Elektro.noVåre prosjekterNordviksentret

Nordviksentret

Elektro Bodø og Nilsson AS ble valgt som totalteknisk leverandør for oppføring av Nordviksentret i Bodø.
2019 / 2020

Nordviksentret

Som teknisk totalentreprenør har Elektro Bodø AS levert alt av varme, kjøling, sanitær, sprinkler ventilasjon, el-anlegg, svakstrømsanlegg, automatiseringsanlegget samt lås – og beslagsarbeider i utvidelsen og ombyggingen av Nordviksenteret.

Arbeider ble påbegynt høsten 2019 og ferdigstilt i august 2020. Bygget inneholder salgslokaler for ny – og bruktbiler.

Som følge av at vi selv sammen med Rambøll AS har vært ansvarlig for prosjekteringen av tekniske anlegg har vi valgt produkter og løsninger som vi erfaringsmessig vet er av robust kvalitet og hvor vi kan nyttiggjøre synergier ved å få de ulike systemene til å kommunisere sammen.

Luft-, varme-, kjøling- og lys-styringsanlegg er automatisert og gir byggherre et energiøkonomisk anlegg som enkelt kan overvåkes og som er fleksibelt mht justering av funksjonalitet.

Fakta

  • Oppdragsgiver: Nordvik AS
  • Totalteknisk Underentreprise NS8407
  • Byggeår 2019-2020
  • Størrelse ca 1.500m²
  • Salgslokaler for ny – og bruktbil til Toyota og Lexus
  • Garderober
  • Spiserom/møterom
  • Tekniske rom

Avdelinger

For prosjekt Nordviksentret er Elektro Bodø og Nilsson AS sammen om leveransen. Tjenesteområdene elektroinstallasjon, alarm og sikkerhet, automasjon, VVS samt lås- og beslag leveres i fellesskap til oppdragsgiver.

Kontaktperson

Lovund Hotell sett utenfra.

Lovund Hotell

Elektro Mo AS leverte alt av elektroinstallasjoner for Lovund Hotell, som underentreprise med Momek Civil AS.

Bilde av fylkeshuset i Bodø.

Fylkeshuset

Elektro Bodø AS har levert en komplett sikkerhetsløsning for Fylkeshuset i Bodø.

Innsiden av Avinorsenteret.

Avinor RTC Bygg Hovedsentral Bodø

Elektro Bodø AS fikk oppdraget som elektroentreprenør for Avinors sentral for fjernstyring av flytrafikk.