Elektro.noVåre prosjekterMeløy helse- og velferdssenter

Meløy helse- og velferdssenter

Elektro Bodø AS leverte alt av ventilasjon, el-anlegg, svakstrømsanlegg, automatiseringsanlegg, nødstrømsaggregat samt lås – og beslagsarbeider på det nye Meløy helse- og velferdssenteret.
2018/2020

Meløy helse- og velferdssenter

Som underentreprenør til Hent AS har Elektro Bodø AS levert alt av ventilasjon, el-anlegg, svakstrømsanlegg, automatiserings anlegg, nødstrømsaggregat samt lås – og beslagsarbeider på det nye helse- og velferdssenteret til Meløy Kommune på Ørnes.

Arbeider ble påbegynt høsten 2018 og ferdigstilt i september 2020. Bygget inneholder en sykehjemsdel, omsorgsleiligheter, legevakt, storkjøkken og administrasjon.

Som følge av at vi selv har vært ansvarlig for prosjekteringen av tekniske anlegg har vi valgt produkter og løsninger som vi erfaringsmessig vet er av robust kvalitet og hvor vi kan nyttiggjøre synergier ved å få de ulike systemene til å kommunisere sammen. Luft-, varme-, kjøling- og lys-styringsanlegg er automatisert og gir byggherre et energiøkonomisk anlegg som enkelt kan overvåkes og som er fleksibelt mht justering av funksjonalitet.

Meløy helse- og velferdssenter er det første store anlegg hvor vi har levert komplette lås- og beslagsarbeider.

Våre tjenester er levert i henhold framdriftsplan.

Fakta

  • Byggherre: Meløy Kommune
  • Oppdragsgiver Hent AS
  • Totalteknisk Underentreprise NS8417
  • Byggeår 2018-2020
  • Størrelse ca 6.500m²
  • Sykehjemsdel med 44 beboerrom fordelt på 4 avdelinger
  • 8 omsorgsleiligheter
  • Legevakt/Legesenter
  • Storkjøkken med kafefunksjon
  • Heldekkende reservekraftaggregat

Avdelinger

For Meløy helse- og velferdssenter var Elektro Bodø underentrepenør til Hent AS.

Kontaktperson

Nordlandssykehuset i Bodø sett fra gatenivå.

Nordlandssykehuset

Utbyggingen av Nordlandssykehuset har pågått i mange byggetrinn og Elektro Bodø AS har vært med på alle, enten deltatt som vanlig entreprise 8405 eller som totalentreprenør 8407.

Øvrevold Borettslag i Bodø.

Øvrevold Borettslag

Elektro Bodø AS har levert låssystem med kortlesere og porttelefon til Øvrevold Borettslag.

Stokkvika renseanlegg

Stokkvika renseanlegg

I prosjekt Stokkvika renseanlegg var Elektro Bodø AS og Nilsson AS sammen om leveransen.