Elektro.noVåre prosjekterMeløy helse- og velferdssenter

Meløy helse- og velferdssenter

Elektro Bodø AS leverte alt av ventilasjon, el-anlegg, svakstrømsanlegg, automatiseringsanlegg, nødstrømsaggregat samt lås – og beslagsarbeider på det nye Meløy helse- og velferdssenteret.
2018/2020

Meløy helse- og velferdssenter

Som underentreprenør til Hent AS har Elektro Bodø AS levert alt av ventilasjon, el-anlegg, svakstrømsanlegg, automatiserings anlegg, nødstrømsaggregat samt lås – og beslagsarbeider på det nye helse- og velferdssenteret til Meløy Kommune på Ørnes.

Arbeider ble påbegynt høsten 2018 og ferdigstilt i september 2020. Bygget inneholder en sykehjemsdel, omsorgsleiligheter, legevakt, storkjøkken og administrasjon.

Som følge av at vi selv har vært ansvarlig for prosjekteringen av tekniske anlegg har vi valgt produkter og løsninger som vi erfaringsmessig vet er av robust kvalitet og hvor vi kan nyttiggjøre synergier ved å få de ulike systemene til å kommunisere sammen. Luft-, varme-, kjøling- og lys-styringsanlegg er automatisert og gir byggherre et energiøkonomisk anlegg som enkelt kan overvåkes og som er fleksibelt mht justering av funksjonalitet.

Meløy helse- og velferdssenter er det første store anlegg hvor vi har levert komplette lås- og beslagsarbeider.

Våre tjenester er levert i henhold framdriftsplan.

Fakta

  • Byggherre: Meløy Kommune
  • Oppdragsgiver Hent AS
  • Totalteknisk Underentreprise NS8417
  • Byggeår 2018-2020
  • Størrelse ca 6.500m²
  • Sykehjemsdel med 44 beboerrom fordelt på 4 avdelinger
  • 8 omsorgsleiligheter
  • Legevakt/Legesenter
  • Storkjøkken med kafefunksjon
  • Heldekkende reservekraftaggregat

Avdelinger

For Meløy helse- og velferdssenter var Elektro Bodø underentrepenør til Hent AS.

Kontaktperson

Byparken Kvartal 98.

ByParken – Kvartal 98

Elektro Bodø ble valgt som totalteknisk under-entreprenør til Gunvald Johansen sin total-entreprise for oppføring av ByParken.

Fasade av Hunstadsenteret kjøpesenter

Hunstadsenteret

Elektro Bodø ble valgt som totalteknisk underentreprenør til Gunvald Johansen sin totalentreprise for oppføring av Hunstadsenteret.

Nordlands støste solcelleanlegg!

Solcelleanlegg Energihuset Bodø

Elektro Bodø AS ble valgt for oppføring av solcelleanlegg på taket til Energihuset i Bodø. Arbeidet ble fullført i 2020.