Elektro.noVåre tjenesterHus og hjemSolceller på bolig- og fritidshus

Solceller på bolig- og fritidshus

Tradisjonelt har solceller vært forbeholdt større næringsbygg, og enkelte fritidshus og hytter som ikke er tilkoblet strømnettet.

At de færreste har installert solcelleanlegg på sine bolighus – særlig i nord, skyldes blant annet at effektiviteten har vært relativt lav i forhold til kostnadene. I løpet av de siste årene har dette bildet endret seg. I takt med at solcellepanelene har blitt mer effektive har etterspørselen økt og prisene minket.

Hvor passer det med solcelleanlegg?

Ettersom solcellepanelene er skalerbare og leveres i ulike formater, kan de passe både på hustaket, og i noen tilfeller, på garasjetaket, låven eller fritidshuset.

– Er det flate, er det mulighet – men det er selvsagt endel forutsetninger som bør være tilstede, som at takflaten(e) ligger med god tilgang på solinnstråling, takvinkel og tilgjengelig areal.

Koster det mye å installere solceller?

Investeringskostnaden, altså prisen for selve anlegget og prisen på montering, vil avhenge av hvor stort anlegg du kjøper og hvor enkel eller vanskelig monteringen blir.

Et godt tips kan være å installere solcelleanlegg samtidig som du legger nytt- eller renoverer taket. Det finnes smarte, modulbaserte systemer som også fungerer som ytre taktekke. Dermed kan du «slå to fluer i en smekk».

Få støtte til solceller fra Enova

Installering av solcelle gir rett til støtte fra Enova. Etter montering av solcelle, registrerer du anlegget på enova.no.

Det er en forutsetning for støtte at solcelleanlegget er montert av fagfolk og installert i en helårsbolig eller fritidsbolig i Norge, og at du ikke har mottatt støtte fra Enova tidligere.

Hytte. Foto av: Lukas Thorup, unsplash.

Energi fra solceller er miljøvennlig, kortreist og lønnsom over tid.

Solen er en gratis, lett tilgjengelig og klimavennlig energikilde som kan høstes og benyttes lokalt.

Et solcelleanlegg vil gi et godt tilskudd til strømforsyninga store deler av året – avhengig av størrelse, for eksempel til lading av el-bilen. Investeringen betaler seg over tid og vil dessuten bidra positivt i miljøregnskapet fra første dag.

Økt effekt ved lave temperaturer

Det er dokumentert at lav temperatur øker effekten av hver enkelt solcelle.

Allerede fra i mars og utover våren og sommeren er forholdene svært gode med rikelig lys nærmest hele døgnet, og naturlig nok noe lavere produksjon i de aller mørkeste vintermånedene. For å fange solinnstrålingen over størst mulig del av døgnet, er solcellepanelenes vinkling viktig i forhold til himmelretningen.

Vedlikeholdsfri?

Solcellepanelene er tilnærmet vedlikeholdsfri, og teknologien vil gi deg fullstendig oversikt over både produksjonen og ytelsen til hvert enkelt solcellepanel, som kan avleses i sanntid på PC, telefon eller nettbrett.

Selv om et solcelleanlegg alene ikke er nok, mener vi mange små skritt vil utgjøre store løft, og gjennom bevisste handlinger kan vi bidra til et grønnere og mer bærekraftig samfunn. For oss ligger det konkurransekraft i å tenke bærekraft og Elektrogruppen har målsetting om å bli ledende installatør av solcelleanlegg i nord.

Våre ingeniører kan delta i kartlegging og mulighetsstudier, samt bidra fra idéfasen til installasjon og smart energieffektiv drift.

Nysgjerrig?

Legg igjen din kontaktinformasjon og vi kontakter deg om hvordan Elektro kan hjelpe deg med å se mulighetene i solenergi.

  6 gode grunner til å vurdere solcelle:

  • Solen er en gratis, lett tilgjengelig og klimavennlig
  • Solenergi kan høstes og benyttes lokalt
  • Lav temperatur øker effekten av hver enkelt solcelle
  • Solcelle gir et positivt bidrag i miljøregnskapet fra første dag
  • Du får full oversikt, i sanntid, over produksjonene til hvert enkelt solcellepanel
  • Du kan bruke solcellepaneler som taktekke