Elektro.noOm ElektrogruppenEtiske Retningslinjer for Handel

Etiske Retningslinjer for Handel

Alle bedriftene i Elektrogruppen, samt leverandører, underleverandører og samarbeidspartnere skal forholde seg til våre retningslinjer for etisk handel, bærekraftig forretningspraksis i leverandørkjeder. Formålet er å bidra til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn, dyr og miljø.

Vi forplikter oss til FNs bærekraftsmål, og arbeider målrettet med å integrere bærekraftsmålene inn i Elektrogruppens styrende dokumenter og strategi.

Du kan laste ned våre Etiske retningslinjer for handel i sin helhet her.


Innhold ogoppsummering

Våre mål

Retningslinjene gjelder for alle bedriftene i Elektrogruppen samt leverandører, underleverandører og samarbeidspartnere.

Formålet med Etisk handel er å fremme bærekraftig forretningspraksis i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn, dyr og miljø.

Vi forplikter oss til FNs bærekraftsmål, og arbeider målrettet med å integrere bærekraftsmålene inn i Elektrogruppens styrende dokumenter og strategi.

Våre leverandører skal levere varer og tjenester til Elektrogruppen som er produsert i overensstemmelse med retningslinjene. Leverandørene skal også videreformidle og følge opp retningslinjene hos sine under-leverandører. Sosiale og miljømessige standarder vil bli tillagt vekt ved valg av nye leverandører.

Tilgjengelig

Våre etiske retningslinjer for handel er tilgjengelig for alle ansatte via vårt KS- system


Les våre Likestillingsredegjørelser i sin helhet.
Last ned .PDF versjon:

LAST NED ETISKE RETNINGSLINJER FOR HANDEL