Elektro.noOm ElektrogruppenEtiske retningslinjer for Elektrokonsernet

Etiske retningslinjer for Elektrokonsernet.

Elektrogruppen er tuftet på et solid verdigrunnlag, med målsetning om å skape trygghet for våre kunder, så vel som våre medarbeidere og samfunnet rundt oss.

Elektrogruppens etiske retningslinjer, skal veilede oss til å ta de riktige beslutningene i hverdagen. De etiske retningslinjene gjelder for alt vi foretar oss – og for alle medarbeidere, ledelse, innleid personell og samarbeidspartnere.

Du kan laste ned våre etiske retningslinjer i sin helhet her.


Innhold ogoppsummering

Omfang

De etiske retningslinjene gjelder virksomheter der Elektro AS har mer enn 50 prosent eierskap. Reglene gjelder for alle som jobber for eller representerer Elektro AS, eller et av konsernets datterselskap.

De etiske retningslinjene gjelder for Elektrogruppens styremedlemmer, ansatte og innleid personale. All henvisning til virksomheten i disse etiske retningslinjene skal forstås som Elektro AS og dets datter-selskaper.

De etiske retningslinjene sier noe om hva som forventes av våre ansatte og hva de kan forvente av sine kollegaer og ledere. De kan bruke dette dokumentet som en veiviser, et oppslagsverk og for å få påminnelser om hva som er viktig for å skape et trygt arbeidsmiljø og å være en god ambassadør for Elektrogruppen.

Gode rutiner

Elektrogruppen har en egen varslingsrutine som er beskrevet i prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold, herunder også forhold som gjelder diskriminering på arbeidsplassen.

Tilgjengelig

Våre etiske retningslinjer er tilgjengelig for alle ansatte via vårt KS- system


Les våre etiske retningslinjer i sin helhet.
Last ned .PDF versjon:

LAST NED VÅRE ETISKE RETNINGSLIJER