Teamgården sett fra siden– byggestilaser dekker deler av bygget.

Ombygging Teamgården i Bodø

Elektro.noAktuelt

Aktuelt

Automatisk utdrag tekst.

Elektro Bodø AS er i gang med en spennende totalteknisk leveranse for Teamgården AS og Bodø Kommune. Bygget skal bygges om og tilpasses utleie til den kommunale barnevernstjenesten. Vi skal levere teknisk infrastruktur – herunder VVS, elektroarbeider, alarm & sikkerhet, tele- og data og byggautomasjon, sier prosjektleder Daniel Mathisen.

Teamgården er et kjent bygg i bybildet, og vi gleder oss til å ta fatt på en spennende rehabilitering som ved innflytting skal tilfredsstille krav i TEK17, Energiklasse B og passivhusstandarden. Vi får virkelig vist vår bredde og allsidighet som selskap, og sammen med vårt søsterselskap Nilsson skal vi gjøre vårt ytterste for å levere et godt prosjekt, avslutter Mathisen.

–  Les mer om vårt totaltekniske spenn i tjenester og produkter for næring og bedrift.

Arbeidene er i gang og bygget skal etter planen være klart for innflytting ila. høsten 2021.

Byggestilaser dekker den ene siden på Teamgården.
Elektrikere og rørleggere fra Elektro og Nilsson, parkert utenfor Teamgården.

Teamgården under rehabilitering. (Foto: Big picture)


Bussholdeplassen på løpsmørka under oppføring.

Grønn infrastruktur – Elektro er med når bussene skal over på EL

Elektro.noAktuelt

Aktuelt

Automatisk utdrag tekst.

Bærekraft er for oss noe som går hånd i hånd med konkurransekraft. I likhet med solceller er infrastruktur som dette helt nødvendig for å imøtekomme Bodøs nullutslippsambisjoner på sikt, sier direktør for strategi og forretningsutvikling Andreas Melby. Vi skal være med å tilrettelegge for elektrifisering for både bil, båt, buss og andre klimavennlige fremkomstmidler for fremtiden, fortsetter han.

– Les mer om vår solcellesatsning her.

Bussholdeplassen på Bodø lufthavn under oppføring.

Bussholdeplassen på Bodø lufthavn under oppføring.

7 ladepunkter for buss under bygging

Elektro Bodø AS påtar seg en omfattende leveranse til Nordland fylkeskommune, underlagt ABB for installasjon av likeretter og pantograf, Alstad maskin for selve infrastrukturen. Vi er stolte av å være med på et slikt nybrottsarbeid, hvor vi kan vise at vi har nødvendig kompetanse for å levere et prosjekt som dette, sier prosjektleder Sten Lasse Halvorsen. Det har vært veldig lærerikt!

Prosjektet er godt i rute, og nærmer seg idriftsettelse. Vår leveranse skal etter planen ferdigstilles før sommeren, forteller Halvorsen.

-Les mer om våre tjenester til næring og bedriftsmarkedet her.


Nordlands støste solcelleanlegg!

Kan energi fra solceller bidra til kostnadsreduksjon for din bedrift – også i Nord-Norge?

Energihuset med solceller på taket – Levert av Elektro. Nysgjerrig på solenergi? Ta kontakt med oss for en solcelle-prat og mulighetsstudie. MELD DIN INTERESSE

Elektro.noAktuelt

Kan energi fra solceller bidra til kostnadsreduksjon for din bedrift – også i Nord-Norge?

Vi ser økende interesse for solenergi, også i Nord, og at etterspørselen øker i takt med at investeringskostnaden reduseres, sier Daniel Mathisen hos Elektro Bodø AS. Derfor tror vi solenergi har potensiale til å bli en viktig fornybar energikilde for bedrifter også her nord, til tross for snø, kulde og mørke.

