Elektro.noVåre tjenesterNæring og bedriftFag: Elektroinstallasjon

Elektroinstallasjon

Leverer komplette og kostnadseffektive løsninger for offentlige institusjoner, næring og industri til lands og for maritim sektor.

Elektrogruppen sitter samlet på omfattende kunnskap innenfor hele tjenestespekteret av elektroinstallasjon, og med langstrakt geografisk nedslagsfelt. I samhandling med andre fag leverer vi helhetlige tekniske entrepriser for både eksisterende- og nye bygg.

Kontakt Elektrogruppen

Kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan bistå med effektiv og sikker drift av ditt bygg.

Bestill Serviceavtale

Vi leverer

Strøm

Høyspent-installasjoner

Elektro beregner, dimensjonerer og installerer nødvendig infrastruktur til bygget.

Vi monterer også solceller og ladeanlegg.

Elektrisitet

Lavspent-installasjoner

Gjennomtenkte, profesjonelle og driftssikre løsninger for ditt lastbehov.

Av oss kan du forvente gjennomgående høy kvalitet. Vi kaller det elektrostandarden!

Batteri / Lading

Reservekraft

En forutsetning for kritiske virksomheter er en sikkert og avbruddsfri strømforsyning.

Sammen med våre samarbeidspartnere leverer vi diesel- eller UPS basert nødstrøm.

Strøm / Sikringsboks

Tavler

Med egen tavleproduksjon leverer vi til industri, sjømatnæring og næringsbygg.

Vi sitter med inngående kompetanse på installasjon, idriftsetting og feilsøking.

Varmepumpe / Aircondition

Varmeanlegg

Behovsstyrte anlegg tilpasset kundens behov.

Varmeløsninger som øker livskvaliteten til brukerne-, og senker kostnader for eier av bygget.

Les mer
Lyspære

Belysning

Vi utformer konsept for ute- og innendørs belysning.

En lyssetting som styres av funksjon, behov, smak og lommebok med visuell utforming i fokus. Les mer om belysning.

Les mer