Einar jørgensen på blå bakgrunn.

Elektro AS utvider på Helgeland, kjøper 55 prosent av Elektrikern Mosjøen AS

Elektro.noAktuelt

Aktuelt

Automatisk utdrag tekst.

— Vi ønsker å styrke vår satsing på Helgeland og vår inntreden i Elektrikern Mosjøen AS er derfor viktig for oss, sier Einar Jørgensen administrerende direktør i Elektro AS.

— Vi har et meget godt inntrykk av Elektrikern Mosjøen AS, selskapet har kompetente medarbeidere og ledelse, samt god erfaring innenfor mange ulike prosjekter og tjenester. Selskapet har også sunn økonomi og lønnsom drift, fortsetter Jørgensen.

— Elektro AS er allerede hovedeier av elektrikerbedriften Elektro Mo AS samt rørleggerbedriften Nilsson Mo AS, begge med virksomhet på Mo. I tillegg eier Elektro AS selskapet Elektro Helgeland AS i Lurøy. Kjøpet vil styrke Elektro-konsernets posisjon som elektroentreprenør i regionen, samt være med på å trygge og utvikle arbeidsplassene i våre bedrifter, fortsetter Jørgensen videre.

— Når det først ble aktuelt å få inn flere eiere, ønsket vi å ha en større aktør med på laget. Vi følte det da naturlig ha med en nordnorsk privateid bedrift som Elektro AS, sier Tore Mortensen, som er en av eierne og styreleder i Elektrikern Mosjøen AS.

— Når vi nå slipper inn Elektro AS på eiersiden er det for å stå bedre rustet for fremtiden. Etter vår oppfatning vil et samarbeid med selskapene i Elektro-konsernet gi oss større muligheter, sier Mortensen som sammen med de øvrige gründerne fortsatt vil være medeiere av selskapet.

Elektrikern Mosjøen AS vil nå bli et datterselskap i Elektro-konsernet, selskapet vil bli videreført i sin i helhet og med nåværende ledelse. Elektro AS vil være representert gjennom styreverv.

Elektrikern Mosjøen AS har 24 ansatte og hadde i 2020 en omsetning på 34 mill. kroner. Selskapet har kontor i Mosjøen, men utfører oppdrag på store deler av Helgeland

Elektrikern Mosjøen AS

Elektrikern Mosjøen AS ble etablert i 1997 og har for tiden 24 ansatte. Elektrikern Mosjøen AS er autorisert som elektro- og teleinstallatør og er medlem av Elektrikerkjeden Norgeseliten og Norges Elektroentreprenørforbund (NELFO). 

Bedriften utfører alle typer elektriske installasjoner innen bolig, næringsbygg og industri på store deler av Helgeland.

Selskapet er for tiden involvert i flere prosjekter og forventer en omsetning på rundt 35 millioner i 2021.

Elektro AS eier 55 prosent av selskapet, de øvrige 45 prosent eies av 3 ansatte (Tore Mortensen, Geir Olav Laksforsmo og Torstein Dagsvik, alle med 15 prosent hver. 

Selskapets nye styre vil bli ledet av styreleder Einar Jørgensen (administrerende direktør Elektro AS), Frode Enoksen (økonomidirektør Elektro AS) og Geir Olav Laksforsmo (prosjektleder i Elektrikern Mosjøen AS). Tore Mortensen er daglig leder i Elektrikern Mosjøen AS.


Avdelingsleder for Elektro Bodø AS sin avdeling for alarm og sikkerhet, Thomas Rognan og sikkerhetssjef ved Radisson Blu, Aleksander Sommerbakk.

Når alt bare virker som det skal…

Elektro.noAktuelt

Aktuelt

Automatisk utdrag tekst.

I kritiske situasjoner som denne spiller tiden og utstyret en viktig rolle – og akkurat som de skulle, meldte røykdetektorene fra til nødetatene og til hotellets resepsjon, som umiddelbart iverksatte evakuering av de ca 30 personene som befant seg i bygningen.

