Elektro.noOm Elektrogruppen

Om Elektrogruppen

Elektrogruppen er en av landets største privateide tekniske entreprenører. Vi leverer totaltekniske tjenester til privat, næring, industri og offentlig virksomhet. Vi ligger i front og skaper verdier for våre eiere, medarbeidere, kunder og samfunnet rundt oss.

Elektrogruppen
OM ELEKTROGRUPPEN
Les mer om Elektrogruppens samfunnsansvar
SAMFUNNSANSVAR
Puslebit

FORRETNINGSMODELL

Norgeskart

VÅRE SELSKAPER

Om Elektrogruppen

Elektrogruppen er et tradisjonsrikt konsern som leverer fremtidsrettede og komplette tekniske løsninger til våre kunder.

Våre 690 kompetente ansatte er fordelt på 18 datterselskaper. De jobber daglig med teknologi som skal øke befolkningens levestandard og bedrifters verdiskaping der hvor vi opererer.

Vi er en markedsorientert virksomhet. Vi er tett på kunden og vektlegger kvalitet og trygghet i alle ledd. Hovedkontoret er Energihuset i Bodø, hvor konsernfunksjoner, Elektro Bodø AS, Unifab og Nilsson AS er samlokalisert.

Vi sitter på omfattende kunnskap innen alle fagområder i Elektro- og VVS faget. Gjennom oppkjøp og organisk vekst, over tid, har vi bygget muskler til å kunne tilby totaltekniske løsninger.

Dette gir effektivt tverrfaglig samarbeid og erfaringsutveksling internt, som igjen gir positive effekter for våre kunder.

Historie

Elektro har vokst fra en sped begynnelse i 1946, til å bli en av de toneangivende tekniske entreprenørene i Nord-Norge.

Elektro har vokst i takt med Bodø, og har siden krigen vært en viktig bidragsyter til byens og landsledens fremvekst. Siden oppstarten har Elektro vært tuftet på et solid verdigrunnlag, godt forvaltet og utviklet videre i dagens familieeide bedrift, hvor de ansatte fortsatt regnes er som en del av storfamilien.

7. Mars 1946 ble Elektro AS stiftet av Arne Jenssen. Siden den gang har en rekke modige veivalg definert Elektrogruppen slik vi kjenner selskapet i dag. Fortsatt familieeid og driftet av lokale krefter.

Vi har vært her i snart 75 år.

Mye har endret seg, det har også Elektro, men vi tar fortsatt vare på vår bedriftskultur og grunnverdier. Vi ser med iver fremover mot de neste 75.

Tidslinje

1946

Elektro AS stiftes

1980

UNIFAB etablert

1992

Elektro vinner LOOC kontrakt

1995

Argon blir en del av gruppen

1996

Simonsen kjøpes opp og Elektro vinner sin største enkeltkontrakt noensinne på Oslo Lufthavn.

2001

Nilsson kjøpes opp. Vi er totalteknisk!

2004

Elektro AS blir morselskap og skiller ut entreprenørvirksomheten.

2000 - Nå

Elektro vokser videre av oppkjøp og organisk vekst.

Felles identitet og verdisett

For oss er verdiene grunnlaget for virksomheten. De setter tonen for hvordan vi opptrer og det bidrar til å tydeliggjøre vår identitet som gruppe. De fungerer som et moralsk kompass som veileder oss i ulike beslutninger som skal tas og situasjoner som oppstå.

Kulturen danner grunnlaget for det vi kaller «Elektrostandarden». Dette er et kvalitetsstempel som sier hva du kan forvente uavhengig av hvilket selskap i gruppen som leverer tjenesten.

Ansvarlig

Elektrogruppen tar ansvar for sine kunder, medarbeidere, samarbeidspartnere, miljø og samfunn. Vi er etterrettelig og til å stole på!

Løsningsorientert

Vi har kompetansen, viljen og evnen som skal til. Elektrogruppen utvikler kjernekompetanse kontinuerlig, og hos oss belønnes enkeltpersoners vilje til å tilegne seg kompetanse.

Kompetent

Vi ser løsninger i stedet for problemer. Dette preger all kommunikasjonen innad i organisasjonen, og utad i møte med kunder og samarbeidspartnere.

Fremtidsrettet

Elektrogruppen videreutvikler produkter, tjenester og forretningsmodell basert på erfaring, evne til nytenkning og bruk av ny teknologi.

Ved å jobbe tettere sammen som én gruppe, med felles verdisett og identitet, vil konsernet i større grad evne å utnytte muligheter på tvers.

Einar Jørgensen
Administrerende Direktør

Helse, Miljø og Sikkerhet

For Elektrogruppen er HMS alltid første prioritet. Vi arbeider derfor systematisk med Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid som sikrer at vi aldri forbigår avvik i stillhet. Som selskap er det vår oppgave å sikre at alle våre medarbeidere kommer trygt hjem etter endt arbeid. Er det ikke sikkert, lar vi heller være!

Gjennom vår nullvisjon på skader forplikter vi oss til å ha et godt og sikkert arbeidsmiljø. Arbeidet skal ikke på noen måte gå ut over medarbeidernes fysiske og psykiske helse. Arbeidsmiljøet skal være preget av trivsel og respekt mellom alle medarbeidere.

Elektrogruppen skal drive virksomheten slik at de på verken kort eller lang sikt setter kunder, egne eller andre medarbeideres liv og helse i fare. Vi skal heller ikke forurense eller skade det ytre miljø. Vi er tydelige på at vi har et kollektivt ansvar til å bidra til et godt arbeidsmiljø hvor vi tar vare på hverandre.

En kompromissløs holdning til sikkerhet og miljøpåvirkning gjennomsyrer organisasjonen og er en klar forventning til alle medarbeidere.