Sameiet Schyttegården i Bodø.

Sameiet Schyttegården

Elektro.noProsjekter

Prosjekter

Elektro Bodø AS levert moderne lås, beslag, dørautomatikk og porttelefon til Sameiet Schyttegården.
2021

Prosjekter

For prosjekt sameiet schyttegården leverte Elektro Bodø AS med avdelingen Alarm og Sikkerhet lås, beslag, dørautomatikk og porttelefon.

Igjennom hele prosjektfasen hadde oppdragsgiver bare en part å forholde seg til. Etter fullført prosjekt sitter nå kunden igjen med et moderne, robust og brukervennlig system.

Elektro Bodø AS og Elektrogruppen leverer flere type systemer som tilpasses etter kundens ønske.

Les mer på fagsiden vår for Alarm og sikkerhet.

Fakta

 • Oppdragsgiver: Sameiet Schyttegården
 • Byggeår: 2003
 • Prosjekt fullført: 2021

Avdelinger

Prosjektet ble levert av Elektro Bodø AS med avdelingen Alarm og Sikkerhet.

Kontaktperson

Salten Brannstasjon

OPS Brannstasjon

Bodø Kommune inviterte våren 2014 til en konkurranse om nytt bygg for brannstasjon og samlokalisering av nødsentralene i Nordland.

Lovund Hotell sett utenfra.

Lovund Hotell

Elektro Mo AS leverte alt av elektroinstallasjoner for Lovund Hotell, som underentreprise med Momek Civil AS.

Øvrevold Borettslag i Bodø.

Øvrevold Borettslag

Elektro Bodø AS har levert låssystem med kortlesere og porttelefon til Øvrevold Borettslag.


Bilde av fylkeshuset i Bodø.

Fylkeshuset

Elektro.noProsjekter

Prosjekter

Elektro Bodø AS har levert en komplett sikkerhetsløsning for Fylkeshuset i Bodø.
2021

Prosjekter

Som teknisk totalentreprenør har Elektro Bodø med avdelingen Alarm og Sikkerhet i spissen, prosjektert og levert komplette dørmiljø ferdig med lås, beslag, dørautomatikk og adgangskontroll.

Det ble i tillegg levert besøkssystem og kameraovervåkning.

Sikkerhetssystem fra SystemHouse Solutions, 
levert av Elektro Bodø AS.

Elektro Bodø AS leverte et sikkerhetssystem som er en del av sikkerhetsplatformen til SystemHouse: Integral. Systemet utformet for å være brukervennlig, sikkert og enkelt å bruke!

Les mer om sikkerhetssystemet på websidene til SystemHouse Solutions.

All koordinering av prosjektet ble utført internt av Elektro Bodø AS, som sørget for at arbeider med dører, kabling, strøm, brannsignal m.m. ble utført i henhold til dagens krav og standard.

Her sitter oppdragsgiver igjen med et topp system som er oversiktlig, brukervennlig og funksjonelt. Igjennom hele prosjektfasen hadde oppdragsgiver bare én part å forholde seg til.

Fakta

 • Oppdragsgiver: Nordland Fylkeskommune
 • Totalentreprise NS8407
 • Prosjekt fullført: 2021

Avdelinger

For prosjekt Fylkeshuset var Elektro Bodø AS teknisk totalentreprenør, med seg som underentreprenør på dørleveranse hadde vi Lettbyggteknikk AS.

Tjenesteområdene hos Elektro Bodø AS, alarm og sikkerhet, elektroinstallasjon og automasjon, leverte i felleskap et nøkkelferdig anlegg til en fornøyd oppdragsgiver.

Kontaktperson

Sameiet Schyttegården i Bodø.

Sameiet Schyttegården

Elektro Bodø AS levert moderne lås, beslag, dørautomatikk og porttelefon til Sameiet Schyttegården.