Takket være forbilledlig innsats fra hotellpersonalet og mannskaper fra brann- og redningsetatene, gikk det bra denne gangen – i tillegg til en annen vesentlig faktor som også var avgjørende; nemlig at brannalarmanlegget virket som de skulle.

Rødt, lysende varslingsskilt for brann.
Den brannrammede hotellfløya i 10. etasje er snart ferdig utbedret etter brannen.

Den brannrammede hotellfløya i 10. etasje er snart ferdig utbedret etter brannen.

Robust sikkerhetssystem

Sommerbakk er tydelig på viktigheten av at sikkerhetssytemene er på plass og at de virker når det trengs.

Hotellet er utstyrt med adresserbart varslingsanlegg, både automatiske og manuelle brannvarslere og rømningssystemer som røykdører, nødlys mv. Ved røykutvikling skal branndørene lukkes automatisk for å hindre skadelige gasser i å spre seg til resten av bygningen.

Heisene skal gå ned til 1. etasje og branntrappene skal brukes ved evakuering. Begge trapperommene er utstyrt med trykkvifter, som skaper overtrykk og sørger for at rømningsveiene er trygge og fri for skadelig røyk.

Dette er såpass effektivt at de færreste gjestene ved hotellet merket noe før de kom ut på gata og fikk se de store mengdene røyk som kom ut fra hotellets viftesystem, forteller Sommerbakk.

Avdelingsleder for Elektro Bodø AS sin avdeling for alarm og sikkerhet, Thomas Rognan og sikkerhetssjef ved Radisson Blu, Aleksander Sommerbakk.

Thomas Rognan, sjef for Alarm og sikkerhet hos Elektro, sammen med sikkerhetssjef for Radisson Blu, Aleksander Sommerbakk.

Gode rutiner og kontroll

De fleste store hoteller og næringsbygg er utstyrt med lignende systemer, har utarbeidet rutiner for brannberedskap og avholder øvelser med jevne mellomrom.

– Det er bra og det er viktig, men det er også svært viktig å kontrollere at alle tekniske installasjoner virker som de skal – når de skal. Gjør detektorene jobben sin? Er adresseringen på brannalarmanlegget korrekt? Virker branndørene og trykkviftene?

Hos Radisson Blu har vi fast avtale med Elektro Bodø AS, som sørger for jevnlig kontroll av hele systemet. Det gir ekstra trygghet for våre gjester og for oss som jobber her, sier sikkerhetssjefen, som sammen med avdelingsleder for Elektro Bodø AS sin avdeling for alarm og sikkerhet, Thomas Rognan, poengterer at det er mye som kan gå galt på såpass store anlegg.

Det kan for eksempel oppstå slitasje på mekaniske deler, feil på elektronikk og det kan gjøres bygningsmessige forandringer som krever at man bør ta ekstra hensyn til brannsikkerhetssystemene.

Kontrollpanel for trykkviftene i hotellets trappeganger.

Kontrollpanel for trykkviftene i hotellets trappeganger.

Kontrollpanelet for det adresserbare brannvarslingsanlegget viser nøyaktig hvor på huset brannen har oppstått.

Kontrollpanelet for det adresserbare brannvarslingsanlegget viser nøyaktig hvor på huset brannen har oppstått.

Elektro har avanserte systemer for overvåking av anlegg og registrering av avvik, som sammen med gode rutiner for oppfølging og utbedring av feil og mangler gir full oversikt og trygghet for at anleggene er i orden til enhver tid.

Det at våre folk kjenner anleggene godt – og i noen tilfeller også har vært med på prosjektering og installasjon av anleggene, bidrar også til ekstra trygghet.

Kontakt Elektro for mer informasjon om brannsikkerhet.

Gjennomsnittlig omkommer 61 personer i brann pr år i Norge, og selv om trenden har vært fallende de siste årene, er det fortsatt mye som kan gjøres for å bedre sikkerheten – både i næringsbygg og i private hjem.

Det er ikke tvil om at det i en god del tilfeller tas for lett på overvåking, kontroll og vedlikehold av barnnsikkerhetssystemene, sier Rognan, og det kan være mange, både praktiske og økonomiske årsaker til det.

