Elektro.noOm ElektrogruppenSamfunnsansvar

Samfunnsansvar

Elektrogruppen har et samfunnsansvar for å skape verdier for våre eiere, medarbeidere, kunder og samfunnet rundt oss.

Vi tror at dersom det er bra for samfunnet vi er en del av, gir det oss grobunn for forretningsmuligheter og videre vekst.

Det har vært toneangivende i vår historie, og er fortsatt en sentral del av vår forretningsmodell. Vi tar et særskilt samfunnsansvar og gir tilbake til samfunnet der hvor vi har virksomhet.

Elektrogruppen

VI TAR ANSVAR

Kultur - Fiolin

STOLT SPONSOR

Klode

BÆREKRAFT

Vi tar ansvar

Som en grunnleggende byggestein i vårt verdisett skal ansvarlighet være noe alle assosierer med Elektrogruppen.

På en transparent og ansvarsfull måte skal vi skape verdier som kommer eiere, medarbeidere, kunder og øvrige interessenter til gode.

Dette oppnår vi gjennom en bedriftskultur formet over tid, under et godt forankret rammeverk og styringssett. Vi veileder alle våre ansatte til å etterleve retningslinjer for å ivareta trygghet i alle ledd.

Grunnen til at vi som selskap kan ta ansvar et at våre ansatte bærer videre en lærende kultur. Felles arbeidsmetoder og beste praksis forener alle selskap i gruppen. Dette betyr at vi kan utnytte beskrivelser, systemer og verktøy på tvers. Som gruppe har vi da de beste forutsetninger for å høste læringseffekter på tvers av geografi og teknikk. Dette utnyttes i vårt fokus på kontinuerlig forbedring av virksomheten.

Stolt sponsor og samarbeidspartner

Vi engasjerer oss ut over egen bedrift, og støtter opp i lokalsamfunnet som sponsor, samarbeidspartner og bidragsyter til lag og foreninger.

Vi streber etter å være en framtidsrettet aktør, med tydelig røst, som bidrar til utvikling i samfunnet vi er en del av. Våre sponsoraktiviteter bidrar til kjennskap og omdømmebygging for Elektrogruppen. Det er derfor avgjørende at våre samarbeidspartnere kan assosieres med våre verdier.

Her er noen av våre bidrag

BRUS

Vi tar som aksjonær ansvar for utvikling og økt verdiskapning i landsdelen.

Trainee Salten

Medlemsbedrift for å rekruttere og beholde ung arbeidskraft i Salten.

Meløy Kapital

Elektro er aksjonær.

Nordland musikkfestuke

Samarbeidspartner for en viktig kulturbygger i Nord.

Bodø i Vinden

Partner for å løfte fram Bodø og regionens attraksjonskraft.

Bodø Glimt

Vi sponser Bodøs stolthet.

Hunstad fotballklubb

Å sponse Hunstad fotballklubb er givende og meningsfylt.

Bærekraft

Gjennom arbeid med vårt samfunnsansvar, skal Elektrogruppen bidra til en bærekraftig utvikling. Det er viktig for egen virksomhet og samfunnet vi er en del av. For oss ligger det konkurransekraft i å tenke bærekraft.

Vi tror at vi kan gjøre en forskjell og bidra til et grønnere og mer bærekraftig samfunn gjennom bevisste handlinger. Vi bidrar med vår kompetanse, tjenester og de produkter som vi leverer. Mange små skritt vil samlet utgjøre store løft for en bærekraftig verden.

FNs bærekraftsmål

Vi forplikter oss til FNs bærekraftsmål, og arbeider målrettet med å integrere bærekraftsmålene inn i Elektrogruppens egen forretningsmodell og strategi. Vi har trykket mål 8 – Innovasjon og infrastruktur og 13 – Stopp klimaendringene til vårt bryst.

Vi tar del i noe større og ser utenfor egen organisasjon i søken etter å forme fremtiden sammen med andre. Som mål 17 tilsier må vi samarbeide for å nå målene.

Les mer om initiativet «Gi alt for en bærekrafti fremtid» og #ACTIONNOW hvor Elektrogruppen er en sentral bidragsyter.

SDG hjul

Vi er en miljøfyrtårnvirksomhet

Elektrogruppen er miljøfyrtårnsertifisert som et ledd i å arbeide målrettet med å bedre våre miljøprestasjoner. Vi tar ansvar gjennom å jobbe etter et anerkjent rammeverk for å bidra til en grønnere fremtid.

Miljøfyrtårn logo