5 gode grunner til å vurdere solceller:

  • Solen er gratis, lett tilgjengelig og klimavennlig 
  • Solenergi kan høstes og benyttes lokalt
  • Lav temperatur øker effekten av hver enkelt solcelle
  • Solceller gir et positivt bidrag i miljøregnskapet fra første dag
  • Du får full oversikt, i sanntid, over produksjonene til hvert enkelt solcellepanel

– Klikk her for å melde din interesse.

Energi fra solceller er miljøvennlig, kortreist og lønnsom over tid.

Solen er en gratis, lett tilgjengelig og klimavennlig energikilde som kan høstes og benyttes lokalt. Et solcelleanlegg vil gi et godt tilskudd til strømforsyninga store deler av året – avhengig av størrelse, for eksempel til lading av el-bil-parken. Investeringen betaler seg over tid og vil dessuten bidra positivt i miljøregnskapet fra første dag.

Elektriker fra Elektrogruppen monterer solcellepanel på taket til Energihuset, Bodø.

Våre montører har god erfaring med montering av solcelleanlegg.  Her fra taket på Energihuset i Bodø.
– Les mer om dette i saken «Energihuset får Nordlands største solcelleanlegg».

Økt effekt ved lave temperaturer

Det er dokumentert at lav temperatur øker effekten av hver enkelt solcelle.

Vi forventer naturlig nok noe lavere produksjon i de aller mørkeste vintermånedene, men allerede fra i mars og utover våren og sommeren er forholdene til gjengjeld svært gode, med rikelig lys nærmest hele døgnet, sier Mathisen.

For å fange solinnstrålingen over størst mulig del av døgnet, er solcellepanelenes vinkling viktig i forhold til himmelretningen. Ny teknologi bidrar også til at dagens anlegg produserer opptil 25 prosent mer solstrøm enn tradisjonelle solcelleanlegg,

Hvor passer det med solcelleanlegg?

Ettersom solcellepanelene er skalerbare og leveres i ulike formater, kan de passe for små installasjoner på mindre bygninger, så vel som på store næringsbygg eller industrianlegg.

– Er det flate, er det mulighet!

Kontakt oss for en mulighetsstudie.

Solcellepanelene er tilnærmet vedlikeholdsfri, og teknologien vil gi eieren av bygget fullstendig oversikt over både produksjonen og ytelsen til hvert enkelt solcellepanel og kan avlese dette på PC, telefon eller nettbrett i sanntid, forteller Mathisen.

Selv om et solcelleanlegg alene ikke er nok, mener vi mange små skritt vil utgjøre store løft, og gjennom bevisste handlinger kan vi bidra til et grønnere og mer bærekraftig samfunn. For oss ligger det konkurransekraft i å tenke bærekraft og Elektrogruppen har målsetting om å bli ledende installatør av solcelleanlegg i nord.

Våre ingeniører kan delta i kartlegging og mulighetsstudier, samt bidra fra idéfasen til installasjon og smart energieffektiv drift.

Er du nysgjerrig på om solenergi kan være en kostnadseffektiv og bærekraftig løsning for din virksomhet? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om muligheter, kostnader og besparelser – Klikk her for å melde din interesse.

Nysgjerrig på solenergi?

Ta kontakt med oss for en solcelle-prat og mulighetsstudie.

MELD DIN INTERESSE

Einar jørgensen på blå bakgrunn.

Elektro AS utvider på Helgeland, kjøper 55 prosent av Elektrikern Mosjøen AS

Elektro.noAktuelt

Aktuelt

Automatisk utdrag tekst.

— Vi ønsker å styrke vår satsing på Helgeland og vår inntreden i Elektrikern Mosjøen AS er derfor viktig for oss, sier Einar Jørgensen administrerende direktør i Elektro AS.

— Vi har et meget godt inntrykk av Elektrikern Mosjøen AS, selskapet har kompetente medarbeidere og ledelse, samt god erfaring innenfor mange ulike prosjekter og tjenester. Selskapet har også sunn økonomi og lønnsom drift, fortsetter Jørgensen.