– Men, når uhellet er ute og det virkelig gjelder, er det god å vite at det som kan gjøres er gjort og alt virker som det skal.


Lærling hos Elektro jobber flittig.

Ungdommer som velger yrkesfagutdanning har gode kort på hånden

Elektro.noAktuelt

Aktuelt

Automatisk utdrag tekst.

– Kompetanse er en av nøklene til suksess. Derfor prioriterer vi å rekruttere motiverte og flotte ungdommer som ønsker utvikling og læring gjennom å være lærlinger. Vi tilbyr trygg og tett oppfølging slik at hver enkelt får spesialisert seg innen sitt fagfelt. De får ferdigstilt utdannelsen sin her hos oss og dermed muligheten til å bli dyktige fagarbeidere, sier Jørgensen.

Etter to år med videregående opplæring i skole gjenstår det to og et halvt år som lærlinger hos oss før det til slutt resulterer i fagbrev. Forhåpentligvis også ansettelser av dyktige medarbeidere, sier Jørgensen.

– Søk om lærlingeplass i Elektrogruppen.

Stort press i jobbmarkedet skaper rift om flinke rørleggere og elektrofagarbeidere – som automatikere, telekommunikasjonsmontører og elektrikere – for å nevne noen. Ungdommer som velger yrkesfagutdanning har derfor gode kort på hånden.

Annonseplakat med om at Elektro trenger flere lærlinger.

«Vi er på jakt etter deg som ønsker å utvikle din faglige kompetanse og jobbe i en spennende bedrift i vekst. Vi kan tilby et godt miljø, med utfordrende oppgaver hvor du får prøvd deg innenfor ulike arbeidsområder av det enkelte fag. Etter endt fagbrev er det svært gode muligheter for en fast ansettelse og videre utvikling i bedriften. Du kan bli med på laget vårt som teller over 640 dyktige medarbeidere. Elektrokonsernet ble etablert for over 70 år siden, og hovedkontoret ligger i Energihuset i Bodø.

Som opplæringsbedrift kan vi tilby deg lærlingplass innenfor følgende områder: Elektrikerfaget, automasjon, telekommunikasjon, alarm/sikkerhet.

Ta kontakt med Wiggo Bjørnerud,  tel. 905 15 934, wiggo@elektro.no

Samfunnsansvar

Å bidra i utdanningen av fremtidens fagarbeidere er et viktig og givende satsningsområde for Elektrogruppen. Vi tar i mot lærlinger og utplasseringselever innenfor alle våre tjenesteområder, overalt hvor vi har virksomhet.

Elektrogruppen er en av Nord-Norges største opplæringsbedrifter og har til enhver tid i overkant av 100 lærlinger fordelt på fagområdene elektrikerfaget, automasjon, telekommunikasjon, alarm/ sikkerhet og rørleggerfaget.

Jørgensen poengterer at det også er en viktig samfunnsoppgave å gi ungdommer og voksne muligheten til å fullføre fagutdannelsen, og at de som kommer til bedriften også er med på å skjerpe kompetansen innad.

– Les mer om samfunnsansvar i Elektrogruppen.

– Det er unge mennesker som har fått den digitale kompetansen med morsmelka, som kommer inn til oss med tusen spørsmål, er entusiastiske og energiske med ny giv. Dermed gir de også mye tilbake, sier Jørgensen.

Lær av de beste!

Som lærling i Elektrogruppen settes du sammen med våre erfarne fagarbeidere som tilrettelegger for en variert og trygg arbeidshverdag med verdifull støtte under hele lærlingetiden.

Vi i Elektrogruppen legger tilrette for at du som lærling skal ha alle forutsetninger for å utvikle deg og din kompetanse gjennom å ta del i utfordrende og spennende prosjekter, så vel som variert servicearbeid mot privatmarkedet. Du lærer av de beste!

– Les også «Lærlinger er vår viktigste kilde til rektruttering».


Arkitetskisse av STIM hovedkvarteret.

Ny kontrakt for Lofoten Elektro AS

Elektro.noAktuelt

Aktuelt

Automatisk utdrag tekst.

