Elektro.noVåre tjenesterNæring og bedriftFag: Automasjon

Automasjon

Vi tilbyr automasjon i form av alt fra enkel lysstyring til komplette kontrollsystemer. Vi tar oppdrag for både offentlige institusjoner, næring og industri til lands og maritim sektor.

Du kan stole på at våre komplette løsninger innen automasjon ivaretar ditt behov.

Kontakt Elektrogruppen

Kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan bistå med effektiv og sikker drift av ditt bygg.

Bestill Serviceavtale

Vi leverer

Driftskontroll (SD - anlegg)

Sentralisert innsyn sørger for presis overvåkning.

Forutsigbare driftskostnader og behov for vedlikehold. Bygget forteller oss hva som bør gjøres.

Energisentraler og ventilasjonsanlegg

Våre anlegg holder inneklimaet optimalt, uavhengig av ytre omstendigheter.

Vi ivaretar riktig integrering hvor alt spiller på lag.

Styresystemer og instrumentering

Omfattende portefølje av prosjekter og anlegg til vanns og til lands.

Vi har levert instrumentering og PLS-løsninger i flere tiår.

Fjern- drift og diagnose

Vi overvåker, analyserer, feilsøker og foretar nødvendige korreksjoner fra driftssentral.

Rask tilgang og responstid gir kunden trygghet i en forutsigbar, stabil og energiriktig drift av anlegget.

Energieffektivitet

Vi tilstandsvurderer og kommer med forslag til levetidsforlengende og energibesparende tiltak.

Reduksjon og optimalisering av energikostnader for nye og eksisterende installasjoner. Les mer om energioptimalisering.