Byparken Kvartal 98.

ByParken – Kvartal 98

Elektro.noProsjekterElektro BodøSide 2

Elektro Bodø

Elektro Bodø ble valgt som totalteknisk underentreprenør til Gunvald Johansen sin totalentreprise for oppføring av ByParken.
2016 / 2019

Elektro Bodø

ByParken er et boligbygg med totalt 133 leiligheter, 2 næringslokaler samt 2 parkeringsgarasjer med et samlet antall parkeringsplasser på om lag 230 plasser.

53 av disse parkeringsplassene er utstyrt med elbillader. Elektro Bodø AS har selv stått for prosjektering og utførelse av de tekniske anleggene.
ByParken er overlevert og fungerer som forutsatt.

Fakta

 • Oppdragsgiver: Gunvald Johansen Bygg AS
 • Totalteknisk underentreprise NS8417
 • Størrelse ca. 22 500 m2 (brutto areal)
 • 133 leiligheter
 • 2 næringsarealer
 • 2 parkeringsgarasjer på ca. 3 100 m2 hver (samlet 6 200 m2)
 • Ca. 230 parkeringsplasser.
 • Eget treningsrom.
 • Stort parkområde med gjennomgående belysning mellom byggene.
 • Byggeår 2016-2019
 • 25 montører (el, tele, aut., vent)
 • Kontraktssum ca. 58. mill. kr (totalteknisk)

Avdelinger

For prosjekt ByParken var Elektro Bodø AS og Nilsson AS sammen om leveransen. Tjenesteområdene ventilasjon, alarm- og sikkerhet, elektroinstallasjon og automasjon leverte i felleskap et nøkkelferdig anlegg til en fornøyd oppdragsgiver

Kontaktperson

Nordlands støste solcelleanlegg!

Solcelleanlegg Energihuset Bodø

Elektro Bodø AS ble valgt for oppføring av solcelleanlegg på taket til Energihuset i Bodø. Arbeidet ble fullført i 2020.

Øvrevold Borettslag i Bodø.

Øvrevold Borettslag

Elektro Bodø AS har levert låssystem med kortlesere og porttelefon til Øvrevold Borettslag.

Bilde av fylkeshuset i Bodø.

Fylkeshuset

Elektro Bodø AS har levert en komplett sikkerhetsløsning for Fylkeshuset i Bodø.


Kvartal 99. Foto: Roy Arne Johansen/Norconsult

Kvartal 99

Elektro.noProsjekterElektro BodøSide 2

Elektro Bodø

Elektro Bodø AS har vært totalteknisk leverandør for prosjektet Kvartal 99 i Bodø.
2018 / 2019

Elektro Bodø

Elektro Bodø AS har vært totalteknisk leverandør for prosjektet Kvartal 99 i Bodø. Arbeidene er utført som totalteknisk underentreprise for Gunvald Johansen Bygg AS.

Kvartal 99 er et parkeringshus i Bodø sentrum over to plan på til sammen ca. 10 000m2, med 345 nye parkeringsplasser.

Byggherre har lagt stor vekt på det estetiske uttrykket i bybildet. Elektro Bodø har levert en LED-belysning som lyser opp alle fasader på bygget. Belysningen er programmerbar via et DMX-system, som gjør at fargen på bygget kan endres i takt med årstider og aktiviteter i byen.

Elektro Bodø AS har vært ansvarlig for detalj-prosjekteringen og utførelse av de tekniske anleggene.

Foto: Roy Arne Johansen/Norconsult.

Fakta

 • Oppdragsgiver: Gunvald Johansen Bygg AS
 • Totalteknisk underentreprise NS8417
 • Byggherre Bodø kommune
 • Størrelser 10000m2 til sammen over to plan
 • Byggeår 2018-2019

Avdelinger

For prosjekt Kvartal 99 var Elektro Bodø og Nilsson AS sammen om leveransen. Tjenesteområdene alarm og sikkerhet, elektroinstallasjon, automasjon, ventilasjon og rør leverte i felleskap et komplett teknisk anlegg til Bodø kommune

Kontaktperson

Nordlandssykehuset i Bodø sett fra gatenivå.

Nordlandssykehuset

Utbyggingen av Nordlandssykehuset har pågått i mange byggetrinn og Elektro Bodø AS har vært med på alle, enten deltatt som vanlig entreprise 8405 eller som totalentreprenør 8407.

Bilde av fylkeshuset i Bodø.

Fylkeshuset

Elektro Bodø AS har levert en komplett sikkerhetsløsning for Fylkeshuset i Bodø.

Fasade av Hunstadsenteret kjøpesenter

Hunstadsenteret

Elektro Bodø ble valgt som totalteknisk underentreprenør til Gunvald Johansen sin totalentreprise for oppføring av Hunstadsenteret.


Fasade av Hunstadsenteret kjøpesenter

Hunstadsenteret

Elektro.noProsjekterElektro BodøSide 2

Elektro Bodø

Elektro Bodø AS ble valgt som totalteknisk underentreprenør til Gunvald Johansen sin totalentreprise for oppføring av Hunstadsenteret.
2016 / 2017

Elektro Bodø

Hunstadsenteret er et kjøpesenter i bydel Mørkved i Bodø kommune med 20 ulike butikker, i tillegg til lager og parkeringsanlegg – på totalt 11000m². Etter oppdrag fra Gunvald Johansen Bygg AS har Elektro Bodø AS selv stått for prosjektering og utførelse av de tekniske anleggene.

