Elektro.noVåre prosjekterNordlandssykehuset

Nordlandssykehuset

Byggetrinn 2 fase 3 fløy AB.
2017 – 2019

Nordlandssykehuset

Utbyggingen av Nordlandssykehuset har pågått i mange byggetrinn og Elektro Bodø AS har vært med på alle, enten deltatt som vanlig entreprise 8405 eller som totalentreprenør 8407.

Byggetrinn 1 som var laboratoriebygg fløy O, varemottak og sentrallager fløy C og D, ble ferdigstilt i 2007.

Byggetrinn 2 som var fløy K inneholder poliklinikker, dagbehandling og operasjonsstuer. Byggetrinnet ble ferdigstilt i 2014.

Byggetrinn 2 som var renovering av den gamle delen av fløy H/N og F (fra 1927), nytt apotekbygg samt kontorbygg fløy G, sto ferdig i 2016.

Siste byggetrinn omfatter Fløy AB, hvor selve byggingen er utført i to deler. Del 1 som var fløy A og del 2 er fløy B. Det var full sykehusdrift i den delen som ikke var under renovering.

Total kontraktsum for alle faser sett under ett, beløper for Elektro Bodø AS seg til ca. 300 mill.

Fakta

  • Oppdragsgiver: Nordlandssykehuset HF
  • Samspillskontrakt med NS 8407
  • Kontraktssum fløy AB Ca 100 mill.
  • Montører og lærlinger 20-25
  • Byggeår 2017 – 2019

Avdelinger

Fløy AB var med en samspillskontrakt, der Nilsson Bodø også var med som en av tre samspillsentreprenører.

Elektro Bodø AS har levert el-anlegg, datanett, sykesignalanlegg, brannvarsling og KNX-anlegg.

I fløy AB som er en totalentreprise har vi hatt Norconsult med på laget.

Kontaktperson

Bilde av fylkeshuset i Bodø.

Fylkeshuset

Elektro Bodø AS har levert en komplett sikkerhetsløsning for Fylkeshuset i Bodø.

Byparken Kvartal 98.

ByParken – Kvartal 98

Elektro Bodø ble valgt som totalteknisk under-entreprenør til Gunvald Johansen sin total-entreprise for oppføring av ByParken.

Nordviksenteret i daglys.

Nordviksentret

Elektro Bodø og Nilsson AS ble valgt som totalteknisk leverandør for oppføring av Nye Nordviksentret i Bodø.