Elektro.noVåre prosjekterOPS Brannstasjon

OPS Brannstasjon

Bodø Kommune inviterte våren 2014 til en konkurranse om nytt bygg for brannstasjon og samlokalisering av nødsentralene i Nordland.
VÅR / 2016

OPS Brannstasjon

Konkurransen skulle gjennomføres som et offentlig-privat samarbeidsprosjekt hvor Bodø Kommune til slutt skulle stå som leietager av bygget i minimum 25 år.

Gunvald Johansen Bygg AS vant konkurransen og valgte Elektro Bodø AS som totalteknisk underentreprenør. Sammen har vi bygget en brannstasjon for Bodø kommune på 7000m².  Avdelingene Elektro Bodø AS og Nilsson sto for leveransen, og hadde med 25 montører innen forskjellige tjenesteområder i prosjektet. Leveransen omfatter et avansert teknisk anlegg for å tilfredsstille leietagers krav til driftssikkerhet, verdisikring og energiøkonomi.

Vi har levert et omfattende automatikkanlegg for automatisk styring og overvåking av belysning, varme, klima og sikkerhet. I den forbindelse har vi fokusert på valg av produkter som «snakker» sammen på felles kommunikasjonsplattform som KNX, DALI, Modbus og Bachnet-IP. Bygget har en samfunnsmessig beredskapsfunksjon er det levert omfattende nød- og reservestrømsanlegg.

Prosjektet involverte tjenester i områdene ventilasjon, alarm-sikkerhet, elektroinstallasjon og automasjon. Vi leverte i felleskap et nøkkelferdig anlegg til en fornøyd oppdragsgiver.

Nybygget ble i 2016 overlevert i henhold til plan og fungerer som forutsatt.

Fakta

  • Oppdragsgiver: Gunvald Johansen Bygg AS
  • Totalteknisk underentreprise NS8417
  • Størrelse ca 7000m²
  • Byggeår 2014-2016
  • 25 montører (el, tele, aut, vent)
  • Kontraktssum ca 51. mill kr (totalteknisk)

Selskaper

Elektro Bodø og Nilsson AS var sammen om leveransen. Tjenesteområdene ventilasjon, alarm-sikkerhet, elektroinstallasjon og automasjon leverte i felleskap et nøkkelferdig anlegg til en fornøyd oppdragsgiver.

Kontaktperson

Meløy helse- og velferdssenter

Meløy helse- og velferdssenter

Elektro Bodø AS levert alt av ventilasjon, el-anlegg, svakstrømsanlegg, automatiserings anlegg, nødstrømsaggregat samt lås – og beslagsarbeider på det nye helse- og velferdssenter til Meløy Kommune…

Sameiet Schyttegården i Bodø.

Sameiet Schyttegården

Elektro Bodø AS levert moderne lås, beslag, dørautomatikk og porttelefon til Sameiet Schyttegården.

Forsiden av Byggmakker Hunstad bygget.

Byggmakker Hunstad

Elektro Bodø ble valgt som totalteknisk underentreprenør til Gunvald Johansen Bygg sin totalentreprise for oppføring av ny Byggmakker butikk på Hunstad.