Fasade av Hunstadsenteret kjøpesenter

Hunstadsenteret

Elektro Bodø ble valgt som totalteknisk underentreprenør til Gunvald Johansen sin totalentreprise for oppføring av Hunstadsenteret.

Nordlandssykehuset i Bodø sett fra gatenivå.

Nordlandssykehuset

Utbyggingen av Nordlandssykehuset har pågått i mange byggetrinn og Elektro Bodø AS har vært med på alle, enten deltatt som vanlig entreprise 8405 eller som totalentreprenør 8407.


Øvrevold Borettslag i Bodø.

Øvrevold Borettslag

Elektro.noProsjekter

Prosjekter

Elektro Bodø AS har levert låssystem med kortlesere og porttelefon til Øvrevold Borettslag.
2021

Prosjekter

For prosjekt øvrevold borettslag leverte Elektro Bodø med avdelingen Alarm og Sikkerhet lås, beslag, adgangskontroll og porttelefon.

Kunden fikk levert og installert et moderne og brukervennlig system. Igjennom hele prosjektfasen hadde oppdragsgiver bare én part å forholde seg til: Elektro Bodø AS.

Fakta

 • Oppdragsgiver: Øvrevold borettslag
 • Byggeår: 1967
 • Prosjekt fullført: 2021

Avdelinger

Prosjektet ble levert av Elektro Bodø med avdelingen Alarm og sikkerhet.

Kontaktperson

Stokkvika renseanlegg

Stokkvika renseanlegg

I prosjekt Stokkvika renseanlegg var Elektro Bodø AS og Nilsson AS sammen om leveransen.

Lovund Hotell sett utenfra.

Lovund Hotell

Elektro Mo AS leverte alt av elektroinstallasjoner for Lovund Hotell, som underentreprise med Momek Civil AS.

Øvrevold Borettslag i Bodø.

Øvrevold Borettslag

Elektro Bodø AS har levert låssystem med kortlesere og porttelefon til Øvrevold Borettslag.


Forsiden av Byggmakker Hunstad bygget.

Byggmakker Hunstad

Elektro.noProsjekter

Prosjekter

Elektro Bodø ble valgt som totalteknisk underentreprenør til Gunvald Johansen Bygg sin totalentreprise for oppføring av ny Byggmakker butikk på Hunstad.
2020

Prosjekter

Elektro Bodø ble valgt som totalteknisk underentreprenør til Gunvald Johansen Bygg sin totalentreprise for oppføring av ny Byggmakker butikk på Hunstad.

Byggmakker Hunstad er den femte butikken som oppføres av Gunvald Johansen konsernet, og er en av landets mest moderne anlegg på ca. 3000 m2 med et flott og stort drive-inn lager.

Grunnet kundens ønske om å utnytte lagringskapasiteten best mulig er det i hele lagret installert et skumslukkeanlegg. Det er etablert et eget vannreservoar på 80000 l under bygget for å dekke vannbehovet til skumslukkeanlegget. Det er levert 6 elbilladere med laststyring og betalingsløsning. Laderne deler en samlet effekt 43,6 kW.

Elektro Bodøs arbeid ble påbegynt mai 2020 og ferdigstilt i oktober 2020.

Som følge av at vi selv har vært ansvarlig for prosjekteringen av tekniske anlegg har vi valgt produkter og løsninger som vi erfaringsmessig vet er av robust kvalitet og hvor vi kan nyttiggjøre synergier ved å få de ulike systemene til å kommunisere sammen. Luft-, varme-, kjøling- og lys-styringsanlegg er automatisert og gir byggherre et energiøkonomisk anlegg som enkelt kan overvåkes og som er fleksibelt mht. justering av funksjonalitet.

Prosjektet er overlevert kunde iht. plan og fungerer som forutsatt.