— Elektro AS er allerede hovedeier av elektrikerbedriften Elektro Mo AS samt rørleggerbedriften Nilsson Mo AS, begge med virksomhet på Mo. I tillegg eier Elektro AS selskapet Elektro Helgeland AS i Lurøy. Kjøpet vil styrke Elektro-konsernets posisjon som elektroentreprenør i regionen, samt være med på å trygge og utvikle arbeidsplassene i våre bedrifter, fortsetter Jørgensen videre.

— Når det først ble aktuelt å få inn flere eiere, ønsket vi å ha en større aktør med på laget. Vi følte det da naturlig ha med en nordnorsk privateid bedrift som Elektro AS, sier Tore Mortensen, som er en av eierne og styreleder i Elektrikern Mosjøen AS.

— Når vi nå slipper inn Elektro AS på eiersiden er det for å stå bedre rustet for fremtiden. Etter vår oppfatning vil et samarbeid med selskapene i Elektro-konsernet gi oss større muligheter, sier Mortensen som sammen med de øvrige gründerne fortsatt vil være medeiere av selskapet.

Elektrikern Mosjøen AS vil nå bli et datterselskap i Elektro-konsernet, selskapet vil bli videreført i sin i helhet og med nåværende ledelse. Elektro AS vil være representert gjennom styreverv.

Elektrikern Mosjøen AS har 24 ansatte og hadde i 2020 en omsetning på 34 mill. kroner. Selskapet har kontor i Mosjøen, men utfører oppdrag på store deler av Helgeland

Elektrikern Mosjøen AS

Elektrikern Mosjøen AS ble etablert i 1997 og har for tiden 24 ansatte. Elektrikern Mosjøen AS er autorisert som elektro- og teleinstallatør og er medlem av Elektrikerkjeden Norgeseliten og Norges Elektroentreprenørforbund (NELFO). 

Bedriften utfører alle typer elektriske installasjoner innen bolig, næringsbygg og industri på store deler av Helgeland.

Selskapet er for tiden involvert i flere prosjekter og forventer en omsetning på rundt 35 millioner i 2021.

Elektro AS eier 55 prosent av selskapet, de øvrige 45 prosent eies av 3 ansatte (Tore Mortensen, Geir Olav Laksforsmo og Torstein Dagsvik, alle med 15 prosent hver. 

Selskapets nye styre vil bli ledet av styreleder Einar Jørgensen (administrerende direktør Elektro AS), Frode Enoksen (økonomidirektør Elektro AS) og Geir Olav Laksforsmo (prosjektleder i Elektrikern Mosjøen AS). Tore Mortensen er daglig leder i Elektrikern Mosjøen AS.


Avdelingsleder for Elektro Bodø AS sin avdeling for alarm og sikkerhet, Thomas Rognan og sikkerhetssjef ved Radisson Blu, Aleksander Sommerbakk.

Når alt bare virker som det skal…

Elektro.noAktuelt

Aktuelt

Automatisk utdrag tekst.

I kritiske situasjoner som denne spiller tiden og utstyret en viktig rolle – og akkurat som de skulle, meldte røykdetektorene fra til nødetatene og til hotellets resepsjon, som umiddelbart iverksatte evakuering av de ca 30 personene som befant seg i bygningen.

Takket være forbilledlig innsats fra hotellpersonalet og mannskaper fra brann- og redningsetatene, gikk det bra denne gangen – i tillegg til en annen vesentlig faktor som også var avgjørende; nemlig at brannalarmanlegget virket som de skulle.

Rødt, lysende varslingsskilt for brann.
Den brannrammede hotellfløya i 10. etasje er snart ferdig utbedret etter brannen.

Den brannrammede hotellfløya i 10. etasje er snart ferdig utbedret etter brannen.

Robust sikkerhetssystem

Sommerbakk er tydelig på viktigheten av at sikkerhetssytemene er på plass og at de virker når det trengs.