Lofoten Elektro er i gang med prosjektering, og anlegget er etablert. Til sommeren skal vi være i full gang, og ferdigstilles årsskiftet 2021/2022. Kontrakten innebærer en betydelig totalteknisk leveranse og blir en viktig kontrakt for vårt selskap. Prosjektet har et høyt ambisjonsnivå og vi ser frem til å ta fatt på utfordringen.

Interiørbilde / Arkitektskisse av hovedkvarteret til STIM.

Arkitektskisse av interiør.

Originalt publisert hos lofotenelektro.no (12/2020)


Elektriker hos Elektrogruppen som installerer støpsel.

Felles fokus på serviceavtaler og internkontroll i Elektrogruppen

Elektro.noAktuelt

Aktuelt

Automatisk utdrag tekst.

Markedsanalyser både før og etter Corona traff oss, peker på at servicemarkedet er lønnsomt og mindre utsatt for svingninger. Innføringen av systemet i stadig flere bedrifter åpner derfor for vekst i et viktig satsningsområde for oss. Systemet har i den tiden det har vært i bruk vist umiddelbar effekt i form av bedre kontroll internt, og ikke minst fornøyde kunder.

Internkontroll er forebygging, og skal man forebygge må man vite status. Det er viktig for sikkerheten, og det er godt for lommeboken. Vi utfører nå kontroller, administrerer avvik og lager rapporter direkte fra telefon eller nettbrett. Vi som kontrollør, og kunden selv, får tilgang til et dashboard og automatisk varsling for kontroller som er planlagt eller utført, oppdagede avvik og kostnaden med å få de utbedret. Avvikene dokumenteres effektivt og grundig med avviksbilder, kontrollpunkter, kritikalitet, forslag til utbedring og anbefalt frist.


Bilde av fylkeshuset i Bodø.

Sikring av fylkeshuset i Bodø

Elektro.noAktuelt

Aktuelt

Automatisk utdrag tekst.

Avdelingen alarm og sikkerhet i Elektro Bodø AS påtar seg en omfattende leveranse til fylkeshuset i Bodø. Vi skal levere komplette avanserte sikkerhetsløsninger, hvor vi er selv står som ansvarlig for alle fag.

Vi er stolte av å kunne levere en komplett sikkerhetsløsning til Nordland fylkeskommunes hovedsete. Omfanget viser bredden i våre tjenester og kompetansen hos våre prosjektledere og teknikere, forteller avdelingsleder Thomas Rognan.

Les mer om hva Elektro AS kan tilby av Alarm og sikkerhetstjenester for bedrifter her.

Arbeidet skal starte 1. februar, og et topp moderne sikkerhetssystem for fylkeshuset skal etter planen stå ferdig 30 april 2021.


Foto av Andreas Henriksen med Elektro skilt i bakgrunnen på vegg.

Ny avdelingsleder for automasjon og ventilasjon i Elektro Bodø AS

Elektro.noAktuelt

Aktuelt

Automatisk utdrag tekst.

Andreas er 36 år og utdannet bachelor i Fornybar Energi. Han har jobbet fire år som distriktssjef Elektro Nord i Mesta Elektro. Før det jobbet han som enhetsleder teknisk i Flakstad kommune og som prosjektleder/trainee i Caverion Bodø. Fra april i år var han seksjonsleder teknisk drift ved utbyggings- og eiendomskontoret i Bodø kommune.

Det har vært noen intensive uker hvor jeg har prioritert å bli kjent med alle medarbeiderne i avdelingen. Jeg liker å jobbe med mennesker, og gleder meg til å lede en avdeling med så mange dyktige folk, sier Andreas – og legger til at han skal forsøke å være smøring i maskineriet og ser fram til å jobbe med tverrfaglige prosjekter, og samspillet med øvrige fag og avdelinger i Elektro Bodø og våre søsterbedrifter i Elektrokonsernet.

Jeg er ydmyk for den enorme kompetansen som sitter i veggene i både automasjon og ventilasjon, og har fått svært god nytte av å prate med hver enkelt for å forstå mer av hvor kunnskapen sitter.

