Elektro.noVåre tjenesterMaritimSjømatnæringen

Sjømat og sjømatnæringen

Uansett hvilken del av verdikjeden til sjømatnæringen din bedrift tilhører, har Elektrogruppen kompetansen som trengs. Som rådgiver og teknisk entreprenør kan vi tilby skreddersydde løsninger og sikre en robust og trygg drift av din bedrift.

Skreddersydde løsninger

Elektrogruppens samlede fokus er på kunden.

Vi tar mål av oss å levere nødvendig teknisk infrastruktur og skreddersydde automasjons-løsninger rettet mot anlegg for settefisk, stamfisk, matfisk og slakteri.

Robust og trygg drift

Brukervennlighet, system-sikkerhet, robust drift og lave vedlikeholds-kostnader er viktig for oss.

Med lang fartstid og prosjekterfaring kan du som kunde være trygg på vår gjennomføringsevne.

Les mer om våre prosjekt-erfaringer

Elektrogruppen publiserer noen av prosjektene vi jobber med eller har fullført.

Kompetansesenter sjømat og sjømatnæringen

For å se til at vi setter strategien til livs har vi opprettet et kompetansesenter for sjømat på tvers av bedriftene i Elektrogruppen.

Kompetansesenteret skal drive forretningsutvikling og målrettet forbedringsarbeid innenfor sjømatsektoren.

Gjennom et godt rammeverk skal vi forvalte og videreutvikle vår kompetanse og sikre vekst.

Videre skal vi nyttig-gjøre oss av erfaring, beste praksis og samarbeid for å øke kvaliteten på det vi leverer til kunder langs kysten.

Om våre bedrifter

Hos Elektrogruppens bedrifter finnes det driftige ingeniører og teknisk utdannede medarbeidere med lang erfaring.

Våre medarbeidere har blitt godt vant med tøffe tak og store utfordringer langs kysten, under til tider røffe forhold. Nedenfor er et utvalg tjenester vi som gruppe samlet kan levere.

Vi leverer innenfor sjømatnæringen

Elektrogruppen

Elektro-installasjon til land-basert og sjøbasert oppdrett og fiskeforedling

Våre kompetente installatører, prosjektledere, teknikere og montører i Nordkontakt, Elektro Bodø, Elektro Helgeland, og Elektro Team kan hjelpe deg å tilrettelegge for teknisk infrastruktur for dine installasjoner til lands- og til havs.

Alle typer serviceoppdrag for tradisjonelle elektrotjenester på eksisterende anlegg, rehabilitering, tilbygg og nybygg er en del av vår tjenesteportefølje.

Sustainability

Elektrifisering av sjøanlegg – vi er med fra A til Å

Behovet for strøm til havs øker i takt med innovasjonen i- og rundt den «blå åker».

Elektrifisering av sjøanlegg i form av lav- og høypent landstrømanlegg levert fra Elektro-Team gir oppdretteren en miljøvennlig og bærekraftig strømforsyning.

Dette gir økonomisk gevinst, høyere driftssikkerhet, mindre støy ombord i anleggene og for nærområdene.

Kommunikasjon / Wifi

Digitalisering av havbruket

Den blå næringen skal, i tillegg til å bli grønnere, digitaliseres. I den forstand at datafangst og nyttig-gjørelse av denne blir viktigere i optimalisering av driften.

Vi er fremme i skoen og kan bistå med nødvendig prosjektering og installasjon. Driftsovervåkning, fjernstyring, redudante varslingssystemer, foringssystemer samt styring av prosesselementer er bare noe av det vi leverer. Oversikt over anleggets driftssituasjon i sanntid ved hjelp av webløsninger og håndholdte enheter er digitalisering omsatt i praksis.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!

Styresystem

Gjennomstrømnings-anlegg

Golfstrømmens egenskaper er gunstig mht. temperaturen på vannet.

Som leverandør til Andfjord Salmons anlegg til fjells under havoverflaten har Nilsson Haras opparbeidet seg kompetanse på en energieffektiv nyvinning hvor gjenvinningsgraden er høy og luseproblematikken lav.

Kontakt Elektrogruppen

FÅ HJELP AV OSS