Hotellet er utstyrt med adresserbart varslingsanlegg, både automatiske og manuelle brannvarslere og rømningssystemer som røykdører, nødlys mv. Ved røykutvikling skal branndørene lukkes automatisk for å hindre skadelige gasser i å spre seg til resten av bygningen.

Heisene skal gå ned til 1. etasje og branntrappene skal brukes ved evakuering. Begge trapperommene er utstyrt med trykkvifter, som skaper overtrykk og sørger for at rømningsveiene er trygge og fri for skadelig røyk.

Dette er såpass effektivt at de færreste gjestene ved hotellet merket noe før de kom ut på gata og fikk se de store mengdene røyk som kom ut fra hotellets viftesystem, forteller Sommerbakk.

Avdelingsleder for Elektro Bodø AS sin avdeling for alarm og sikkerhet, Thomas Rognan og sikkerhetssjef ved Radisson Blu, Aleksander Sommerbakk.

Thomas Rognan, sjef for Alarm og sikkerhet hos Elektro, sammen med sikkerhetssjef for Radisson Blu, Aleksander Sommerbakk.

Gode rutiner og kontroll

De fleste store hoteller og næringsbygg er utstyrt med lignende systemer, har utarbeidet rutiner for brannberedskap og avholder øvelser med jevne mellomrom.

– Det er bra og det er viktig, men det er også svært viktig å kontrollere at alle tekniske installasjoner virker som de skal – når de skal. Gjør detektorene jobben sin? Er adresseringen på brannalarmanlegget korrekt? Virker branndørene og trykkviftene?

Hos Radisson Blu har vi fast avtale med Elektro Bodø AS, som sørger for jevnlig kontroll av hele systemet. Det gir ekstra trygghet for våre gjester og for oss som jobber her, sier sikkerhetssjefen, som sammen med avdelingsleder for Elektro Bodø AS sin avdeling for alarm og sikkerhet, Thomas Rognan, poengterer at det er mye som kan gå galt på såpass store anlegg.

Det kan for eksempel oppstå slitasje på mekaniske deler, feil på elektronikk og det kan gjøres bygningsmessige forandringer som krever at man bør ta ekstra hensyn til brannsikkerhetssystemene.

Kontrollpanel for trykkviftene i hotellets trappeganger.

Kontrollpanel for trykkviftene i hotellets trappeganger.

Kontrollpanelet for det adresserbare brannvarslingsanlegget viser nøyaktig hvor på huset brannen har oppstått.

Kontrollpanelet for det adresserbare brannvarslingsanlegget viser nøyaktig hvor på huset brannen har oppstått.

Elektro har avanserte systemer for overvåking av anlegg og registrering av avvik, som sammen med gode rutiner for oppfølging og utbedring av feil og mangler gir full oversikt og trygghet for at anleggene er i orden til enhver tid.

Det at våre folk kjenner anleggene godt – og i noen tilfeller også har vært med på prosjektering og installasjon av anleggene, bidrar også til ekstra trygghet.

Kontakt Elektro for mer informasjon om brannsikkerhet.

Gjennomsnittlig omkommer 61 personer i brann pr år i Norge, og selv om trenden har vært fallende de siste årene, er det fortsatt mye som kan gjøres for å bedre sikkerheten – både i næringsbygg og i private hjem.

Det er ikke tvil om at det i en god del tilfeller tas for lett på overvåking, kontroll og vedlikehold av barnnsikkerhetssystemene, sier Rognan, og det kan være mange, både praktiske og økonomiske årsaker til det.

– Men, når uhellet er ute og det virkelig gjelder, er det god å vite at det som kan gjøres er gjort og alt virker som det skal.


Lærling hos Elektro jobber flittig.

Ungdommer som velger yrkesfagutdanning har gode kort på hånden

Elektro.noAktuelt

Aktuelt

Automatisk utdrag tekst.