Vi er godt fornøyd med at Andreas takket ja til stillingen i Elektro Bodø og gleder oss over å ha fått enda en ung og dyktig kar med på laget, sier konsernsjef Einar Jørgensen.


Rune Andersen - prosjektleder ventilasjon, Andreas Lillejord - daglig leder Nilsson, Kjell-Ivar Johansen – prosjektleder automasjon, Morten Arntzen – prosjektleder totalteknisk, Stephen Antonsen – kalkulasjonsleder.

Mørkvedbukta Renseanlegg

Elektro.noAktuelt

Aktuelt

Automatisk utdrag tekst.

Elektro Bodø AS er underlagt Lafopa Industrier AS og påtar seg en todelt leveranse til Mørkvedbukta Renseanlegg. Vi skal levere teknisk infrastruktur og automatikk til både bygget og prosessanlegget. Omfanget for Elektro Bodø AS og Nilsson AS samlet sett omfatter rør, ventilasjon, elektro og automasjon.

Rune Andersen - prosjektleder ventilasjon, Andreas Lillejord - daglig leder Nilsson, Kjell-Ivar Johansen – prosjektleder automasjon, Morten Arntzen – prosjektleder totalteknisk, Stephen Antonsen – kalkulasjonsleder.

Kalkulasjonsleder Stephen Antonsen overleverer prosjektet til prosjektleder totalteknisk Morten Arntzen. Fra venstre: Rune Andersen – prosjektleder ventilasjon, Andreas Lillejord – daglig leder Nilsson, Kjell-Ivar Johansen – prosjektleder automasjon, Morten Arntzen – prosjektleder totalteknisk, Stephen Antonsen – kalkulasjonsleder.

Anlegget har likhetstrekk med det vi har levert til Stokkvika Renseanlegg, et prosjekt som avsluttes i disse dager. Vi tror på synergieffekter herifra, og ser fram til nok et godt samarbeid med Lafopa Industrier.

Kalkulasjonsfasen har vært krevende da prosjektet har vært lyst ut ved flere anledninger, og med mange totalentreprenører som konkurrerer om jobben. Det er godt å omsider lande et «kjent» prosjekt sammen med en god samarbeidspartner, forteller kalkulasjonsleder Stephen Antonsen.

Gjennomføringen skal starte innen kort tid, og renseanlegget skal etter planen stå ferdig sommeren 2022.


Elektro servicebil på vei til oppdrag

Vi støtter TV-aksjonen og auksjonerer bort en elektriker og en rørlegger for en dag!

Elektro.noAktuelt

Aktuelt

Automatisk utdrag tekst.

Våre rørleggere er i daglig nærkontakt med vann, både det som kommer inn og det som går ut igjen. Heldigvis er det meste av avløpsvann “rent og pent”, men ikke alt. Selv om vi kanskje ikke tenker over det i hverdagen, skylles store mengder plastavfall ut med avløpsvannet og havner i havet. Dette må vi gjøre noe med!

i Elektrogruppen har vi et bevisst forhold til miljø, både på egne- og våre kunders vegne. Vi arbeider hele tiden med nye, smartere og energieffektive løsninger som tilsammen skal bidra til et bærekraftig miljø med færrest mulig fotavtrykk.

Vi tror det nytter å løfte i flokk og at vi sammen kan skape et bedre miljø. Derfor støtter vi årets TV-aksjon og gleder oss over å akusjonere bort en elektriker og en rørlegger for en dag.


Prosjektleder Daniel Mathisen med solcellepaneler i bakgrunnen.

Energihuset får Nordlands største solcelleanlegg

Elektro.noAktuelt

Aktuelt

Automatisk utdrag tekst.

– Anlegget består av 360 kvadratmeter panelflate med en installert effekt på 72 kWp. Anlegget kan enkelt skaleres opp ved å ta i bruk annet ledig takareal, forteller prosjektleder Daniel Mathisen hos Elektro.

For å imøtekomme det økte behovet for energieffektive og fornybare løsninger mobiliserer Elektro med mål om å bli ledende installatør av sol-prosjekter i nord.

