Elektrogruppen styrker satsningen på solceller

For å imøtekomme det økte behovet for fornybare løsninger, fortsetter Elektrogruppen satsningen for å bli en aktør å regne med i store- og små sol-prosjekter der hvor vi driver virksomhet. I Trondheim som ellers i landet ser vi en vekst i interessen for solenergi.