Elektro.noVåre prosjekterByggmakker Hunstad

Byggmakker Hunstad

Elektro Bodø ble valgt som totalteknisk underentreprenør til Gunvald Johansen Bygg sin totalentreprise for oppføring av ny Byggmakker butikk på Hunstad.
2020

Byggmakker Hunstad

Elektro Bodø ble valgt som totalteknisk underentreprenør til Gunvald Johansen Bygg sin totalentreprise for oppføring av ny Byggmakker butikk på Hunstad.

Byggmakker Hunstad er den femte butikken som oppføres av Gunvald Johansen konsernet, og er en av landets mest moderne anlegg på ca. 3000 m2 med et flott og stort drive-inn lager.

Grunnet kundens ønske om å utnytte lagringskapasiteten best mulig er det i hele lagret installert et skumslukkeanlegg. Det er etablert et eget vannreservoar på 80000 l under bygget for å dekke vannbehovet til skumslukkeanlegget. Det er levert 6 elbilladere med laststyring og betalingsløsning. Laderne deler en samlet effekt 43,6 kW.

Elektro Bodøs arbeid ble påbegynt mai 2020 og ferdigstilt i oktober 2020.

Som følge av at vi selv har vært ansvarlig for prosjekteringen av tekniske anlegg har vi valgt produkter og løsninger som vi erfaringsmessig vet er av robust kvalitet og hvor vi kan nyttiggjøre synergier ved å få de ulike systemene til å kommunisere sammen. Luft-, varme-, kjøling- og lys-styringsanlegg er automatisert og gir byggherre et energiøkonomisk anlegg som enkelt kan overvåkes og som er fleksibelt mht. justering av funksjonalitet.

Prosjektet er overlevert kunde iht. plan og fungerer som forutsatt.

Fakta

 • Oppdragsgiver: Gunvald Johansen Bygg AS
 • Totalteknisk underentreprise NS8417
 • Kontraktssum: ca. 10 mill.
 • Størrelse ca. 3000 m2
 • Byggeår: 2019 – 2020
 • Sanitæranlegg
 • Skumslukkeanlegg i lager
 • Sprinkleranlegg i butikkarealer
 • Varmeanlegg med luft til vann varmepumpe på taket og elektrokjel som spisslast-dekning
 • Ventilasjonssystemer
 • 6 elbilladere med laststyring og betalingsløsning
 • 6 rørleggere

Avdelinger

Underavdelingene Elektro Bodø AS og Nilsson AS sto sammen om leveransen. Tjenesteområdene ventilasjon, alarm-sikkerhet, elektroinstallasjon og automasjon leverte i felleskap et nøkkelferdig anlegg til en fornøyd oppdragsgiver.

Kontaktperson

Innsiden av Avinorsenteret.

Avinor RTC Bygg Hovedsentral Bodø

Elektro Bodø AS fikk oppdraget som elektroentreprenør for Avinors sentral for fjernstyring av flytrafikk.

Lovund Hotell sett utenfra.

Lovund Hotell

Elektro Mo AS leverte alt av elektroinstallasjoner for Lovund Hotell, som underentreprise med Momek Civil AS.

Nordlandssykehuset i Bodø sett fra gatenivå.

Nordlandssykehuset

Utbyggingen av Nordlandssykehuset har pågått i mange byggetrinn og Elektro Bodø AS har vært med på alle, enten deltatt som vanlig entreprise 8405 eller som totalentreprenør 8407.