håper jo det kan føre til liv i Oslofjorden og en mulighet for oss til å være med på lignende prosjekter igjen. 

Anlegget ligger fortøyd i Paddehavet innerst i Oslofjorden, like ved Ulvøya. 

I tillegg til Anders Isachsen har Preben Pedersen, Martin Nymo og Sigve Blix Nilsen fra Elektro Bodø vært med på prosjektet.

 

For ytterligere detaljer om den vitenskapelige bakgrunnen og de miljømessige effektene av dette prosjektet, se Hafslunds prosjektbeskrivelse. Se også NRKs dekning: Slik skal livet pumpes tilbake i fjorden: – Som å steke en ribbe kontinuerlig