Elektro.noOm ElektrogruppenForretningsmodell

Forretningsmodell

Styrke i felleskapet og nærhet til kunden!

Styrken i vår forretningsmodell er Elektrogruppens omdømme. Kunder kan forvente den samme høye kvalitet i våre tjenester, uavhengig av hvilket fag og selskap som leverer den.

Vi kaller det Elektrostandarden! At hvert selskap i gruppen etterstreber å være den beste lokale leverandøren av bærekraftige tekniske løsninger. Dette er det som driver oss framover.

Pil ned.

Styrke i felleskapet og nærhet til kunden

Pil ned.

Eierstyring og selskapsledelse

Pil ned.

Elektrogruppen tilfører merverdi som konsern

Pil ned.

Vi skiller ossfra resten

Styrke i felleskapet og nærhet til kunden

Vi kombinerer det lokale selskapets nærhet til kunden med å hente ut synergier fra størrelse og samarbeid. Det er nært kundene våre inntekter genereres, og det er nettopp der våre montører og teknikere må være synlige.

Vi setter lokal forankring høyt. Gode relasjoner til lokalt næringsliv setter oss i stand til å snu oss raskt og ta de muligheter som byr seg.

Vi balanserer den lokale nærheten med mulighetene sentraliserte tjenester gir. Herunder erfaringsdeling, beskrivelser, innkjøp og en tydelig kvalitetsstyring. Dette sørger for at du kan være trygg på at Elektrostandarden leveres av alle selskaper i gruppen.

Vi har fokus på organisatorisk læring fra gjennomførte prosjekter. Her gjør vi til enhver tid vår beste praksis tilgjengelig ovenfor selskapene våre.

Vårt rammeverk ivaretar kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser, verktøy og systemer tilpasset en moderne organisasjon med mål om å levere det markedet etterspør nå- og i fremtiden. På den måten er vi på ballen og kan tilby kunden konkurransedyktige og tilpassede løsninger, samtidig som vi oppnår storskalafordeler.

Eierstyring og selskapsledelse

Å opprettholde lokal styrke og tilstedeværelse krever desentralisert ansvar for daglig virksomhet.

En solid plattform for videre vekst har vært – og vil fortsatt være å knytte til oss selskaper med høy grad av produktivitet og engasjert lederskap, i tillegg til organisk vekst i enhetene.

Forretningsmodellen sørger for at entreprenørånden holdes oppe, kombinert med viljen til å spille hverandre gode og utøve nødvendig kontroll.

Ved å jobbe tettere sammen som én gruppe vil konsernet i større grad evne å utnytte muligheter på tvers med den hensikt å styrke den langsiktige konkurransekraften.

Elektrogruppen tenker langsiktig når det kommer til verdiskapning. Eierskap og innflytelse utøves i hovedsak gjennom styrerepresentasjon, i tillegg til viktige samarbeidsflater hvor fagkunnskap og erfaringer utveksles aktivt.

Elektrogruppen tilfører merverdi som konsern

Ulik størrelse på datterselskap og differensiert eierskap gir ulike behov og etterspørsel etter tjenester og kompetanse fra Elektrogruppen. Konsernets presisjonskultur er sentral i søken etter å identifisere områder hvor vi kan tilføre tilknyttede selskaper merverdi.

Som gruppe skal vi levere effektive og prisgunstige konserntjenester. Vi skal tilby kompetanse, systemer og tjenester som bedriften alene hverken har ressurser, kompetanse eller økonomi til å besitte selv. For konsernfunksjoner, som for øvrige fag, arbeider vi derfor med kontinuerlig forbedring for å øke produktiviteten.

Selskaper som ønsker å knytte seg til oss beholder sine tidligere navn og kraften i egen merkevare. De får i tillegg tilgang til gruppens samlede kompetanse som igjen skaper grobunn for videre vekst.

Profesjonell støtte fra konsern og synergier mellom selskapene vil ofte åpne dører til partneravtaler, allianser og kundekontakt. I tillegg vil man kunne få innpass i komplekse prosjekter som tidligere var stengte.

I vår oppkjøpsstrategi søker vi etter selskaper for å styrke markedsposisjon der vi opererer. Vi vil også komplementere fag eller vokse inn i nye markeder geografisk. Oppkjøpskandidater må på sin side kunne vise til en historie av stabilitet og godt omdømme. De må også ha effektiv drift, god lønnsomhet, sterkt lederskap og en motivasjon til videre vekst også etter oppkjøp.

Vi skiller oss fra resten

Det finnes flere konkurrenter som tilbyr sammenlignbare tjenester i markedet. Vi skiller oss fra resten med faglig bredde, lokal tilstedeværelse, langsiktig tankesett og kvalitetsorienterte bedriftskultur.

Som gruppe er vi den virksomheten i Nordland som kan levere størst kapasitet og faglig tjenestespekter. Dette setter oss i stand til å gjennomføre store og komplekse prosjekter.

Vi besitter kompetanse innenfor alle fagområder i eget hus, lokalt! Landsdekkende konkurrenter vil kunne dekke opp for manglende kompetanse gjennom å hente det i andre avdelinger, men den vil ikke være lokalt tilknyttet.

Vi har vært i virksomhet i snart 75 år. Vi setter kunden først for å sørge for at vi er her de neste 75 år også.