Fakta

 • Oppdragsgiver: Gunvald Johansen Bygg AS
 • Totalteknisk underentreprise NS8417
 • Kontraktssum: ca. 10 mill.
 • Størrelse ca. 3000 m2
 • Byggeår: 2019 – 2020
 • Sanitæranlegg
 • Skumslukkeanlegg i lager
 • Sprinkleranlegg i butikkarealer
 • Varmeanlegg med luft til vann varmepumpe på taket og elektrokjel som spisslast-dekning
 • Ventilasjonssystemer
 • 6 elbilladere med laststyring og betalingsløsning
 • 6 rørleggere

Avdelinger

Underavdelingene Elektro Bodø AS og Nilsson AS sto sammen om leveransen. Tjenesteområdene ventilasjon, alarm-sikkerhet, elektroinstallasjon og automasjon leverte i felleskap et nøkkelferdig anlegg til en fornøyd oppdragsgiver.

Kontaktperson

Salten Brannstasjon

OPS Brannstasjon

Bodø Kommune inviterte våren 2014 til en konkurranse om nytt bygg for brannstasjon og samlokalisering av nødsentralene i Nordland.

Nordlands støste solcelleanlegg!

Solcelleanlegg Energihuset Bodø

Elektro Bodø AS ble valgt for oppføring av solcelleanlegg på taket til Energihuset i Bodø. Arbeidet ble fullført i 2020.

Bilde av fylkeshuset i Bodø.

Fylkeshuset

Elektro Bodø AS har levert en komplett sikkerhetsløsning for Fylkeshuset i Bodø.


Nordlands støste solcelleanlegg!

Solcelleanlegg Energihuset Bodø

Elektro.noProsjekter

Prosjekter

Elektro Bodø AS ble valgt for oppføring av solcelleanlegg på taket til Energihuset i Bodø.
2020

Prosjekter

Elektro Bodø AS ble valgt for oppføring av solcelleanlegg på taket til Energihuset i Bodø.

Solcelleanlegget består av 214 monokrystalinske solcellemoduler, og har en samlet generatorflate på 361 m2 med en installert effekt på 72 kWp. Solcelleanlegget er montert på flatt tak, vinklet øst/vest med 10 graders helling.

Anlegget ble levert med SolarEdge inverter og optimizere. Dette gir kunden fullstendig oversikt over hele anlegget på modulnivå. Hver solcellemoduls ytelse kan avleses i sanntid på PC, mobil eller nettbrett. Ved eventuelle feil på anlegget får kunden varsling om dette via mobil eller e-post.

Arbeidet ble påbegynt og ferdigstilt høsten 2020.

Fakta

 • Oppdragsgiver: Nordlandsleira AS
 • Byggeår 2020
 • Installert effekt på 72 kWp
 • 361 m2 panelflate

Avdelinger

For solcelleanlegg prosjektet for Energihuset Bodø var Elektro Bodø ansvarlig for oppdraget.

Kontaktperson

Nysgjerrig på solenergi?

Ta kontakt med oss for en solcelle-prat og mulighetsstudie.

MELD DIN INTERESSE
Kvartal 99. Foto: Roy Arne Johansen/Norconsult

Kvartal 99

Elektro Bodø AS har vært totalteknisk leverandør for prosjektet Kvartal 99 i Bodø.

Lovund Hotell sett utenfra.

Lovund Hotell

Elektro Mo AS leverte alt av elektroinstallasjoner for Lovund Hotell, som underentreprise med Momek Civil AS.

Nordviksenteret i daglys.

Nordviksentret

Elektro Bodø og Nilsson AS ble valgt som totalteknisk leverandør for oppføring av Nye Nordviksentret i Bodø.


Stokkvika renseanlegg

Stokkvika renseanlegg

Elektro.noProsjekter

Prosjekter

I prosjekt Stokkvika renseanlegg var Elektro Bodø AS og Nilsson AS sammen om leveransen.
2019 / 2020

Prosjekter

Prosjektet Stokkvika renseanlegg ble utført i to entrepriser.