– Vi ser en vekst i interessen for solenergi og øvrige enøk-tiltak, og dette prosjektet gir oss god erfaring, både på installasjon og drift av slike anlegg, sier Mathisen, som mener Elektro AS, Bodø Energi AS og de øvrige eierne av Energihuset er fremoverlente.

– De tør å tenke nytt og satser på spennende energieffektive løsninger og systemer. For eksempel har vi byttet ut store deler av belysningen i Energihuset med energieffektive LED-armaturer, sier prosjektlederen, og legger til at neste store installasjon av solcelleanlegg blir på nye Mørkvedbukta skole.

Daniel Mathisen og Andreas Sandness Melby på taket med solcellepanel i bakgrunnen.

Konsernkoordinator Andreas Sandness Melby i Elektrogruppen ønsker å gjøre en forskjell gjennom å bidra til et grønnere og mer bærekraftig samfunn. – Små skritt vil samlet utgjøre store løft, sier han.

Gratis, tilgjengelig og klimavennlig

Solen er en gratis, lett tilgjengelig og en klimavennlig energikilde som kan høstes og benyttes lokalt.

– Trenden er en reduksjon i kostnadene for utbygging, mens etterspørselen øker. Derfor tror vi sol vil spille en stor rolle i fremtidens energisystem, og vi mener solenergi har potensiale til å bli en viktig fornybar energikilde også her nord, til tross for snø, kulde og mørke, sier Mathisen.

Det er dokumentert at lav temperatur øker effekten av hver enkelt solcelle. Samtidig spiller begrenset tilgang på lys i vinterhalvåret negativt inn.

– Vi forventer naturlig nok lavere produksjon i de mørkeste vintermånedene, men allerede fra i mars og utover våren og sommeren er forholdene til gjengjeld svært gode, forklarer prosjektlederen.

For å fange solinnstrålingen over størst mulig del av døgnet, er solcellepanelene vinklet øst-vest med kun 10 grader helling.

– I tillegg leveres dette anlegget med teknologi som gjør at det produserer opptil 25 prosent mer solstrøm enn tradisjonelle solcelleanlegg, sier Mathisen.

Montør Arve Austvik og lærling Lucas Bendiksen i elektrogruppen monterer solcellepaneler på taket på Energihuset.

Montør Arve Austvik og lærling Lucas Bendiksen i elektrogruppen monterer solcellepaneler på taket på Energihuset.

Solcelle for små og store bygg

Ettersom panelene er skalerbare og finnes i ulike formater, kan de passe for små installasjoner på bolighustak, så vel som på store næringsbygg eller industrianlegg.

– Er det flate, er det mulighet, sier prosjektlederen.

Solcelleparken er tilnærmet vedlikeholdsfri og teknologien som anvendes på Energihuset vil gi eieren av bygget fullstendig oversikt over både produksjonen og ytelsen til hvert enkelt solcellepanel på taket.

– Produksjonen til hvert enkelt solcellepanel kan avleses på PC, telefon eller nettbrett i sanntid, forteller Mathisen.

Nordlands støste solcelleanlegg!

Nå monterer elektrogruppen Nordlands største solcelleanlegg på taket av Energihuset. Et prosjekt som skal gi erfaring og kompetanse med mål om å bli ledende installatør av sol-prosjekter i nord.

Små skritt – store løft

For Elektro ligger det konkurransekraft i å tenke bærekraft.

– Vi kan gjøre en forskjell gjennom å bidra til et grønnere og mer bærekraftig samfunn med bevisste handlinger, sier konsernkoordinator Andreas Sandness Melby.

Han mener mange små skritt vil utgjøre store løft for en mer bærekraftig region i nord.

– Et enhetlig system hvor bygg, teknikk og mennesker «snakker sammen» er avgjørende for å nå nullutslippsambisjoner på sikt, sier Melby, og legger til at elektrogruppens ingeniører kan delta i kartlegging, mulighetsstudier, bidra fra idéfasen til produktutvikling og senere installasjon og smart energieffektiv drift.