Elektro.noVåre tjenesterMaritim

Maritime tjenester.

Maritim

Elektrogruppen har lang erfaring og stor bredde innenfor det maritime fagfeltet – både til lands og til vanns.

Vi utfører oppdrag langs hele kystlinjen og har bedrifter fra Harstad i Nord til Hitra i sør med spisskompetanse og nødvendig utstyr til å håndtere krevende maritime prosjekter og serviceoppdrag.

Elektrogruppen bidrar til verdiskaping langs kysten

Elektrogruppens bedrifter kan bistå med alt av automasjon, sterk- og svakstrøms- installasjoner til landbasert industri og anlegg til havs.

Maritim virksomhet gir i dag store positive ringvirkninger langs vår langstrakte kyst, og vi spår at det vil bli enda viktigere i årene som kommer.

Vi ser vekstmuligheter i Nord-Norge, hvor havbruket har kanskje sterkest relativ betydning. Med strategisk satsning skal Elektrogruppen bidra til en bærekraftig næring langs kysten.

Vi skal løse dagens- og fremtidens utfordringer, og med det bidra til å befeste Norges posisjon som havbruksnasjon.

Våre maritime tjenester

Sjømat og fiskerinæring

OPPDRETTS- OGSJØMATNÆRINGEN

Uansett hvilken del av verdikjeden til sjømatnæringen din virksomhet tilhører, har vi kompetansen og kapasiteten som trengs for å være rådgiver og teknisk entreprenør.

Les mer
Båt

MARITIM-STERKSTRØMINSTALLASJON OG ELEKTRONIKK

Vi har lang fartstid innenfor båtinstallasjoner og leverer kvalitetsprodukter til alle typer fartøyer, både nyinstallasjon, service og reparasjon.

Les mer
Elektro bil

SERVICEAVTALER OGINTERNKONTROLL

Vi bygger stolthet rundt å være tett på kunden. Våre bedrifter kan tilby skreddersydde serviceavtaler, og i noen tilfeller, døgnkontinuerlig vaktordning.

Les mer

Våre fag for maritim

Kontakt Elektrogruppen

FÅ HJELP AV OSS