Gjennom prosjektering har vi som totalteknisk underentreprenør lagt vekt på å etablere et fleksibelt og energiøkonomisk teknisk anlegg. Dette anlegget kan hver enkelt leietager benytte seg av. Samtidig kan eier av bygget styre og overvåke fellesfunksjoner som strøm, varme, kjøling og luft.

Prosjektet på Hunstadsenteret ble gjennomført i 2016-2017, og vi hadde 26 montører fra ulike tjenesteområder fra avdelingene Elektro Bodø og Nilsson AS i arbeid under prosjektet. Vi leverte tjenester innen ventilasjon, alarm-sikkerhet, elektroinstallasjon og automasjon, og leverte i felleskap et nøkkelferdig anlegg til en fornøyd oppdragsgiver.

Vi har fokusert på valg av produkter som «snakker» sammen på felles kommunikasjonsplattform som KNX, DALI, Modbus og Bachnet-IP.

Produktet på Hunstadsenteret ble overlevert i henhold til plan og fungerer som forutsatt.

Fakta

 • Oppdragsgiver: Gunvald Johansen Bygg AS
 • Totalteknisk underentreprise NS8417
 • Størrelse ca 11000m²
 • Byggeår 2016-2017
 • 26 montører (el, tele, aut, vent)
 • Kontraktssum ca 33. mill kr (totalteknisk)

Selskaper

Underavdelingene Elektro Bodø AS og Nilsson AS sto sammen om leveransen. Tjenesteområdene ventilasjon, alarm-sikkerhet, elektroinstallasjon og automasjon leverte i felleskap et nøkkelferdig anlegg til en fornøyd oppdragsgiver.

Kontaktperson

Byparken Kvartal 98.

ByParken – Kvartal 98

Elektro Bodø ble valgt som totalteknisk under-entreprenør til Gunvald Johansen sin total-entreprise for oppføring av ByParken.

Salten Brannstasjon

OPS Brannstasjon

Bodø Kommune inviterte våren 2014 til en konkurranse om nytt bygg for brannstasjon og samlokalisering av nødsentralene i Nordland.

Lovund Hotell sett utenfra.

Lovund Hotell

Elektro Mo AS leverte alt av elektroinstallasjoner for Lovund Hotell, som underentreprise med Momek Civil AS.


Salten Brannstasjon

OPS Brannstasjon

Elektro.noProsjekterElektro BodøSide 2

Elektro Bodø

Bodø Kommune inviterte våren 2014 til en konkurranse om nytt bygg for brannstasjon og samlokalisering av nødsentralene i Nordland.
VÅR / 2016

Elektro Bodø

Konkurransen skulle gjennomføres som et offentlig-privat samarbeidsprosjekt hvor Bodø Kommune til slutt skulle stå som leietager av bygget i minimum 25 år.

Gunvald Johansen Bygg AS vant konkurransen og valgte Elektro Bodø AS som totalteknisk underentreprenør. Sammen har vi bygget en brannstasjon for Bodø kommune på 7000m².  Avdelingene Elektro Bodø AS og Nilsson sto for leveransen, og hadde med 25 montører innen forskjellige tjenesteområder i prosjektet. Leveransen omfatter et avansert teknisk anlegg for å tilfredsstille leietagers krav til driftssikkerhet, verdisikring og energiøkonomi.

Vi har levert et omfattende automatikkanlegg for automatisk styring og overvåking av belysning, varme, klima og sikkerhet. I den forbindelse har vi fokusert på valg av produkter som «snakker» sammen på felles kommunikasjonsplattform som KNX, DALI, Modbus og Bachnet-IP. Bygget har en samfunnsmessig beredskapsfunksjon er det levert omfattende nød- og reservestrømsanlegg.

Prosjektet involverte tjenester i områdene ventilasjon, alarm-sikkerhet, elektroinstallasjon og automasjon. Vi leverte i felleskap et nøkkelferdig anlegg til en fornøyd oppdragsgiver.

Nybygget ble i 2016 overlevert i henhold til plan og fungerer som forutsatt.

Fakta

 • Oppdragsgiver: Gunvald Johansen Bygg AS
 • Totalteknisk underentreprise NS8417
 • Størrelse ca 7000m²
 • Byggeår 2014-2016
 • 25 montører (el, tele, aut, vent)
 • Kontraktssum ca 51. mill kr (totalteknisk)

Selskaper

Elektro Bodø og Nilsson AS var sammen om leveransen. Tjenesteområdene ventilasjon, alarm-sikkerhet, elektroinstallasjon og automasjon leverte i felleskap et nøkkelferdig anlegg til en fornøyd oppdragsgiver.

Kontaktperson

Nordviksenteret i daglys.

Nordviksentret

Elektro Bodø og Nilsson AS ble valgt som totalteknisk leverandør for oppføring av Nye Nordviksentret i Bodø.

Stokkvika renseanlegg

Stokkvika renseanlegg

I prosjekt Stokkvika renseanlegg var Elektro Bodø AS og Nilsson AS sammen om leveransen.

Salten Brannstasjon

OPS Brannstasjon

Bodø Kommune inviterte våren 2014 til en konkurranse om nytt bygg for brannstasjon og samlokalisering av nødsentralene i Nordland.