Elektro.noVåre prosjekterByParken – Kvartal 98

ByParken – Kvartal 98

Elektro Bodø ble valgt som totalteknisk underentreprenør til Gunvald Johansen sin totalentreprise for oppføring av ByParken.
2016 / 2019

ByParken – Kvartal 98

ByParken er et boligbygg med totalt 133 leiligheter, 2 næringslokaler samt 2 parkeringsgarasjer med et samlet antall parkeringsplasser på om lag 230 plasser.

53 av disse parkeringsplassene er utstyrt med elbillader. Elektro Bodø AS har selv stått for prosjektering og utførelse av de tekniske anleggene.
ByParken er overlevert og fungerer som forutsatt.

Fakta

 • Oppdragsgiver: Gunvald Johansen Bygg AS
 • Totalteknisk underentreprise NS8417
 • Størrelse ca. 22 500 m2 (brutto areal)
 • 133 leiligheter
 • 2 næringsarealer
 • 2 parkeringsgarasjer på ca. 3 100 m2 hver (samlet 6 200 m2)
 • Ca. 230 parkeringsplasser.
 • Eget treningsrom.
 • Stort parkområde med gjennomgående belysning mellom byggene.
 • Byggeår 2016-2019
 • 25 montører (el, tele, aut., vent)
 • Kontraktssum ca. 58. mill. kr (totalteknisk)

Avdelinger

For prosjekt ByParken var Elektro Bodø AS og Nilsson AS sammen om leveransen. Tjenesteområdene ventilasjon, alarm- og sikkerhet, elektroinstallasjon og automasjon leverte i felleskap et nøkkelferdig anlegg til en fornøyd oppdragsgiver

Kontaktperson

Nordlands støste solcelleanlegg!

Solcelleanlegg Energihuset Bodø

Elektro Bodø AS ble valgt for oppføring av solcelleanlegg på taket til Energihuset i Bodø. Arbeidet ble fullført i 2020.

Meløy helse- og velferdssenter

Meløy helse- og velferdssenter

Elektro Bodø AS levert alt av ventilasjon, el-anlegg, svakstrømsanlegg, automatiserings anlegg, nødstrømsaggregat samt lås – og beslagsarbeider på det nye helse- og velferdssenter til Meløy Kommune…

Innsiden av Avinorsenteret.

Avinor RTC Bygg Hovedsentral Bodø

Elektro Bodø AS fikk oppdraget som elektroentreprenør for Avinors sentral for fjernstyring av flytrafikk.