Fauskebygg AS var hovedentreprenør for byggarbeidene. Elektro Bodø AS har i samarbeid med Nilsson AS utført arbeidene iht. NS 8415. Oppdraget omfatter alle tekniske installasjoner for fagområdene elektro, alarm & sikkerhet, ventilasjon og sanitære arbeider for Stokkvika renseanlegg med to tilhørende pumpestasjoner.

Lafopa Industrier AS var hovedentreprenør for prosessanleggene. Elektro Bodø AS har utført arbeidene iht. NS 8417. Vår automasjonsavdeling har i samarbeid med Lafopa Industrier AS utarbeidet funksjonsbeskrivelse, samt programmert og satt renseanlegget og pumpestasjoner i drift.

Bodø kommune har i tillegg til høye krav til tekniske anlegg, også lagt stor vekt på det estetiske. De nye byggene har fått en utforming som passer godt inn i nærliggende boligområder.

Fakta

 • Byggherre: Bodø kommune
 • Oppdragsgiver bygg: Fauskebygg AS
 • Oppdragsgiver prosessanlegg: Lafopa Industrier AS
 • Byggeår 2019-2020
 • Nytt renseanlegg for VA, med to stykk

Avdelinger

I prosjekt Stokkvika renseanlegg var Elektro Bodø AS og Nilsson AS sammen om leveransen. Tjenesteområdene elektro, alarm & sikkerhet, automasjon, ventilasjon og rørarbeider leverte sammen tekniske installasjoner for bygg- og prosessanlegg i prosjektet.

Kontaktperson

Øvrevold Borettslag i Bodø.

Øvrevold Borettslag

Elektro Bodø AS har levert låssystem med kortlesere og porttelefon til Øvrevold Borettslag.

Nordlands støste solcelleanlegg!

Solcelleanlegg Energihuset Bodø

Elektro Bodø AS ble valgt for oppføring av solcelleanlegg på taket til Energihuset i Bodø. Arbeidet ble fullført i 2020.

Byparken Kvartal 98.

ByParken – Kvartal 98

Elektro Bodø ble valgt som totalteknisk under-entreprenør til Gunvald Johansen sin total-entreprise for oppføring av ByParken.


Nordlandssykehuset i Bodø sett fra gatenivå.

Nordlandssykehuset

Elektro.noProsjekter

Prosjekter

Byggetrinn 2 fase 3 fløy AB.
2017 – 2019

Prosjekter

Utbyggingen av Nordlandssykehuset har pågått i mange byggetrinn og Elektro Bodø AS har vært med på alle, enten deltatt som vanlig entreprise 8405 eller som totalentreprenør 8407.

Byggetrinn 1 som var laboratoriebygg fløy O, varemottak og sentrallager fløy C og D, ble ferdigstilt i 2007.

Byggetrinn 2 som var fløy K inneholder poliklinikker, dagbehandling og operasjonsstuer. Byggetrinnet ble ferdigstilt i 2014.

Byggetrinn 2 som var renovering av den gamle delen av fløy H/N og F (fra 1927), nytt apotekbygg samt kontorbygg fløy G, sto ferdig i 2016.

Siste byggetrinn omfatter Fløy AB, hvor selve byggingen er utført i to deler. Del 1 som var fløy A og del 2 er fløy B. Det var full sykehusdrift i den delen som ikke var under renovering.

Total kontraktsum for alle faser sett under ett, beløper for Elektro Bodø AS seg til ca. 300 mill.

Fakta

 • Oppdragsgiver: Nordlandssykehuset HF
 • Samspillskontrakt med NS 8407
 • Kontraktssum fløy AB Ca 100 mill.
 • Montører og lærlinger 20-25
 • Byggeår 2017 – 2019

Avdelinger

Fløy AB var med en samspillskontrakt, der Nilsson Bodø også var med som en av tre samspillsentreprenører.

Elektro Bodø AS har levert el-anlegg, datanett, sykesignalanlegg, brannvarsling og KNX-anlegg.

I fløy AB som er en totalentreprise har vi hatt Norconsult med på laget.

