Elektro.noVåre prosjekterHunstadsenteret

Hunstadsenteret

Elektro Bodø AS ble valgt som totalteknisk underentreprenør til Gunvald Johansen sin totalentreprise for oppføring av Hunstadsenteret.
2016 / 2017

Hunstadsenteret

Hunstadsenteret er et kjøpesenter i bydel Mørkved i Bodø kommune med 20 ulike butikker, i tillegg til lager og parkeringsanlegg – på totalt 11000m². Etter oppdrag fra Gunvald Johansen Bygg AS har Elektro Bodø AS selv stått for prosjektering og utførelse av de tekniske anleggene.

Gjennom prosjektering har vi som totalteknisk underentreprenør lagt vekt på å etablere et fleksibelt og energiøkonomisk teknisk anlegg. Dette anlegget kan hver enkelt leietager benytte seg av. Samtidig kan eier av bygget styre og overvåke fellesfunksjoner som strøm, varme, kjøling og luft.

Prosjektet på Hunstadsenteret ble gjennomført i 2016-2017, og vi hadde 26 montører fra ulike tjenesteområder fra avdelingene Elektro Bodø og Nilsson AS i arbeid under prosjektet. Vi leverte tjenester innen ventilasjon, alarm-sikkerhet, elektroinstallasjon og automasjon, og leverte i felleskap et nøkkelferdig anlegg til en fornøyd oppdragsgiver.

Vi har fokusert på valg av produkter som «snakker» sammen på felles kommunikasjonsplattform som KNX, DALI, Modbus og Bachnet-IP.

Produktet på Hunstadsenteret ble overlevert i henhold til plan og fungerer som forutsatt.

Fakta

  • Oppdragsgiver: Gunvald Johansen Bygg AS
  • Totalteknisk underentreprise NS8417
  • Størrelse ca 11000m²
  • Byggeår 2016-2017
  • 26 montører (el, tele, aut, vent)
  • Kontraktssum ca 33. mill kr (totalteknisk)

Selskaper

Underavdelingene Elektro Bodø AS og Nilsson AS sto sammen om leveransen. Tjenesteområdene ventilasjon, alarm-sikkerhet, elektroinstallasjon og automasjon leverte i felleskap et nøkkelferdig anlegg til en fornøyd oppdragsgiver.

Kontaktperson

Nordlands støste solcelleanlegg!

Solcelleanlegg Energihuset Bodø

Elektro Bodø AS ble valgt for oppføring av solcelleanlegg på taket til Energihuset i Bodø. Arbeidet ble fullført i 2020.

Stokkvika renseanlegg

Stokkvika renseanlegg

I prosjekt Stokkvika renseanlegg var Elektro Bodø AS og Nilsson AS sammen om leveransen.

Lovund Hotell sett utenfra.

Lovund Hotell

Elektro Mo AS leverte alt av elektroinstallasjoner for Lovund Hotell, som underentreprise med Momek Civil AS.