Elektro.noVåre tjenesterMaritim

Maritim næring: Maritime tjenester fra Elektro.

Maritim næring

Elektrogruppen har lang erfaring og stor bredde innenfor det maritime fagfeltet – både til lands og til vanns.

Vi utfører oppdrag langs hele kystlinjen og har bedrifter fra Harstad i Nord til Hitra i sør med spisskompetanse og nødvendig utstyr til å håndtere krevende maritime prosjekter og serviceoppdrag.

Elektrogruppen bidrar til verdiskaping langs kysten innen maritim næring

Elektrogruppens bedrifter kan bistå med alt av automasjon, sterk- og svakstrøms- installasjoner til landbasert industri og anlegg til havs.

Maritim virksomhet gir i dag store positive ringvirkninger langs vår langstrakte kyst, og vi spår at det vil bli enda viktigere i årene som kommer.

Vi ser vekstmuligheter i Nord-Norge, hvor havbruket har kanskje sterkest relativ betydning. Med strategisk satsning skal Elektrogruppen bidra til en bærekraftig næring langs kysten.

Vi skal løse dagens- og fremtidens utfordringer, og med det bidra til å befeste Norges posisjon som havbruksnasjon.

Våre maritime tjenester

Sjømat og fiskerinæring

Oppdretts- og sjømat-næringen

Uansett hvilken del av verdikjeden din virksomhet tilhører, har vi kompetansen og kapasiteten som trengs for å være rådgiver og teknisk entreprenør.

Les mer
Båt

Maritim- sterkstrøm-installasjon og elektronikk

Elektro installerer og leverer kvalitets-produkter til alle typer fartøyer, både nyinstallasjon, service og reparasjon.

Les mer
Elektro bil

Service-avtaler og intern-kontroll

Vi bygger stolthet rundt å være tett på kunden. Våre bedrifter kan tilby skreddersydde serviceavtaler, og i noen tilfeller, døgnkontinuerlig vaktordning.

Les mer

Våre fag for maritim

Kontakt Elektrogruppen

FÅ HJELP AV OSS