Kontaktperson

Fasade av Hunstadsenteret kjøpesenter

Hunstadsenteret

Elektro Bodø ble valgt som totalteknisk underentreprenør til Gunvald Johansen sin totalentreprise for oppføring av Hunstadsenteret.

Lovund Hotell sett utenfra.

Lovund Hotell

Elektro Mo AS leverte alt av elektroinstallasjoner for Lovund Hotell, som underentreprise med Momek Civil AS.

Øvrevold Borettslag i Bodø.

Øvrevold Borettslag

Elektro Bodø AS har levert låssystem med kortlesere og porttelefon til Øvrevold Borettslag.


Meløy helse- og velferdssenter

Meløy helse- og velferdssenter

Elektro.noProsjekter

Prosjekter

Elektro Bodø AS leverte alt av ventilasjon, el-anlegg, svakstrømsanlegg, automatiseringsanlegg, nødstrømsaggregat samt lås – og beslagsarbeider på det nye Meløy helse- og velferdssenteret.
2018/2020

Prosjekter

Som underentreprenør til Hent AS har Elektro Bodø AS levert alt av ventilasjon, el-anlegg, svakstrømsanlegg, automatiserings anlegg, nødstrømsaggregat samt lås – og beslagsarbeider på det nye helse- og velferdssenteret til Meløy Kommune på Ørnes.

Arbeider ble påbegynt høsten 2018 og ferdigstilt i september 2020. Bygget inneholder en sykehjemsdel, omsorgsleiligheter, legevakt, storkjøkken og administrasjon.

Som følge av at vi selv har vært ansvarlig for prosjekteringen av tekniske anlegg har vi valgt produkter og løsninger som vi erfaringsmessig vet er av robust kvalitet og hvor vi kan nyttiggjøre synergier ved å få de ulike systemene til å kommunisere sammen. Luft-, varme-, kjøling- og lys-styringsanlegg er automatisert og gir byggherre et energiøkonomisk anlegg som enkelt kan overvåkes og som er fleksibelt mht justering av funksjonalitet.

Meløy helse- og velferdssenter er det første store anlegg hvor vi har levert komplette lås- og beslagsarbeider.

Våre tjenester er levert i henhold framdriftsplan.

Fakta

 • Byggherre: Meløy Kommune
 • Oppdragsgiver Hent AS
 • Totalteknisk Underentreprise NS8417
 • Byggeår 2018-2020
 • Størrelse ca 6.500m²
 • Sykehjemsdel med 44 beboerrom fordelt på 4 avdelinger
 • 8 omsorgsleiligheter
 • Legevakt/Legesenter
 • Storkjøkken med kafefunksjon
 • Heldekkende reservekraftaggregat

Avdelinger

For Meløy helse- og velferdssenter var Elektro Bodø underentrepenør til Hent AS.

Kontaktperson

Forsiden av Byggmakker Hunstad bygget.

Byggmakker Hunstad

Elektro Bodø ble valgt som totalteknisk underentreprenør til Gunvald Johansen Bygg sin totalentreprise for oppføring av ny Byggmakker butikk på Hunstad.

Kvartal 99. Foto: Roy Arne Johansen/Norconsult

Kvartal 99

Elektro Bodø AS har vært totalteknisk leverandør for prosjektet Kvartal 99 i Bodø.

Salten Brannstasjon

OPS Brannstasjon

Bodø Kommune inviterte våren 2014 til en konkurranse om nytt bygg for brannstasjon og samlokalisering av nødsentralene i Nordland.


Innsiden av Avinorsenteret.

Avinor RTC Bygg Hovedsentral Bodø

Elektro.noProsjekter

Prosjekter

I Bodø etableres en sentral for fjernstyring av flytrafikken på inntil 15 lufthavner spredt rundt i Norge. Elektro Bodø AS fikk oppdraget som elektroentreprenør for prosjektet.

