Elektro.noVåre prosjekterNordlandssykehuset

Nordlandssykehuset

Byggetrinn 2 fase 3 fløy AB.
2017 – 2019

Nordlandssykehuset

Utbyggingen av Nordlandssykehuset har pågått i mange byggetrinn og Elektro Bodø AS har vært med på alle, enten deltatt som vanlig entreprise 8405 eller som totalentreprenør 8407.

Byggetrinn 1 som var laboratoriebygg fløy O, varemottak og sentrallager fløy C og D, ble ferdigstilt i 2007.

Byggetrinn 2 som var fløy K inneholder poliklinikker, dagbehandling og operasjonsstuer. Byggetrinnet ble ferdigstilt i 2014.

Byggetrinn 2 som var renovering av den gamle delen av fløy H/N og F (fra 1927), nytt apotekbygg samt kontorbygg fløy G, sto ferdig i 2016.

Siste byggetrinn omfatter Fløy AB, hvor selve byggingen er utført i to deler. Del 1 som var fløy A og del 2 er fløy B. Det var full sykehusdrift i den delen som ikke var under renovering.

Total kontraktsum for alle faser sett under ett, beløper for Elektro Bodø AS seg til ca. 300 mill.

Fakta

  • Oppdragsgiver: Nordlandssykehuset HF
  • Samspillskontrakt med NS 8407
  • Kontraktssum fløy AB Ca 100 mill.
  • Montører og lærlinger 20-25
  • Byggeår 2017 – 2019

Avdelinger

Fløy AB var med en samspillskontrakt, der Nilsson Bodø også var med som en av tre samspillsentreprenører.

Elektro Bodø AS har levert el-anlegg, datanett, sykesignalanlegg, brannvarsling og KNX-anlegg.

I fløy AB som er en totalentreprise har vi hatt Norconsult med på laget.

Kontaktperson

Fasade av Hunstadsenteret kjøpesenter

Hunstadsenteret

Elektro Bodø ble valgt som totalteknisk underentreprenør til Gunvald Johansen sin totalentreprise for oppføring av Hunstadsenteret.

Bilde av fylkeshuset i Bodø.

Fylkeshuset

Elektro Bodø AS har levert en komplett sikkerhetsløsning for Fylkeshuset i Bodø.

Lovund Hotell sett utenfra.

Lovund Hotell

Elektro Mo AS leverte alt av elektroinstallasjoner for Lovund Hotell, som underentreprise med Momek Civil AS.