Elektrigruppen har bidratt med arbeidskraft og gjenbruksmaterialer i byggingen av det nye Værekraftssenteret til Kirkens Bymisjon i Bodø.

Elektrogruppen blir værekraftspartner

Kirkens Bymisjon Bodø har endelig åpnet Værekraftsenteret. Her kan mennesker som av ulike grunner har falt utenfor samfunnet, finne egenverdi gjennom ulike tilbud. Nå går Elektrogruppen inn som værekraftspartner for å støtte arbeidet for et mer inkluderende samfunn.

Fire menn står foran en bildevegg.

Skal levere totalløsning til Gigante Salmon

Elektro Bodø og Nordkontakt skal være med på laget, når Gigante Salmon bygger sitt nye oppdrettsanlegg i Rødøy kommune, og skal levere en totalløsning på automatisering, instrumentering, IKT-/telekommunikasjon og kraftdistribusjon.

Ansatt i Helgeland Ventilasjon står i en lift og arbeider med ventilasjonen i taket på et industribygg

Elektro investerer i Helgeland – kjøper aksjer i Helgeland Ventilasjon AS

Elektro AS, Bodø har kjøpt 70 prosent av aksjene i Helgeland Ventilasjon AS i Mosjøen. Aksjene er kjøpt fra gründerne av selskapet.

Faglig påfyll og nyttig inspirasjon på årets Eiendomsforum

Også i år arrangerte vi i Elektro «Eiendomsforum» i Tekno Arena på Energihuset. Fokus på brannsikring, ENØK og bærekraft traff ekstra godt i en tid med høye energikostnader og økende priser generelt.

Narvik Helsehus

Narvik Helsehus – Elektro Bodø og Elektro Ofoten skal levere el.arbeidet

Elektro Bodø AS signerte i høst kontrakt med HENT for elektroarbeider. Et stort prosjekt som vil gå fram til sommeren 2024, spesielt for Elektro Ofoten som nyoppstartet bedrift i vekst. De vil bidra med personell inn i prosjektet.