Elektro.noVåre prosjekterHunstadsenteret

Hunstadsenteret

Elektro Bodø AS ble valgt som totalteknisk underentreprenør til Gunvald Johansen sin totalentreprise for oppføring av Hunstadsenteret.
2016 / 2017

Hunstadsenteret

Hunstadsenteret er et kjøpesenter i bydel Mørkved i Bodø kommune med 20 ulike butikker, i tillegg til lager og parkeringsanlegg – på totalt 11000m². Etter oppdrag fra Gunvald Johansen Bygg AS har Elektro Bodø AS selv stått for prosjektering og utførelse av de tekniske anleggene.

Gjennom prosjektering har vi som totalteknisk underentreprenør lagt vekt på å etablere et fleksibelt og energiøkonomisk teknisk anlegg. Dette anlegget kan hver enkelt leietager benytte seg av. Samtidig kan eier av bygget styre og overvåke fellesfunksjoner som strøm, varme, kjøling og luft.

Prosjektet på Hunstadsenteret ble gjennomført i 2016-2017, og vi hadde 26 montører fra ulike tjenesteområder fra avdelingene Elektro Bodø og Nilsson AS i arbeid under prosjektet. Vi leverte tjenester innen ventilasjon, alarm-sikkerhet, elektroinstallasjon og automasjon, og leverte i felleskap et nøkkelferdig anlegg til en fornøyd oppdragsgiver.

Vi har fokusert på valg av produkter som «snakker» sammen på felles kommunikasjonsplattform som KNX, DALI, Modbus og Bachnet-IP.

Produktet på Hunstadsenteret ble overlevert i henhold til plan og fungerer som forutsatt.

Fakta

  • Oppdragsgiver: Gunvald Johansen Bygg AS
  • Totalteknisk underentreprise NS8417
  • Størrelse ca 11000m²
  • Byggeår 2016-2017
  • 26 montører (el, tele, aut, vent)
  • Kontraktssum ca 33. mill kr (totalteknisk)

Selskaper

Underavdelingene Elektro Bodø AS og Nilsson AS sto sammen om leveransen. Tjenesteområdene ventilasjon, alarm-sikkerhet, elektroinstallasjon og automasjon leverte i felleskap et nøkkelferdig anlegg til en fornøyd oppdragsgiver.

Kontaktperson

Nordlandssykehuset i Bodø sett fra gatenivå.

Nordlandssykehuset

Utbyggingen av Nordlandssykehuset har pågått i mange byggetrinn og Elektro Bodø AS har vært med på alle, enten deltatt som vanlig entreprise 8405 eller som totalentreprenør 8407.

Bilde av fylkeshuset i Bodø.

Fylkeshuset

Elektro Bodø AS har levert en komplett sikkerhetsløsning for Fylkeshuset i Bodø.

Nordviksenteret i daglys.

Nordviksentret

Elektro Bodø og Nilsson AS ble valgt som totalteknisk leverandør for oppføring av Nye Nordviksentret i Bodø.