– Kompetanse er en av nøklene til suksess. Derfor prioriterer vi å rekruttere motiverte og flotte ungdommer som ønsker utvikling og læring gjennom å være lærlinger. Vi tilbyr trygg og tett oppfølging slik at hver enkelt får spesialisert seg innen sitt fagfelt. De får ferdigstilt utdannelsen sin her hos oss og dermed muligheten til å bli dyktige fagarbeidere, sier Jørgensen.

Etter to år med videregående opplæring i skole gjenstår det to og et halvt år som lærlinger hos oss før det til slutt resulterer i fagbrev. Forhåpentligvis også ansettelser av dyktige medarbeidere, sier Jørgensen.

– Søk om lærlingeplass i Elektrogruppen.

Stort press i jobbmarkedet skaper rift om flinke rørleggere og elektrofagarbeidere – som automatikere, telekommunikasjonsmontører og elektrikere – for å nevne noen. Ungdommer som velger yrkesfagutdanning har derfor gode kort på hånden.

Annonseplakat med om at Elektro trenger flere lærlinger.

«Vi er på jakt etter deg som ønsker å utvikle din faglige kompetanse og jobbe i en spennende bedrift i vekst. Vi kan tilby et godt miljø, med utfordrende oppgaver hvor du får prøvd deg innenfor ulike arbeidsområder av det enkelte fag. Etter endt fagbrev er det svært gode muligheter for en fast ansettelse og videre utvikling i bedriften. Du kan bli med på laget vårt som teller over 640 dyktige medarbeidere. Elektrokonsernet ble etablert for over 70 år siden, og hovedkontoret ligger i Energihuset i Bodø.

Som opplæringsbedrift kan vi tilby deg lærlingplass innenfor følgende områder: Elektrikerfaget, automasjon, telekommunikasjon, alarm/sikkerhet.

Ta kontakt med Wiggo Bjørnerud,  tel. 905 15 934, wiggo@elektro.no

Samfunnsansvar

Å bidra i utdanningen av fremtidens fagarbeidere er et viktig og givende satsningsområde for Elektrogruppen. Vi tar i mot lærlinger og utplasseringselever innenfor alle våre tjenesteområder, overalt hvor vi har virksomhet.

Elektrogruppen er en av Nord-Norges største opplæringsbedrifter og har til enhver tid i overkant av 100 lærlinger fordelt på fagområdene elektrikerfaget, automasjon, telekommunikasjon, alarm/ sikkerhet og rørleggerfaget.

Jørgensen poengterer at det også er en viktig samfunnsoppgave å gi ungdommer og voksne muligheten til å fullføre fagutdannelsen, og at de som kommer til bedriften også er med på å skjerpe kompetansen innad.

– Les mer om samfunnsansvar i Elektrogruppen.

– Det er unge mennesker som har fått den digitale kompetansen med morsmelka, som kommer inn til oss med tusen spørsmål, er entusiastiske og energiske med ny giv. Dermed gir de også mye tilbake, sier Jørgensen.

Lær av de beste!

Som lærling i Elektrogruppen settes du sammen med våre erfarne fagarbeidere som tilrettelegger for en variert og trygg arbeidshverdag med verdifull støtte under hele lærlingetiden.

Vi i Elektrogruppen legger tilrette for at du som lærling skal ha alle forutsetninger for å utvikle deg og din kompetanse gjennom å ta del i utfordrende og spennende prosjekter, så vel som variert servicearbeid mot privatmarkedet. Du lærer av de beste!

– Les også «Lærlinger er vår viktigste kilde til rektruttering».


Arkitetskisse av STIM hovedkvarteret.

Ny kontrakt for Lofoten Elektro AS

Elektro.noAktuelt

Aktuelt

Automatisk utdrag tekst.

Lofoten Elektro er i gang med prosjektering, og anlegget er etablert. Til sommeren skal vi være i full gang, og ferdigstilles årsskiftet 2021/2022. Kontrakten innebærer en betydelig totalteknisk leveranse og blir en viktig kontrakt for vårt selskap. Prosjektet har et høyt ambisjonsnivå og vi ser frem til å ta fatt på utfordringen.

