Elektro.noVåre tjenesterNæring og bedriftDriftsavtaler fra Elektrogruppen

Driftsavtale fra Elektrogruppen

Bærekraft i praksis igjennom diftsavtale fra Elektro. Energieffektive løsninger som fungerer i hverdagen for den energi- og klimabevisste eiendomsforvalter.

Spar penger– spar miljøet

Det er mye å spare, både penger og miljø, på å gjøre næringsbygg mer energieffektive.

Med moderate investeringer, gode driftsavtaler og god oppfølging kan man oppnå vesentlige besparelser på områder som energibruk, mer stabil drift og bedre inneklima.

Energi-effektive løsninger

Elektro har i flere tiår hatt fokus på reduksjon og optimalisering av energibruk i nye- og eksisterende bygg.

Elektrogruppen sitter med høy tverrfaglig kompetanse og erfaring.

Driftsavtale fra Elektro

Er du interessert i hva optimalisering av ditt bygg kan bety for deg?

Ta kontakt med vår kontaktperson direkte eller send oss en forespørsel via vårt interesseskjema.

Kontakt oss

Systemintegrator med totalteknisk kompetanse

Som totalteknisk entreprenør gjør Elektrogruppen beregninger, prosjektering, installasjon og drifting av anleggene innen alle tekniske fag.

Vi kan ivareta det tekniske samspillet og er til stede fra idé til smart drift og sørger for at bygg, teknikk og mennesker snakker sammen. Selv uten investering i nytt utstyr vil du som eiendomsforvalter, kun ved å inngå en driftsavtale med oss, oppnå god gevinst. Rett og slett ved å overvåke og justere forbruket.

Rådgivning om driftsavtaler

Verdien av vår brede kompetanse kommer best til sin rett når vi sammen med kunde får fungere som rådgiver på valg av tekniske løsninger.

Vårt formål er fra start å øke driftssikkerhet og til syvende og sist brukerens opplevelse av bygget. Vi skal være til stede i hele livssyklusen til bygget med fokus på effektiv energiforbruk og forlenget levetid på tekniske installasjoner.

Teknisk byggdrift bidrar til økt kunnskap om kundens bygg og anlegg. Sammen analyserer vi for å finne potensial for forbedringer og besparelser.

BESTILL RÅDGIVNING

Teknisk byggdrift

Vi bruker innsyn i byggets sentralnervesystem og drifter bygget for deg, fjernt. Det betyr at vi på en sikker måte kan tilby fjerndrift av SD-anlegget, hvor bygget selv forteller oss hva som bør gjøres.

Med en driftsavtale vil vi drifte kundens anlegg med et Energioppfølgingssystem (EOS) for å minimere energiforbruket og øke komforten i bygget. Backup tas automatisk, alle versjonsoppdateringer håndteres og vi kan gjøre oppfølging og endringer fra kontoret. Dette er kostnadsbesparende og sikrer høy oppetid og fleksibilitet for kunden.

Hvordan går vi frem?

Vi gjør en analyse av de tekniske anleggene i bygget og kommer ut med en rapport med forslag til tiltak.

Forslagene blir rangert etter lønnsomhet for kunden. Med en driftsavtale på plass utfører vi daglig tilsyn på kundens tekniske anlegg.

Les FAQ

Hvordan fungerer driftsavtalen?

Via sentral driftsstyring kan vi sikre driftstilstander, sjekke eventuelle avvik, foreta nødvendige tilpasninger etter ønske og respondere på aktuelle alarmer.

Vi kan til eksempel behovsstyre ventilasjon helt ned til romnivå basert på CO2 eller bevegelsesdetektor. Slik tilfører ventilasjonen kun den mengden luft som er nødvendig og når rommet er i bruk.

Fra energisløsing til energiløsning

Vi realiserer ditt ønske om reduksjon i energibruk – og det er summen som teller.

Energioptimalisering kan ta tid, men vi legger til rette for at eiendomsforvalter kan dele opp tiltakene og ta det i sitt tempo og iht. sin egen klimastrategi.

Ofte stilte spørsmål om driftsavtalene fra Elektrogruppen

Med en driftsavtale fra Elektrogruppen kan vi tilby:

 • Komplette automatiseringsløsninger for ditt bygg
 • Totalleveranser innenfor elektro, VVS og ventilasjon
 • Tilstandsrapport for ditt bygg, med forslag til tiltaksplan
 • Energivurdering av tekniske anlegg
 • Prosjektering, planlegging og gjennomføring
 • Fjerndrifting av anlegg
 • Effektstyring
 • Døgntilpasset og behovsstyrt oppvarming
 • Omluftstsstyring

Nei! En driftsavtale er ikke kun for elektro-tjenester!

Elektrogruppen er en totalleverandør av elektro, VVS og ventilasjon. Våre driftsavtaler dekker hele bygget, fra rør og ledninger til automatiseringsløsninger!

Teknisk fjerndrift innebærer:

 • Daglig overvåking og justering av tekniske anlegg
 • Innhenting og bearbeiding av data fra Energioppfølgingssystem og sensorer i bygget
 • Optimalisering mht. reduksjon av energiforbruk
 • Alarmhåndtering
 • Kontakt med driftspersonell og byggeier
 • Rådgiving til byggeier mht. valg av tekniske løsninger
 • Dokumentasjon

Ved å fjerndrifte anleggene oppnår byggeieren:

 • Lavere energibruk
 • Færre uønskede driftsavbrudd.
 • Bedre inneklima
 • Lengre levetid på tekniske anlegg
 • God dokumentasjon
 • Fornøyde brukere
 • Fornøyde eiere
 • Fornøyd miljø
 • Frigjøring av egen tid til fordel for andre oppgaver

Kontakt oss

Har du spørsmål om driftsavtaler eller ønsker du kontakt med en rådgiver?

Fyll ut kontaktskjemaet, så vil en av våre selskaper kontakte deg. Du kan også ta direkte kontakt med vår kontaktperson for driftsavtaler.