Elektro.noVåre prosjekterOPS Brannstasjon

OPS Brannstasjon

Bodø Kommune inviterte våren 2014 til en konkurranse om nytt bygg for brannstasjon og samlokalisering av nødsentralene i Nordland.
VÅR / 2016

OPS Brannstasjon

Konkurransen skulle gjennomføres som et offentlig-privat samarbeidsprosjekt hvor Bodø Kommune til slutt skulle stå som leietager av bygget i minimum 25 år.

Gunvald Johansen Bygg AS vant konkurransen og valgte Elektro Bodø AS som totalteknisk underentreprenør. Sammen har vi bygget en brannstasjon for Bodø kommune på 7000m².  Avdelingene Elektro Bodø AS og Nilsson sto for leveransen, og hadde med 25 montører innen forskjellige tjenesteområder i prosjektet. Leveransen omfatter et avansert teknisk anlegg for å tilfredsstille leietagers krav til driftssikkerhet, verdisikring og energiøkonomi.

Vi har levert et omfattende automatikkanlegg for automatisk styring og overvåking av belysning, varme, klima og sikkerhet. I den forbindelse har vi fokusert på valg av produkter som «snakker» sammen på felles kommunikasjonsplattform som KNX, DALI, Modbus og Bachnet-IP. Bygget har en samfunnsmessig beredskapsfunksjon er det levert omfattende nød- og reservestrømsanlegg.

Prosjektet involverte tjenester i områdene ventilasjon, alarm-sikkerhet, elektroinstallasjon og automasjon. Vi leverte i felleskap et nøkkelferdig anlegg til en fornøyd oppdragsgiver.

Nybygget ble i 2016 overlevert i henhold til plan og fungerer som forutsatt.

Fakta

  • Oppdragsgiver: Gunvald Johansen Bygg AS
  • Totalteknisk underentreprise NS8417
  • Størrelse ca 7000m²
  • Byggeår 2014-2016
  • 25 montører (el, tele, aut, vent)
  • Kontraktssum ca 51. mill kr (totalteknisk)

Selskaper

Elektro Bodø og Nilsson AS var sammen om leveransen. Tjenesteområdene ventilasjon, alarm-sikkerhet, elektroinstallasjon og automasjon leverte i felleskap et nøkkelferdig anlegg til en fornøyd oppdragsgiver.

Kontaktperson

Nordlandssykehuset i Bodø sett fra gatenivå.

Nordlandssykehuset

Utbyggingen av Nordlandssykehuset har pågått i mange byggetrinn og Elektro Bodø AS har vært med på alle, enten deltatt som vanlig entreprise 8405 eller som totalentreprenør 8407.

Øvrevold Borettslag i Bodø.

Øvrevold Borettslag

Elektro Bodø AS har levert låssystem med kortlesere og porttelefon til Øvrevold Borettslag.

Nordviksenteret i daglys.

Nordviksentret

Elektro Bodø og Nilsson AS ble valgt som totalteknisk leverandør for oppføring av Nye Nordviksentret i Bodø.