Interiørbilde / Arkitektskisse av hovedkvarteret til STIM.

Arkitektskisse av interiør.

Originalt publisert hos lofotenelektro.no (12/2020)


Elektriker hos Elektrogruppen som installerer støpsel.

Felles fokus på serviceavtaler og internkontroll i Elektrogruppen

Elektro.noAktuelt

Aktuelt

Automatisk utdrag tekst.

Markedsanalyser både før og etter Corona traff oss, peker på at servicemarkedet er lønnsomt og mindre utsatt for svingninger. Innføringen av systemet i stadig flere bedrifter åpner derfor for vekst i et viktig satsningsområde for oss. Systemet har i den tiden det har vært i bruk vist umiddelbar effekt i form av bedre kontroll internt, og ikke minst fornøyde kunder.

Internkontroll er forebygging, og skal man forebygge må man vite status. Det er viktig for sikkerheten, og det er godt for lommeboken. Vi utfører nå kontroller, administrerer avvik og lager rapporter direkte fra telefon eller nettbrett. Vi som kontrollør, og kunden selv, får tilgang til et dashboard og automatisk varsling for kontroller som er planlagt eller utført, oppdagede avvik og kostnaden med å få de utbedret. Avvikene dokumenteres effektivt og grundig med avviksbilder, kontrollpunkter, kritikalitet, forslag til utbedring og anbefalt frist.


Bilde av fylkeshuset i Bodø.

Sikring av fylkeshuset i Bodø

Elektro.noAktuelt

Aktuelt

Automatisk utdrag tekst.

Avdelingen alarm og sikkerhet i Elektro Bodø AS påtar seg en omfattende leveranse til fylkeshuset i Bodø. Vi skal levere komplette avanserte sikkerhetsløsninger, hvor vi er selv står som ansvarlig for alle fag.

Vi er stolte av å kunne levere en komplett sikkerhetsløsning til Nordland fylkeskommunes hovedsete. Omfanget viser bredden i våre tjenester og kompetansen hos våre prosjektledere og teknikere, forteller avdelingsleder Thomas Rognan.

Les mer om hva Elektro AS kan tilby av Alarm og sikkerhetstjenester for bedrifter her.

Arbeidet skal starte 1. februar, og et topp moderne sikkerhetssystem for fylkeshuset skal etter planen stå ferdig 30 april 2021.


Foto av Andreas Henriksen med Elektro skilt i bakgrunnen på vegg.

Ny avdelingsleder for automasjon og ventilasjon i Elektro Bodø AS

Elektro.noAktuelt

Aktuelt

Automatisk utdrag tekst.

Andreas er 36 år og utdannet bachelor i Fornybar Energi. Han har jobbet fire år som distriktssjef Elektro Nord i Mesta Elektro. Før det jobbet han som enhetsleder teknisk i Flakstad kommune og som prosjektleder/trainee i Caverion Bodø. Fra april i år var han seksjonsleder teknisk drift ved utbyggings- og eiendomskontoret i Bodø kommune.

Det har vært noen intensive uker hvor jeg har prioritert å bli kjent med alle medarbeiderne i avdelingen. Jeg liker å jobbe med mennesker, og gleder meg til å lede en avdeling med så mange dyktige folk, sier Andreas – og legger til at han skal forsøke å være smøring i maskineriet og ser fram til å jobbe med tverrfaglige prosjekter, og samspillet med øvrige fag og avdelinger i Elektro Bodø og våre søsterbedrifter i Elektrokonsernet.

Jeg er ydmyk for den enorme kompetansen som sitter i veggene i både automasjon og ventilasjon, og har fått svært god nytte av å prate med hver enkelt for å forstå mer av hvor kunnskapen sitter.

Vi er godt fornøyd med at Andreas takket ja til stillingen i Elektro Bodø og gleder oss over å ha fått enda en ung og dyktig kar med på laget, sier konsernsjef Einar Jørgensen.