Prosjekter

Etableringen krever store krav til de tekniske anleggene. Som elektroentreprenør for Avinor Flysikring AS har Elektro Bodø AS levert:

 • Byggestrøm, lys og avfukting i byggefasen
 • Lavspentinstallasjoner
 • Kabling for automatisering
 • UPS anlegg
 • IKT kabling
 • Brannalarm og styring av slokkegassanlegg
 • Kabling for utvendig ITV
 • ITV anlegg innvendig
 • Automatiseringsanlegg (KNX)

Fakta

 • Oppdragsgiver: Avinor Flysikring AS
 • Elektroentreprise NS8405
 • Byggeår 2019-2020
 • Størrelse ca 2.500m²

Avdelinger

For prosjektet var Elektro Bodø tjenesteleverandør.

Kontaktperson

Nordlands støste solcelleanlegg!

Solcelleanlegg Energihuset Bodø

Elektro Bodø AS ble valgt for oppføring av solcelleanlegg på taket til Energihuset i Bodø. Arbeidet ble fullført i 2020.

Byparken Kvartal 98.

ByParken – Kvartal 98

Elektro Bodø ble valgt som totalteknisk under-entreprenør til Gunvald Johansen sin total-entreprise for oppføring av ByParken.

Stokkvika renseanlegg

Stokkvika renseanlegg

I prosjekt Stokkvika renseanlegg var Elektro Bodø AS og Nilsson AS sammen om leveransen.


Nordviksenteret i daglys.

Nordviksentret

Elektro.noProsjekter

Prosjekter

Elektro Bodø og Nilsson AS ble valgt som totalteknisk leverandør for oppføring av Nordviksentret i Bodø.
2019 / 2020

Prosjekter

Som teknisk totalentreprenør har Elektro Bodø AS levert alt av varme, kjøling, sanitær, sprinkler ventilasjon, el-anlegg, svakstrømsanlegg, automatiseringsanlegget samt lås – og beslagsarbeider i utvidelsen og ombyggingen av Nordviksenteret.

Arbeider ble påbegynt høsten 2019 og ferdigstilt i august 2020. Bygget inneholder salgslokaler for ny – og bruktbiler.

Som følge av at vi selv sammen med Rambøll AS har vært ansvarlig for prosjekteringen av tekniske anlegg har vi valgt produkter og løsninger som vi erfaringsmessig vet er av robust kvalitet og hvor vi kan nyttiggjøre synergier ved å få de ulike systemene til å kommunisere sammen.

Luft-, varme-, kjøling- og lys-styringsanlegg er automatisert og gir byggherre et energiøkonomisk anlegg som enkelt kan overvåkes og som er fleksibelt mht justering av funksjonalitet.

Fakta

 • Oppdragsgiver: Nordvik AS
 • Totalteknisk Underentreprise NS8407
 • Byggeår 2019-2020
 • Størrelse ca 1.500m²
 • Salgslokaler for ny – og bruktbil til Toyota og Lexus
 • Garderober
 • Spiserom/møterom
 • Tekniske rom

Avdelinger

For prosjekt Nordviksentret er Elektro Bodø og Nilsson AS sammen om leveransen. Tjenesteområdene elektroinstallasjon, alarm og sikkerhet, automasjon, VVS samt lås- og beslag leveres i fellesskap til oppdragsgiver.

Kontaktperson

Bilde av fylkeshuset i Bodø.

Fylkeshuset

Elektro Bodø AS har levert en komplett sikkerhetsløsning for Fylkeshuset i Bodø.

Innsiden av Avinorsenteret.

Avinor RTC Bygg Hovedsentral Bodø

Elektro Bodø AS fikk oppdraget som elektroentreprenør for Avinors sentral for fjernstyring av flytrafikk.

Kvartal 99. Foto: Roy Arne Johansen/Norconsult

Kvartal 99

Elektro Bodø AS har vært totalteknisk leverandør for prosjektet Kvartal 99 i Bodø.